Nyheter MDTV Forum Om Doner

Nazikollaboratørs fødselsdag blir nasjonal helligdag i Ukraina

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/12/nazikollaborators-fodselsdag-blir-nasjonal-helligdag-i-ukraina/

Det ukrainske parlamentet har vedtatt å feire 110-årsdagen for nazi-kollaboratøren Stepan Bandera med en nasjonal helligdag. I vedtaket heter det at «Stepan Bandera var en framtredende personlighet og teoretiker for Ukrainas nasjonale frigjøringsbevegelse.» Dagen vil bli markert 1. januar 2019, skriver nettsida til det ukrainske parlamentet, znaj.ua, gjengitt her. Den polsk-tyske forskeren Grzegorz Rossoliski-Liebe har…

1 Like

Att Bandera 1941–44 satt i tyskt koncentrationsläger Sachsenhausen utanför Berlin var en “förklädd välsignelse” (blessing in disguise), eftersom det ställde honom i en mycket bättre dager efter kriget än andra quislingar och medlöpare. Bandera kunde framställa sig, och låta andra framställa honom, som “antinazistisk martyr” . Men i Sachenhausen tillhörde han de privilegierade fångar, vilka som österrikaren Kurt Schussnigg (fd president), fransmannen Paul Reynaud (fd statsminister) m fl bodde i en slags lyxavdelning, Zellenbau , som var Gestapos och SS’ speciella barack i Sachsenhausen. Det hade byggts 1936 med 80 enmansceller för högt uppsatta politiska fångar.

Ja, ikke sant. Bandera var jo fascist.

Men det det legges opp til fra russisk, og kanskje også polsk side, er at den ukrainske nasjonalismen i dag per definisjon er fascistisk, og ikke noe annet. Maidan-opprøret blir kalt et fascistisk opprør, støttet av vesten. Støttet av Norge. Og det, hvis det hadde vært slik, er jo ikke noe annet enn helt forferdelig. Er det noe som låter som atonal musikk i vestens fisefine humanistiske ører er det jo fascisme. Det er et trumfkort. Og dessuten; bekjempelsen av fascisme er noe Sovjet/Russland og vesten har felles. Jeg forstår veldig godt at Russland bruker dette kortet. Det er jo det desidert beste de har.

Men som jeg har sagt før; virkeligheten er så mye mye mer. Og det er nettopp denne virkeligheten man prøver å kvele. Virkeligheten er at ultranasjonalistene, eller fascistene, har svært liten oppslutning blant folk i Ukraina. Det er jo ikke det folk vil ha. Tror du virkelig det, Steigan? Du kan kjøre på med så mange artikler og innlegg om dette temaet du bare vil, men det forandrer jo ikke virkeligheten i Ukraina. Marerittet for meg er at det ytre høyre i Ukraina vil få større oppslutning, og det kan jo fort skje - jeg holdt på å si hvis ikke noe annet skjer - hvis denne nedadgående spiralen fortsetter, i Europas nå fattigste land med en konflikt som har pågått siden 2014. Enn så lenge har fascistene liten støtte. Ikke særlig større enn i vestlige land.

Dette med Bandera må forklares. Han blir først og fremst sett på et symbol på Ukrainas frigjøring. Han gjorde UPA om til en militant gruppe. Han sto på krava, var revolusjonær. Tidligere hadde UPA vært både det ene og det andre, og ofte i konflikt med seg selv. Det som skiller Bandera fra Hitler og Mussolini er dette nasjonale frigjøringsprosjektet. Ukraina, en nasjon som aldri hadde vært selvstendig - med unntak av en liten periode i 1919 - var et folk i skvis mellom stormakter. Og da som nå ville alle være Herrer. Velmente Herrer over et stort men lite land, med jævla god matjord. Hvis du spør en ukrainsk Bandera-entusiast i Ukraina om hvordan han ser på Bandera, vil du få et svar som samsvarer med dette. Fascisme er ikke noe Ukraina vil ha, ikke noe mer enn folk i Norge, Sverige eller Danmark.

Når dette er sagt; det er idiotisk, spør du meg, av ukrainerne å kjøre Bandera fram som en helt. For det er jo ikke den eneste de har å ta av. Det er mange. Men Bandera sto med knyttet neve og brukte makt. Det er forskjellen, og i og for seg lett å forstå. Han ble et symbol på handlekraft.

