Nyheter MDTV Forum Om Doner

Noen fakta om USAs økonomi

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/07/noen-fakta-om-usas-okonomi/

De offisielle tallene om tilstanden i USAs økonomi er illevarslende nok. Men de er sminket og pyntet på. En av dem som har jobbet i årevis med å korrigere de offisielle tallene tilbake til de måtene som tidligere ble brukt for å rapportere tilstanden i økonomien er John Williams. Han publiserer Shadow Government Statistics. Når…

4 Likes

There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics

Dagens digitaliserte samfunn gir enklere tilgang til ulik statistikk og den statistikken burde politiske partier bruke bedre.

1 Like

Vi driver med det samme her også - ihvertfall på konsum-pris-indeks og arbeidsledighet.
Det er også grunn til å spørre hva vi egentlig kan hente fra de tallene- uansett om de er rett målt eller ei.

Som da Odd Aukrust regnet ut at de som utkjempet slaget på Stiklestad var tretti cm høye.

http://www.rekruttbatteriet.com/archives/179

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.