Nyheter MDTV Forum Om Doner

Ni av ti som døde med covid-19 hadde kronisk sykdom

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/ni-av-ti-som-dode-med-covid-19-hadde-kronisk-sykdom/

For de aller fleste covid-19-assosierte dødsfall er det rapportert kronisk sykdom ved siden av. Det viser foreløpige tall fra Dødsårsaksregistret de tre første månedene av pandemien. Dette skriver Folkehelseinstituttet (FHI) på sine nettsider 22. september 2020. Fagfolk fra Dødsårsaksregisteret og andre deler av Folkehelseinstituttet har gått igjennom alle covid-19-assosierte dødsfall som er registrert for perioden…

6 Likes

"Dr. Jeanne Marrazzo, director of the division of infectious diseases at the University of Alabama at Birmingham, said she agrees this fall “could be apocalyptic”.


Ser ut som som vi skal få en “perfekt storm” denne høsten
2 Likes

De har stengt ned og stenger ned samfunnet for de 99,5% av befolkningen viruset ikke er farlig for. I 90% av tilfellene når en person overfører viruset til en annen, er det ikke en syk person som gjør en annen person syk. 90% av de som bærer viruset vet ikke at de har det. De 9,5% andre blir bare lettere syke og trenger ikke behandling.

Dette beviser også at kroppens naturlige immunforsvar bekjemper viruset for 99,5%, og da er heller ikke munnbind eller sosial distansering nødvendig for dem, det er bare en fordel at viruset overføres blant de som ikke blir syke av det, for flokkimmunitet.

Da skal heller ikke de 99,5% ha en vaksine, når det naturlige immunforsvaret beviselig bekjemper det. Skal det gis en vaksine for et så ufarlig virus blir immunforsvaret svekket, noe som bare legemiddel-gigantene vil tjene på.

Det er kun de 0,5% av befolkningen som er i risikogruppen og de som pleier dem som trenger en vaksine og frem til da ekstraordinær skjerming, noe som er svært billig sammenlignet med kostnadene med lockdowns.

En sesonginfluensa er altså mye farligere for flere, skal da samfunnet stenges ned hver år heretter? Gjør de det vil økonomien for lavere samfunnsklasser bli ødelagt for alltid. Gjør de det ikke, blir de svar skyldig i hvorfor de stengte ned for Covid-19 enda helseministeriet måtte sitte på informasjon nok til å vite at det var unødvendig.

En catch-22 for regjeringen, som burde gå av uansett svar, og det sammen med ledende redaktører og journalister i MSM som har villedet befolkningen. De representerer global storkapitals interesser og ikke folk og land.

2 Likes

Det blir ikke nødvendig å gjøre dette hvert år. En gang holder.

2 Likes

Kanskje de vil si: “Vi vil ikke stenge ned samfunnet igjen, men da må dere ta vaksinen alle sammen”. Og vaksinen kan være en eksperimentell med GMO modifiserte deler, som kan gi alvorlige bivirkninger for mange.

Noe Big Pharma ikke behøver å betale erstatninger for, politikerne har vedtatt at den farmasøytiske industrien ikke kan saksøkes, eventuelle skader av vaksiner/medisiner skal en søke pasientskade-erstatningen for, som er finansiert over statsbudsjettet.

Vaksinen kan også være ufarlig, men som de får enorm fortjeneste på når storkapitalens politikere vedtar å tvangsvaksinere milliarder. En vaksine som må kjøpes inn av landene av legemiddelgigantene til en ikke-forhandlingsbar pris hvis den samme storkapitalen som eier MSM klare å opprettholde panikken i befolkningene.

Hvem har tjent enormt på den konstruerte krisen? Følg pengene. Bankkartellenes politikere i vestlige regjeringer har gitt dem mange tusen milliarder dollar i “redningspakker og krisepakker”, enda bankenes kapitalreserver aldri var truet.

Det som står igjen er at legemiddelgigantene som de ultrarike har investert i, får mange milliarder i fortjeneste på vaksinen 99,5% av befolkningen ikke trenger, da er plyndringen av lavere samfunns-klasser komplett til storkapitalens neste konstruerte katastrofe.

4 Likes

Folk håper det lengste at alt dette vil gå over og politikerne vil komme til fornuft når de ser fakta. Dette er tull. Vi styres nå av kriminelle og det lar seg ikke lenger skjule. Derfor rykker de nå fram for ikke å miste kontroll. Jeg tror muligens Epsteinsaken var det som fikk alarmklokkene til å ringen. Den truer med å med å avsløre hele komplottet. Men det er andre saker. Som feks denne;

2 Likes

Nesten alle som dør av noe, som kreft, hjerteinfarkt, eller hjerneslag har en kronisk sykdom ved siden av.

Hvorfor dette er så vanskelig å forstå, forstår jeg ikke.

“Main supporters are the Bill & Melinda Gates Foundation and the state of Washington” :wink:

2,667,497COVID-19 deaths based on Current projection scenario by January 1, 2021

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.