Nyheter MDTV Forum Om Doner

– Nesten tredobling av angst– og depresjonssymptomer under koronatiltakene

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/05/nesten-tredobling-av-angst-og-depresjonssymptomer-under-koronatiltakene/

En studie gjort ved Universitetet i Oslo viser at angst- og depresjonssymptomer hos voksne er nærmere tredoblet under koronatiltakene. Samtidig mottar Kirkens SOS dobbelt så mange samtaler som omhandler selvmord enn før tiltakene. Dette skriver NRK på sine nettsider. Kanalen fortsetter: – I likhet ved tidligere større pandemier, ser vi en klar økning i angst-…

4 Likes

Jeg bare viser til en annen overskrift her på bruket -i dag- ’
“big farma er klare til å håve inn”
Blås opp ei side, deflater en annen?
Det kan jo være at de har fått tid til å tenke. I dag vil det gjøre en hver deprimert.'At det er TILTAKENE som skulle være årsaken, må du nesten inn på Blindern med.

2 Likes

Da snakker de om dem som står med en fot i graven, og som trenger daglig hjelp for klare seg.
De som dør av sult kan ofte være barn med livet foran seg. Sånn sett er ikke “9 mill” sammenlignbar med “316.000”. Det blir som å sammenligne 316.000 peanøtter (316 kg peanøtter) med 9 mill bananer (1.000 tonn bananer). Forskjellen er 1 : 3.000?

Lockdown er en skandale, en enda større skandale enn norske eldrehjem

2 Likes

Nei, men 9 millioner er sammenlignbart med 1,2 millioner, som er antallet barn som kommer til å dø av lockdown om fattige gjør som de rike, stikker hodet i sanden og stenger ned samfunnet: https://outline.com/EjU3jR

I England er det dobbelt så mange som dør på grunn av lockdown enn det er som dør på grunn av coronavirus: https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1931

1 Like

Sverige hadde sin topp i antall døde pr. dag helt tilbake til 15. april. Ingen skriver om det! Det kan godt være at de får en ny topp neste vinterhalvår, men de er mye bedre stilt enn land med streng lock-down. Bare 4,6% av de døde i Sverige er under 60 år, og de har som regel helseproblemer.
Så er du under 60 år og får korona så har du 0,005-0,020% sjanse for å dø (dødsraten fra mange rapporter ligger på 0,1-0,4% som en influensa). Det er nesten like farlig å kjøre bil. Er du frisk så er det ganske usannsynlig om du er under 60, men også over. Å skremme barn med dette viruset og friske folk er umoralsk. Mange ganger flere vil dø som følge av tiltakene og vaksinene som kommer som også har dødsrater. Ingen korona virus har vaksiner så langt og går du til legen med lungebetennelse og det er virus så er det bare til å gå hjem. Det har vi alltid hørt. Og nå skal vi vente på vaksine…

2 Likes

Fra dagens VG. Betyr ikke dette at Covid-19-epidemien i Sverige ikke er stort verre enn influensaen i 1993? Og dessuten har vel folketallet i Sverige økt en del siden begynnelsen av 90-tallet også?

"Sverige: Dødeligste måned siden 1993

April 2020 er måneden med flest registrerte dødsfall i Sverige på 27 år, melder det svenske statistikkbyrået SCB ifølge Aftonbladet.

10.458 dødsfall er registrert i Sverige i løpet av måneden som var.

– Vi må tilbake til desember 1993 for å finne flere døde i løpet av en måned. Da døde 11.057 personer. Totalt døde 97.008 personer i 1993, noe som var det høyeste antallet siden 1918 da spanskesyken herjet som verst, sier forsker Tomas Johansson ved SCB i en pressemelding.

De høye dødstallene i desember 1993 og januar 2000 skyldtes kraftige influensaepidemier, skriver NTB.

I løpet av uke 16-19 har alle fylker i Sverige utenom Västerbotten registrert overdødelighet.

