Nyheter MDTV Forum Om Doner

New York Times forfalsker historien om USAs støtte til terroristene i Syria

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/10/new-york-times-forfalsker-historien-om-usas-stotte-til-terroristene-i-syria/

Det er lenge siden The Gray Lady, som New York Times kalles, hadde sin journalistiske storhetstid. Under regimeskiftekrigene har avisa vært et propagandaorgan for krig, og det har ikke minst vist seg under krigen mot Syria. Dette viser seg igjen når NYT forfalsker historien om USAs støtte til terroristene i Syria, skriver Moon of Alabama.…

5 Likes

Man skulle tro at hvis USA var genuint opptatt av å kjempe for demokrati og menneskerettigheter i Syria og i Midt-Østen så ville de ha beskyttet kurderne i dagens situasjon. Isteden har USA altså sviktet kurderne og har i praksis dolket dem i ryggen (dette er noe som alle som er allierte med USA bør merke seg). USA har altså ikke bare sviktet en god alliert, man kan også si at USA også har sviktet i kampen for demokrati og menneskerettigheter i Midt-Østen. Til og med hjernevaskete folk i vestlige land bør nå kunne klare å innse dette dobbeltsvik. USA prøver tydeligvis å legge det meste av skylden på Tyrkia for det som har skjedd i det siste. Men det er viktig for USA å ha et godt forhold til Tyrkia som fremdeles er en NATO-alliert. Det er viktige for USA å ha et godt forhold til sine NATO-allierte ved bla å støtte eller godta deres herjinger i andre land (som feks Frankrikes småkriger i Afrika).

1 Like

Hvis USA var opptatt av demokrati og menneskerettigheter så ville de ikke vært i midt østen!

USA har aldri brydd seg om demokrati og menneskerettigheter, det er den rike eliten som er deres arbeidsgiver, og de har ikke bare sviktet kurderne, men hele det syriske folk og alle arbeidere (vanlige mennesker) på hele kloden!

2 Likes

Jeg vet da det.
Men det store flertallet av befolkningen i Norge er trolig ikke klar over dette, og da må dette fortelles om og om igjen inntil det går opp for folk flest. Helt siden 1945 er det veldig mange mennesker i den vestlige verden (og andre steder) som har trodd på at USA har kjempet for demokrati og menneskerettigheter og andre vestlige verdier.

2 Likes

I alle kriger og konflikter foregår det hele tiden en kamp om fortellingen. Og det er en viktig kamp. Man kan lure på hvilken fortelling som i dag er den rådende blant det store flertall i Norge når det gjelder bla dagens krigføringen i Nord-Syria. Jeg tipper på at IS på permanent basis fremstår som å være “the very bad guys”. Mens kurderne derimot fremstår som å være “the good guys” eller “the very good guys”. Tyrkia har nok fått tildelt rollen som å være “the bad guys”. Men hva så med USA? USA kan betraktes som å være “the bad guys” fordi de har sviktet kurderne som har gjort en heltemodig innsats i å nedkjempe IS samtig som kurderne har fremvist sterke demokratiske holdninger. Men det kan virke som om USA nå prøver å fremstille seg selv som å være en slags “the stupid guys” ved å ha feilvurdert “the bad guys” tyrkerne.

1 Like