Nyheter MDTV Forum Om Doner

Nei til Wizz Air, ja til boktrykking i utlandet: 2 000 industriarbeidsplasser flytta ut av Norge

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/11/nei-til-wizz-air-ja-til-boktrykking-i-utlandet-2-000-industriarbeidsplasser-flytta-ut-av-norge/

Partileder Støre ba i Stortinget statsministeren boykotte flyselskapet Wizz Air for manglende fagorganisering, og fikk statsministerens støtte. Sjøl gir både partilederen og nestlederen hans ut bøker som er trykt i utlandet med utflytta arbeidsplasser med lav lønn og ingen fagorganisering.I Norge importeres billig arbeidskraft fra Øst-Europa til bygningsindustrien og i transportnæringa, samtidig som trykkerier representerende…

5 Likes

Jeg er litt usikker på tankegangen her.
Mener Berg at albanerne vil slutte å male husene våre, dersom vi får jobb på trykkeri?
En ting er sikkert - selv med 360 kvm boflate, slipper en til slutt opp for vegg-plass. Her på bruket er det innført innkjøps-stopp, for gulvet har begynt å sige. Og det er ennå mange hyllemeter av stoffet, truende til å ankomme ved neste arveoppgjør.

Oves utmerkete artikkel har en liten svakhet. Den baserer seg på den antagelsen at de “sjølerklærte radikale intellektuelle” skulle være noen aktivister mot EU-isering og globalisering. Ove bør studere Manifest Tankesmie før han går videre.
Allianse med Storkapitalen anbefales i klimaets navn,noe som er aksen i EUs propagandamaskineri.
I hele to år har de “radikale” i Klassekampen agitert for at den norske storkapitalens (Eqiunor) redning og misjon besto i å bygge flytende havvind på alle verdenshav. Røkke ble så begeistret at han subsidierte tenkningen med en halv million kroner.
Den 19 november meldte EU-Kommisjonen at fram til 2050 skal EU bruke 800 milliarder på offshore wind farms.
En kan regne med at de “radikale intellektuelle” overveier medlemskap i Ja til EU.

3 Likes
Månedslønna på trykkeriene i Latvia er 10 000 kroner

I Latvia er det ennå mulig å leie 2 roms leligheter for tilsvarende 5-6000 kroner. Leieindeks viser ca 1/3 av norsk nivå. Bilpriser på knapt det halve av i Norge. Skatt på lønnsinntekt under 20.000 Euro i året er 20%. Grovt anslått antyder det at 10.000 kroner i Latvia ihvertfall kan tilsvare ihvertfall 25.000 i Norge. Men så har Norge til gjengjeld verdens kanskje mest oppblåste offentlige sektor og med ansatte som ser ut til å foretrekke jobber der de kan kontrollere, byråkratisere, indoktrinere…

2 Likes

At industrien flytter til lavkostland er logistik. At billigere arbeidskraft fra Europa konkurrerer med norsk og da spesielt i byggebransjen er hva som er konsekvensene av EØS-avtalen. Men som bonus så har coronavirusproblematikken økt digitaliseringen da mennesker bruker teknologien for å redusere smittorisken. Mennesker lær seg å bruke netthandelen og tjenester over nett alt raskere. I sum så går det veldig raskt nå… Artikkelen nedenfor er litt gammel men interessant. Jeg håper at våre politikere har en god plan…

Altså, roboter er i stendig utvikling og forbedres fra dag til dag. Teknologiutviklingen og digitalisering kommer å effektivisere robotar og de kan helt sikkert gjøre det meste av jobben vi gjør idag med minimal hjelp om litt.

16.8.2020

Jeg tror imidlertid det i bunn og grunn handler om kostnadsbesparelser. Teknologi effektiviserer kostnadsbesparelser, og lønnsutgifter er ofte de største utgiftene, sier han til Nettavisen.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.