Nyheter MDTV Forum Om Doner

Nei, Erna Solberg, situasjonen er slett ikke dramatisk

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/nei-erna-solberg-situasjonen-er-slett-ikke-dramatisk/

Erna Solberg varsler mulige innstramninger: Vi står på svært utrygg grunn, sier hun, ifølge VG: – Vi er i en usikker situasjon og følger den fra dag til dag, sier statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse.– Vi kan ikke åpne mer nå, understreker hun.Hun påpeker derimot at det kan bli aktuelt å stramme inn igjen.–…

7 Likes

Diktator-Erna ville ha vide unntakslover for mindretalregjeringa fram til neste val. Ho vann siste val og gir faen. Krigsforbrytar. Og ho flirer av ein impotent fleirtalsopposisjon.
(Arbeiderpartiet har kastrert seg sjølv for alltid ved å fjerne den sentrale vitale trønderstamma.)

4 Likes

Situasjonen ER dramatisk for de som lever av å “nettworke”.

Koronaen er et alvorlig skudd i baugen for globalistene, så langt jeg kan se.

Det bør vi bruke for alt det er verdt - i stedet for å jage vindmøller.

Overskriften er ikke den samme som på forsiden - som lød:
Den nærmest “glade” korona-tiden, vil ikke vare evig.


Inflasjon er vår venn, da det betyr at vi har sjanse til å betale ned gjeld. Forutsatt, selvfølgelig- at vi ikke overlater styringa til den magiske rentepolitikken.

Alt som har med denne koronasvindelen å gjøre, må ses i lys av Agenda 2030. Det står på www.regjeringen.no at denne Agendaen er overbygningen for all norsk politikk. Vi kan forvente oss en full nasjonal lockdown innen midten av november, etter noen måneder med regionale tiltak. Sykehusene kommer til å forbli tomme mens landet stenges ned. Og skal man tro kommentarfeltene på nettet, ser det ut til at folk flest jubler over stadig strengere tiltak.

5 Likes

Hvorfor betale ned gjelda? Da jeg for noen år siden ble oppmerksom på hvor tåpelig vårt finansielle system er, så prøvde jeg å utnytte det.

Jeg kjøpte en smådyr leilighet…

leilighet 1: (20% egenkapital / 80% gjeld)

…så kjøpte jeg enda en smådyr leilighet som ikke var påbegynt, og hvor de kun krevde 10% av salgsummen ved byggestart, og finansierte dette innskuddet med lån i en annen bank i påskudd om at jeg ville selge den første leiligheten ved ferdigstillelse.

leilighet 1: (20% egenkapital / 80% gjeld)
leilighet 2: (10% gjeld / 90% utbyggerfinansiert)

Når leilighet 2 sto ferdig, så hadde leilighet 1 økt 15% i verdi, som betyr at min egenkapital i den leiligheta hadde økt 5 ganger så mye - 75%.

Jeg hadde planer om beholde begge leiligheter ved å trikse med refinansiering, midlertidig privat lån, evt. opprette et selskap, men samtidig fikk jeg så sparken av min tidligere drittsekk av en sjef (som etterpå ansatte sønnen sin), og uten fast jobb måtte jeg selge den ene leiligheten. Så jeg kjøpte isteden den billige leiligheten jeg bor i i dag, og leier ut leilighet 2. Leilighet 2 har kanskje bare økt 7% de siste dabbe åra, men siden denne også var finansiert med omtrent 80% gjeld, så betyr det likevel 35% økning av egenkapital.

Jeg jobbet som vikar i 7 år og ble fattigere og fattigere i forhold til boligprisene. Men gjennom å ta opp max gjeld, så gikk jeg fra noen få hundre tusen til 1 million i egenkapital på halvparten av tida.

Mitt boliglån for leilighet 2 skal være ferdig nedbetalt i 2047. Jeg ler av dette, siden det er 7 år etter at jeg forventer at kunstig superintelligens vil oppstå. Jeg har ingen planer om å betale ned gjelda (såfremt jeg ikke ønsker å hente ut egenkapitalen). Søkte nettopp om avdragsfritak i et halvt år, som gjør at jeg går betydelig i pluss med utleieinntekter.

Inflasjon og gjeld er vår venn.

1 Like

Jo, situasjonen er dramatisk. Den er dramatisk for privat næringsliv. Min fetter har i 40 år jobbet lange dager/døgn i sin vellykkede bedrift. I dag ga han inn oppbud, gir seg. Bevares, “bare” tre personer mister jobben pluss min fetter. Pytt, pytt.
Har Steigan fått svar på sitt brev til Statsministren vedr. hvem som rådet regjeringen til nedstegning?
I landsdekkende statistikk er et oppbud/ en konkurs bare et tall. I et lite samfunn en katastrofe. Alt for å beskytte de “sårbare”, de gamle. Tilsynelatende.
Aldri tidligere har jeg vært så nær en medisinsk/psykiatrisk diagnose: Er nær ved å bli paranoid, eller heter det hallusinert når man i tanker mistenker makten for å kødde med meg og samfunnet? Bruke oss pluss et virus for å gjennomføre drastiske inngrep i samfunnsstrukturen, i menneskers bevegelsesfrihet, I retten til forsamling og uttrykk?
Har utallige spørsmål: Hvor oppsto viruset egentlig? Hvor farlig/dødelig er det ? Og enda en gang:Hvem sa nedstengning?
Paranoide meg: Dette er planlagt, plantet og bestilt. Dette er den svette anledningen til å nulle ut enhver frihet.

