Nyheter MDTV Forum Om Doner

Noam Chomsky: Julian Assange har gjort en enorm innsats for alle som verdsetter demokrati og frihet


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/04/noam-chomsky-julian-assange-har-gjort-en-enorm-innsats-for-alle-som-verdsetter-demokrati-og-frihet/


#2

“Chomsky peker på at det herskende mindretallets makt er størst når den er skjult.” Stor poeng! Chomsky er en smart mann uansett hva man mener om hans åsiker er min tanke.