Nyheter MDTV Forum Om Doner

Nazistene i Ukraina søker partnere i vest

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/11/nazistene-i-ukraina-soker-partnere-i-vest/

Azov-brigaden er den mest sentrale og den mest framgangsrike av de fascistiske og nazistiske organisasjonene i Ukraina. De tar nå sikte på å bygge et internasjonalt nettverk av likesinnede, skriver Radio Free Europe (RFERL) på sine nettsider. RFERL er finansiert av den amerikanske staten og er kjent for å ligge USAs etterretningsorganisasjoner nær. Det er…

2 Likes

Over LTBQ’s lik, antar jeg.

Kan vi se at disse gruppene blir en form for 5. kolonister i USAs tjeneste (sammen med jihadister og leiesoldater av ymse slag) for å destabilisere Europa og Russland?

1 Like

Azovs endelige korstog blir dermed det siste. For de vestlige med sin kontinuerlige negative fødselsrate vil dette lede til deres egen undergang om noen tiår allikevel. De vestlige vertbefolkningene har en kontinuerlig negativ fødselsrate, stort sett fra slutten av sekstitallet. Den gjennomsnittlige fødselsraten for de vestlige vertbefolkningene er på nå på ca 1,5, den må være på minst 2,1 for å være bærekraftig. Med en fødselsrate på 1,5 vil antallet kvinner og menn over 67 år av vertbefolkningene i Vesten være fordoblet om bare 40 år fra nå av ifølge SSB.

Det vil også si at antallet kvinner av vertbefolkningene som vil være ufruktbare på grunn av høy alder vil være fordoblet om bare 40 år. Vertbefolkningene får dermed flere og flere eldre per ung person, mens innvandrere fra MENA land får en riktig sammensetning av eldre og yngre, for med en sterk positiv fødselsrate for innvandrere fra Midt-Østen og Afrika, får de mange yngre per eldre person i sin populasjon.

I Øst-Europa er det derimot en gledelig oppgang i fødselsraten. Dette kommer nok også av en stadig sterkere posisjon for den Ortodokse Kristne Kirken i Russland og Øst-Europa. Kjernefamilien står stadig sterkere der, og Russiske og Øst-Europeiske kvinner gifter seg tidligere og får flere barn enn vestlige kvinner.

1 Like

Det som kan ske opinionsmässigt här är, liksom i fallet var med Assads Syrien och IS mfl, att propagandan hos oss säger att hotet från Putins Ryssland är mycket större än från Azovbrigaden.

Han så ikke helt bekvem ut i den hatten den godeste Putin, så jeg deler nok ikke helt ukritisk synet på Putin og Russland som vedkommende som har laget denne videoen har, selv om det ser stygt ut.

The jewish monsters who run Ukraine:

1 Like