Nyheter MDTV Forum Om Doner

Niall Ferguson gjev EU dødsdom


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/07/niall-ferguson-gjev-eu-dodsdom/

Av Ove Bengt Berg. Den britiske historikaren og professoren Niall Ferguson byter kvar veke på å skrive ein sides kommentar i vekeavisa Dag og Tid med den amerikanske økonomen Paul Krugman. I siste nummer skriv Ferguson om britisk politikk: Om Boris Johnson, brexit og EU. Medan norske kommentatorar med Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv i…


#2

Dag og Tid har jo blitt en veldig høyrevridd avis. De publiserer folk som Ferguson, hadde nylig en artikkel om Mao, Stalin, Maduro (!) og sosialismens forbrytelser (det går visst alltid galt, kunne de fortelle oss), og Halvor Tjønn er blant de verste Russland-haterne. Jeg har mistet all respekt for den avisen, som nå er en kombinasjon av Norge rundt og ekstrem liberalisme.


#3

OK - da er det vel offisielt, for Niall Ferguson har slått seg opp på å skrive det øvrigheten ønsker vi skal lese.
Det er mulig at det skjer allerede nå, når Deutsche Bank går under.