2 Likes

Oops, må huske å skrive fascistisk ettpartistat, slik at konnotasjonen blir negativ…

De aller fleste mennesker ser seg sjøl som gode skapninger som prøver å gjøre de riktige. Det gjelder nok også for folk i det norske maktapparatet, og de er også presset til å handle som de gjør fordi de er nær maktsentrum. Også Erna Solberg føler nok presset om å følge den linja ho gjør.

Det er personer som Bill Gates som er kyniske strateger. Men også han kan ikke annet enn å leve ut sin programmering.

Kanskje fremstår jeg som en drittsekk, er ikke hverken planlagt eller ønskelig.
Kan det være spiselig å bare være naiv?

"Når det gjelder straffereaksjon, vurderer Helsedirektoratet at det mest effektive, og mest rettferdige, er at alle deltakere på en sammenkomst der antallet er for høyt, i prinsippet kan straffes for forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse, jf. forskriften § 19. Dette tilsvarer bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

– Dette vil gi alle de tilstedeværende en motivasjon for å bidra til at antallet festdeltakere ikke blir for høyt, evt. ved selv å forlate stedet, står det i notatet".

2 Likes

Greit å være anonym, når en kommer med slike tilståelser. Hybris står for fall, tenker jeg.

1 Like

Jeg har ikke helt forstått hva Steigan mener er årsaken til at nærmest alle politikere og alle media heier på innstramminger og coronaregler for samfunnet. Alle er vel ikke hjernvasket eller påvirket av Bill Gates. Hva tjener politikere på å ødelegge økonomien til landet og verden? Det blir konspiratorisk å mene at et samstemt politikerkorps løper storkapitalens ærend, med alle media hakk i hæl fordi de eies av storkapitalen. Media tjener selvsagt på antall klikk og skriver og hauser opp, men jeg tror politikerne er fanget inn i et slags mesterskap i å ta ansvar. De kan også tjene/få velgere på å hause opp, det er ikke usannsynlig daglige strategimøter hvordan man best skal tjene på krisen, men derfra til å tro at politikerne skjønner at de løper et slags storkapitalens ærend og skjønner at de vingeklipper småbedrifter og folk blir litt søkt

Du skrev at du aldri hadde vært så nær en psykiatrisk diagnose, og jeg prøvde å spare deg for noe slikt. Det er forskjell på å være naiv, og å prøve ha et vitenskapelig perspektiv på hvordan en maktkonsentrasjon fungerer. Sjøl om en maktkonsentrasjon som heilhet ikke reflekterer dine interesser, så betyr ikke det at individene i en maktkonsentrasjonen, feks. en byråkrat, har et bevisst ønske om å forsure livet ditt. Et individ som står nær en maktkonsentrasjon er presset til å følge ei linje, og vil miste sin posisjon om han/hun viker for langt fra denne linja.

Dette er en av grunnene til at statens inntekter bør gå direkte og ubetinga til individet, slik at hver og en kan reflektere sine egne interesser - uten å gå den korrupte omveien gjennom en politisk-økonomisk maktkonsentrasjon.

1 Like

Penger er gjeld. Hvorfor skal jeg ønske å redusere pengemengda med min mikroskopiske brøkdel en mikroskopisk grad raskere når det er varslet lav rente i mange år?

Jeg har søkt på ørten jobber hvor jeg bor uten hell, og mottar derfor en brøkdel av min brøkdel av statens inntekter (som er >300k NOK per person) for å kunne forsørge meg. NAV vil ikke dekke bilutgifter, trass i at jeg har behov for bil pga. belastningsskade i hoftene og pga. min samfunnsrolle. Derfor går jeg i minus økonomisk her hvor jeg bor, og må kompensere gjennom avdragsfritak på leilighet 2, noe som ikke er hemmelig.

Glad nå?

Til opplysning: boligprisene nær doblet seg hvor jeg bor mens jeg var vikar, og det jeg beskrev ovenfor var mitt forsøk på hente inn igjen noe av det tapte. Det er ikke jeg som har designet vårt samfunnssystem, og jeg prøver også aktivt å endre det - t.d. gjennom å bevisstgjøre hvordan ei ubetinga grunninntekt sammen med bortfall av inntektsskatt vil muliggjøre at alle nordmenn kan skaffe sin egen bolig.

Du misforstår. Jeg var på bunnen av det sosio-økonomiske hierarkiet, og det var kun gjennom kløkt at jeg klarte å komme med litt ovenpå. Her deler jeg en mulig strategi, isteden for å holde den hemmelig. Også i det “virkelige liv” forklarer jeg til folk hvordan å eie en gjeldsfinansiert bolig kan være en god investering.

