Nyheter MDTV Forum Om Doner

Netanyahu erklærer at Israel umiddelbart vil annektere Jordandalen hvis han blir gjenvalgt

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/09/netanyahu-erklaerer-at-israel-umiddelbart-vil-annektere-jordandalen-hvis-han-blir-gjenvalgt/

I en tale som ble sendt på alle Israels TV-kanaler 10. september 2019 sa Israels statsminister Benyamin Netanyahu at dersom han blir valgt 17. september vil han umiddelbart annektere Jordandalen om områdene mot Dødehavet og erklære israelsk suverenitet over dem. Dette skriver blant andre Middle East Eye. Han sa at Donald Trumps Midtøsten-plan er en…

Det handler om olje. Israelerne gjorde oljefunn i det såkalte område C for flere år siden. Det viste seg at den største forekomsten lå på palestinsk område. Det er vel grenser for hvor mye de kan tillate seg å stjele ved å drille horisontalt, så da er det naturlig å annektere hele området. Israel har jo også annektert Golanhøydene, der de nå utvinner olje.

Ser vi her første skritt på veien til opprettelsen av et slags Lebensraum for Israel?
Hvis området blir slått sammen med Israel og blir en del av Israel, så kan det påvirke forholdstallet mellom jøder og arabere i Israel. Og hvordan vil dette påvirke styreformen i Israel, vil Israel utvikle seg til å bli en ren aparheid stat eller vil vi heller se utviklingen av et multietnisk og multireligiøst lykkeland? Faren er at historien nå gjentar seg med undertrykkelse og utryddelse av andre folkegrupper som står i veien for opprettelsen av et slikt Lebensraum.

1 Like

Intressant vinjettbild, men all den där valpropagandan. Men bildtexten kunde ha upplyst om att på lapparna står det “Rösta på Likud - Rösta på Netanjahu”. Sedan tror jag att hans namn transkriperat till både svenska och norska ska vara med ett “j” och inte ett “y” - en underkastelse för den angosaxiska kulturen?