Nyheter MDTV Forum Om Doner

Nettsteder som dekker Venezuela ble avpublisert av Facebook

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/08/nettsteder-som-dekker-venezuela-ble-avpublisert-av-facebook/

To nettsider som lager nyhetsartikler og analyser som omhandler Venezuela har i løpet av den siste uka fått Facebook-sidene sine tatt ned. Nettstedene det dreier seg om er Venezuelanalysis og TeleSUR. Venezuelanalysis skriver at avpubliseringen skjedde uten noen forhåndsvarsel. De fikk bare en standardforklaring som hevdet de hadde brutt brukervilkårene til Facebook. I fravær av…

3 Likes

Samtidig pågår det store propagandafremstøt i nrk der vi blir fortalt at milloner av underærnærte rømmer landet.
“Twitter sperrer Alex Jones”, står det hos nrk/NTB-trollet

Twitter har “delvis” stengt kontoen til den omstridte radioverten Alex jones. Han er utestengt fra facebook og youtube etter anglager om at han bryter “etiske regler” med sine konspirasjonsteorier. Jones får lese men ikke skrive på twitter.

Det er brudd på alt av ytringsregler. I Sverige har Løfven lov til å sensurere disse plattformene direkte. Er det ikke på tide å finne/bruke andre plattformer, folkens? La de ha skjiten sin.

I en bredt anlagt artikkel på Russia Insider mener skribenten Dmitry Orlov at Alex Jones bør bringe sin sak inn for Den Europeiske menneskerettsdomstolen i Srasbourg.

Han mener Artikkel 19 i den Universelle menneskerettserklæringen er relevant her:

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

Orlov mener dette gir grunnlag for Alex Jones til å søke regress både mot de enhetene innen den amerikanske regjeringen som utstedte den illegale ordren og de internasjonale selskapene som utførte den.

Orlov sier at at disse selskapene ikke har mer rett til å sensurere ham enn hans telefonselskap har til å overvåke hans telefon og bestemme hvem han har lov til å ringe til.

Han hevder videre at selv om en dom neppe får stor betydning i USA vill den i betydelig grad kunne slå tilbake på selskapene internasjonalt.

https://russia-insider.com/en/politics/tech-giants-are-risking-crippling-global-lawsuits-censoring-alex-jones/ri24456

1 Like