I mitt tilfelle kan det hende jeg kommer til å selge leilighet 2 for å kunne satse fulltid på mitt opplysningsprosjekt. I så fall vil jeg kun eie min superbillige leilighet, og motta 0 kr av staten. …og da vil vel du kunne bli ordentlig glad igjen, siden poverty loves company…?

1 Like

Center for Disease Control i USA, sier at av 153 504 i USA som er oppgitt som døde av Covid-19, var det bare 9210 som døde av Covid-19, de andre som hadde viruset, døde av andre og underliggende årsaker. Altså, kun 6% av de som MSM hevder har dødd av Covid-19. 9210 personer av en befolkning på 331 millioner. Da er nok ikke prosenttallene for andre vestlige land så mye forskjellig fra det. Kilde.

Totalantallet for hele verden er i dag 916 000, det virkelige tallet for døde av viruset må være mye lavere. Med skandaløs registrering av døde som at leger har blitt oppfordret av myndigheter til å skrive Covid-19 på dødsattester ved antagelse om Covid-19 uten at lab-rapport foreligger i mange vestlige land, og tester med stor feilprosent, kan ikke total antall for hele verden og enkelte land aksepteres.

Dette er som en falsk alarm som den globale storkapitalen har utnyttet for alt den er verdt for å rane lavere samfunnsklasser, og for å innføre kontroll på befolkningene gjennom vedtak av deres politikere. Vestlig MSM har vist at de er intet annet enn et propaganda-apparat for global storkapital og deres agenda. MSM redaktører og journalister som har dekket den konstruerte korona-krisen kan kalles kriminelle.

For de har tilgang til samme informasjon som alt-pressen, men opprettholder et situasjonsbilde de må vite er feil, og er medskyldige sammen med politikerne til at hundretusener til millioner dør på grunn av korona-tiltak, ikke av viruset. Det MSM gjør kan sammenlignes med at til tross for at et atomrakett-angrep var falsk alarm, så fortsetter de å rapportere som om bombene eksploderte.

3 Likes

Den intellektuelle taperen tjatta “argumenterer”:

image

Hvem er denne storkapitalen? Det er i alle fall ikke Norwegian eller andre flyselskaper. Og hvorfor skulle norske politikere selge landet til noen mystiske kapitaleiere? Når man ikke klarer å underbygge disse løse påstandene om “storkapitalen”, og tror at alle journalister og politikere er med på et verdenskupp for å flå folket, tja, det høres ut som en konspirasjonsteori, og ikke noe man seriøst kan selge inn til folk, historien er tvert i mot rigget for at folk ikke skal tro på den. Når Erna kan selge sin egen historie med én setning - “vi må stenge landet og beskytte de svake fordi det motsatte, at vi ikke beskytter de svake, kan vise seg å bli langt verre”. Det er mot slik enkel og folkelig språkbruk kampen stå, og da holder det ikke med “storkapitalen”.

265 stk. er døde MED korona i Norge. FHI vet ikke om noen av disse har dødd AV korona.

Snittalderen på de døde er ca 82 år, som er det samme som gjennomsnittlig forventet levealder i Norge. De døde er altså stort sett folk som ville dødd av influensa o.l. uansett snart. Nesten alle hadde underliggende sykdommer.

Og trenden med “økende smittetall” har man også sett i andre land i flere måneder (fordi det testes mye mer), og i disse andre landene ligger det også svært få på sykehus, siden nesten ingen blir syke, bare “smittet”. (“Kolonisert” heter det visst egentlig på fagspråket, men media og politikere påstår at de asymptomatiske er “smittet”.)

Ca 10 personer er innlagt med korona på norske sykehus, og dette tallet har vært stabilt i flere måneder, samtidig som smitten angivelig har økt voldsomt. Det lave tallet på innlagte kan altså ikke bortforklares med to ukers etterslep, eller “unge smittede”.

Ingen ligger i respirator. Nesten ingen har dødd de siste to månedene.

Så kan man jo spørre seg hvorfor myndighetene stadig kommer med trusler om nasjonal lockdown. Det skyldes ihvertfall ikke noen alvorlig sykdom, for den glimrer med sitt fravær.

5 Likes

Fint at du fikk det med deg. Men skulle selvfølgelig sendt det som privat melding. Derfor slettet jeg det. Intet behov for å “argumentere” med deg

Det samme spørsmålet stilte jeg over her Svaret er vistnok “storkapitalen” på steigan.no Det holder imidlertid ikke. Selv tror jeg mer på at politikere har daglige strategimøter for å øke oppslutning ved å vise styrke og handlekraft. De venter også på vaksine, og når det har gått et år eller to uten at det har kommet vaksine, da kanskje ser de på tall og senere kommer det dokumentarfilmer på Netflix om “The big corona fraud” hvor konklusjonen blir en slags kollektiv lammelse hos verdens ledere. Men storkapitalen, den holder jo selv på å gå under, visse deler av den. Såfremt det ikke er Bill Gates som sitter med taktstokken i hemmelige møter med verdens ledere på en hemmelig plattform.