Stockholm hadde høyest dødstall uke 15 med 777 dødsfall. Siden da har antallet dødsfall minket i Stockholm, og i uke 19 var tallet 414."

https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/5ec26c806eb6bf001166df47

1 Like

Det verste er som sagt over for sverige. De står bedre stilt enn fleste land nå fremover siden så mange er blitt utsatte for viruset. Det er verre med land som har hatt lite smitt. De vil garantert måtte slite med dette lenge. Dødsraten for viruset er av mange estimert til mellom 0.1-0.4%, slik som en hard influensa som mange har opplevd mange av, og mange typer corona. Fordelen med covid-19 er at den ikke er farlig for unger i motsetning til influensa som har dødelighet for for barn.

1 Like

De testede er ansatte på Karolinska, og da spørs det om sykehusansatte er over eller underrepressentert i forhold til befolkningen forøvrig.

Över 11 000 medarbetare vid Karolinska Universitetssjukhuset har under de senaste fyra veckorna lämnat svalgprov för viruspåvisning med PCR och blodprov för påvisning av antikroppar mot coronaviruset i blodet, ett tecken på att personen haft infektionen. När cirka 5 500 PCR prov och 3 200 antikroppsprover nu analyserats visar resultaten att:

  • 7 procent hade virus i svalget, påvisat med PCR.
  • 10 procent hade antikroppar i blodet
  • 2,4 procent hade både antikroppar och virus
  • Vi har provtagit ett stort antal medarbetare med olika arbetsuppgifter, såväl patientnära som ej patientnära, och har därmed fått en uppfattning om smittans utbredning i Stockholms arbetande befolkning. Våra data pekar då mot att cirka 15 procent har eller har haft SARS-CoV-2 coronavirusinfektion, säger Joakim Dillner , professor i infektionsepidemiologi och ansvarig för covid-19-studien.

Om Stockholm oppviser 15% også, og ca 2000 har dødd der så langt, så er ca 6000 i stockholm som må dø før man har en flokkimunitet der, om det krever 60% smittede.

Om 10% har vært smittet, så blir det 12000 døde i Stockholm.

Det er nok for lavt, da den siste analysen fra Stockholm tyder på minst 0.5% IFR.

Snittet av en lang rekke studier er 0,2%. https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/
Du kan gjerne angripe swprs, alle slike sider er under faktaangrep, men gå inn på linkene til studiene :+1:

1 Like

Det er ikke så rart at faktaresistente kommer under faktaangrep. :slight_smile:

Om kjernefriske blodgivere i Danmark ikke oppviste en langt lavere dødelighet en befolkningen som helhet, ville det vært helt krise.

Jeg lurer også på om du ikke er ganske dum, da du ignorerer slikt som den store antikroppstesten i Spania, som viste en dødlighet på 1.1%.

Ikke noe å si på din usaklighet. Spanjolene vil nok se at den ramler videre når de ha fått testet videre. Den har jo ramlet fra 12% til 1% allerede. Det er viktig å dele på riktig tall når det gjelder mortalitet. Ønsker du høyere tall for mortalitet kan du jo bare vise til WHO eller Professor Ferguson.

(mortalitet)

Begrepet “døde” her er junk. “Mortalitet” er junk. Man likestiller unge folk med eldre folk, mens det for corona er opplagt at gjennomsnittsalderen er over 80 år. For drukning vil vi gjennomsnittsalderen være mere 30-40 år.

Medisinske begreper som “forventet levealder” er bare tull (metodene er tull). Det er falsk statistikk. Land som USA og Mexico er sykest i verden.
Mens folk i USA oppgis å leve 20 år lengre enn i Zimbabwe, er “death rate” (døde per 1000) den samme i USA og Zimbabwe ??? -> “Forventet levealder” er ikke 80 år i USA. “Forventet levealder” representerer historisk levealder.

Årsakene til de fleste sykdommene oppgis til å være ukjent av legevitenskap, men “genetiske faktorer antas” å være viktige - er også tull.
“Ingen” av de kroniske sykdommene kan kureres ifølge legevitenskap. Også tull.

" Part 4 of 4 - Roundtable Discussion with Dr. Judy Mikovits | Dr Rashid A Buttar"
video 8:00-
Her forteller Dr Rashid A Buttar at han sensures regelmessig av Youtube

Ergo: Vår medisin forfalskes av Youtube. Vitenskap er blitt til “social proof”

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.