Nyheter MDTV Forum Om Doner

Noen er blitt veldig mye rikere under koronakrisa

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/05/noen-er-blitt-veldig-mye-rikere-under-koronakrisa/

Koronakrisa har sendt hundrevis av millioner mennesker ut i arbeidsløshet, fattigdom og nød. Bare i USA er rundt 40 millioner blitt arbeidsløse og matkøene er kilometerlange. Men ikke alle rammes av denne krisa. Noen er blitt ekstremt mye rikere. En ny studie fra USA viser at landets superrike har økt formuen sin med 368,8 milliarder…

2 Likes

Dette skjer utelukkende på grunn av politiske beslutninger. De rike i EU blir rikere av at de bla får lavere skatt, mens mer skatter legges på arbeiderklasse og middelklasse, det ser en spesielt i Macrons Frankrike. Forskjellene øker sterkt i EU som AP og de andre borgerlige partiene vil inn i, og ligner mer og mer på USA hvor ideen om EU kommer fra.

Noen har blitt veldig mye rikere under koronakrisen, ikke bare personer, men bankkartellene og store selskaper har fått styrket sin stilling. Regjeringene over hele verden har gitt krisepakker, stimulans-pakker og rednings-pakker til banker og store selskaper. Pengene de har gitt er skatt og avgifter som arbeidere og eiere av små bedrifter og enmannsforetak pliktoppfyllende har betalt inn i årevis, og som nå går konkurs i milliontall verden over.

Etter alle de konstruerte krakkene og krisene blir bankene og multinasjonale selskaper større og færre. Enorme summer tas fra lavere samfunnslag og overføres til elitene med jevne mellomrom. Den globale storkapitalen årelater økonomien, men ikke mer enn at den kommer til hektene igjen så den kan årelates på nytt. Når arbeider-klassen og lavere middelklasse har kommet seg fra forrige konstruerte krise ranes de på nytt, og samtidig tar globalismen store steg forover.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.