Nyheter MDTV Forum Om Doner

Nervøsitet i EU: Kina investerer i Øst-Europa

Originalt publisert på https://steigan.no/2017/11/nervositet-i-eu-kina-investerer-i-ost-europa/

Som et ledd i sin strategi med «Ett belte, en vei» (OBOR) har Kina etablert et bredt samarbeid med 16 stater i Øst- og Sentral-Europa. Det er Albania, Bosnia und Herzegovina, Bulgaria, Kroatia, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Makedonia, Montenegro, Polen, Romania, Serbia, Slovakia Slovenia og Tsjekkia. Samarbeidet går under navnet 16+1 eller #16plus1. Det økonomiske…

1 Like