Slagordet «Slava Ukraina», som du nevner - og som er vanlig blant ukrainere - var ikke noe Bandera innførte. Det oppsto i 1918/19. Det var før Hitler flytta til München. Før noen visste hva fascisme/nazisme var.

1 Like

Kanskje HL-sentret og de andre her ser tydeligere enn visse andre, at det du kaller «framveksten av en fascistisk kult i Ukraina»handler om noe mer, nemlig at Ukraina ønsker det prisbelønte koseptet «selvstendighet». Først og fremst handler det om en vei ut av gjørma, en ytterst tung svømmetur, fra fattigdom, udugelige ledere, et korrupt system. De har vel sett for seg da, at det er en slags vei ut av dette, disse jævla fascistene

Folk savner gamle dager og gamle helter overalt, Erland. Fascister eller diktatorer eller ei. Også f.eks. i Russland. Her fra en nostalgisk markering i Moskva i 2016. De er jo faenmeg stalinister, alle sammen der borte. Makan.

Stalin%20fans%201

Stalin%20fans%202

Det har nok vært sånn lenge. Forakten for moderne tids sveklinger har eksistert siden før gamle dager selv var moderne tider. Mitt geniale bysbarn Theodor Kittelsen så helt klart hvilken vei det bar allerede i 1888, og gav da til beste sitt vitnemaal paa dette gjennem denne ukulørte illustration, titulert “Moderne helter”:

Moderne%20helter

1 Like

Helt enig! :slight_smile:

Bandera kan ikke bortforklares.

Tror oppslutninga var på nesten 5% ved forrige valg, og ny-nazistene har 6 plasser i parlamentet.

Bortforklares? Mener du jeg gjør det? Jeg vet jo at Bandera var fascist - men han representerte en bevegelse og en nasjonal bevissthet - som gikk, og går, langt utover denne fascismen. Den fortellinga Russland prøver å plante, er at den ukrainske nasjonalismen i dag per definisjon er fascistisk - fordi Bandera var fascist. Det er lurt av dem, men en bortforklaring , for ikke å si tåkelegging. En god huskeregel er å ta retorikken til de store aktørene på den geopolitiske arena med en smule skepsis. Kanskje ljuger Russland litt mindre enn amerikanerne. Det skulle virkelig ikke forundre meg! Vestens problem er at det krangles og forstilles, det er interne kriser i et rasende kjør. På denne arenaen er det lettere å være Russland og Kina. Slik kan Russlands retorikk framså som mer konsistent, og derfor mer troverdig. Men de er også selvsagt avhengig av å ljuge. Russland er et gigantisk land, med mange minoriteter. Kunsten er å finne perfekte løgner som kan virke både innvortes og utvortes. Det er imperialistenes universalmedisin. Fascismen i Ukraina, og Bandera, er egentlig en slik perfekt løgn. Og som alle gode løgner har den et korn av sannhet

Anarkismen er kanskje bedre en andre -ismer, Aford - i hverfall på papiret? Men Jeg ser du har fjerna anarkist Aen, til fordel for en marionette-apekatt. Det var da et voldsomt fall da!

Ellers må jeg si, etter det jeg har sett det du har skrevet om politikk i det siste, at du mer framstår som en verdikonservativ småborgerlig faen!!?

Jeg synes noe av det mest meningsfulle er å diskutere hva slags samfunn vi skal ha. Jeg er i og for seg idealist, og jeg respekterer veldig de som vier sitt voksne liv på dette. Samtidig er jeg desillusjonist. Sånn sett er jeg til forveksling lik en hvilken som helst Neandertaler. De hadde også ganske store hjerner.

Enda større hjerner har dagens elefanter. Mye større enn mennesker. Hva bruker de den til? Hva er det som foregår der, mens de står urørlige i timevis så å si, og stirrer ut i lufta? Det ser ut som de er steine. Jeg hørte en eller annen ekspert som filosoferte over dette, og han mente at de kunne ha dype tanker. De må jo være annerledes enn våre. Kanskje mer følelser. I hvertfall har de store hjerner.

Kanskje den står og husker. Kanskje han savner dattera som døde så altfor tidlig. Kanskje de tenker på politikk, på om de kanskje bør gjøre ting på en annen måte?

En alien som studerer menneskeheten fra utsiden, kan fort se mye rart. Et virvarr. Han kan se kriger og konflikter. Det ser ut som aggresjon, at folk dreper hverandre. La oss anta at dette er noe som for ham er gjenkjennelig. Men vår aliens første tanke, er kanskje ikke at disse folka neppå der, det de faktisk er i ferd med å gjøre, er å prøve å skape et bedre samfunn.

Men kanskje elefantene vet. De har muligens full kontroll. Om ikke på snikskytterne, så ihvertfall det åndelige, det intellektuelle.

Helt siden jeg var ganske liten har jeg tenkt at Mennesket er veldig veldig lite, og alt det vi gjør umulig kan være så fantastisk som vi tror. Allikevel er vi jo mennesker, ikke elefanter eller aliens. Vi er sosiale udyr og dyr. Og føler oss hjemme blant hverandre. Makan.

Menneskets største problem er kanskje at vi er for høye på oss selv. At all annerledeshet stemples enten som unyttig, eller noe som kan utnyttes. Men en slik dyp-økologi, ala Arne Næss, er for sær. Desverre.

1 Like

Jeg har egentlig ikke mer å tilføye enn det Erland allerede har skrevet. Men Nazi-kortet til Steigan brukes igjen og igjen for å kunne holde fanen høyt (og til det kjedsommelige for normale mennesker). Derfor noe tilleggsinfo:

 1. Pravy sector har et medlem. Dette medlemmet har imidlertid meldt seg ut av organisasjonen (Pravy sector er ikke et politisk parti i vår forstand). Og vedkommende er uten parti-tilhørighet, men har gjennom utsagn på TV og i handling bevist at han har bidratt sterkt til å få de frivillige bataljonene integrert i den Ukrainske hær. Svoboda har 7 medlemmer. Og totalt er det 450 medlemmer av Radaen. Sammenlignet med Norge vil jeg hevde at ultranasjonalisme er mindre utbredt enn i Stortinget.
 2. Bandera: ja han var definert som fascist. Det kan imidlertid diskuteres hvorvidt han var det. Det avhenger av hvordan vi selv ønsker å definere fascisme (eller nazisme). Et kjernelement er synet på etnisitet, blanding av raser og lignende. Bandera var var en forkjemper for at Ukraina som historisk hadde vært undertrykt av Russland gjennom politikk og ikke minst genocide i 1932/33, ønsket et frigjort Ukraina, uten innblanding av noen. Dermed gikk han som så mange populister inn for å jage ut alle utlendinger. Derav hans navneetikett.
  Det som vesten ikke har så stor kunnskap om er de Sovjetiske republikkenes hang etter den sterke mann. Årsaken til Putins popularitet skyldes jo ikke ham selv, men han pretenderer å fremstå som macho-mannen med gevær ridende på hest. Folket har alltid vært vant til, og sett opp til sterke menn som nasjonale ledere. Det er jo derfor det er vanskelig for disse republikkene å skape tilstrekkelig oppinion for å kunne bygge frie demokratier, fordi de sterke mennene faktisk har makt (og penger) og bruker dem kynisk i valgprosessene.
  Bandera hadde stor popularitet blant sine, men husk at han var ikke populær hos alle Ukrainere. Tall som viser oppslutning for OUN, viser at han hadde en lang veg å gå.
 3. Historisk fascisme og dagens situasjon. Steigan tilkjennegir jo en særdeles lemfeldig bruk av propaganda han får servert fra Moskva, samt tilkjennegir at han ikke har noe kritisk filter for denne propagandaen. Eksempelvis den makabre fake-historien om at et barn var hengt opp i en lyktestolpe i Slavyansk, er bare et eksempel på hva Steigan spyr ut, og som i etterkant blir stemplet som fake-news. Men han om det. (Asbjørnsen og Moe filtrerte heller ikke eventyrfortellingene de hentet inn). Poenget er imidlertid: hvorfor (som Erland også etterspør) brukes historiske episoder som grunnlag for å stemple en nasjon som nazistisk (i alle fall hele det politiske apparatet)? Som nevnt er det ikke hverken nazistiske eller fascistiske føringer i dagens politikk. Alt annet er løgn (spesielt når alle kildehenvisninger kan tilbakeføres til Russisk propaganda eller fri fantasi). Hensikten er etter min mening å støtte opp under Putins imperialistiske ambisjoner, samt signalisere nødvendighet av at NATO / EU ikke skal blande seg inn i den “Russiske bakgård”. Alle kjenner jo nå til Putins ostehøvel-taktikk: ta så små stykker land slik at sanksjonering fra vesten uteblir. Den miltære voldtekt av Ukrainske marinebåter og en sivil taubåt i internasjonalt farvann, samt forsøket på “stenging” av Azov, har imidlertid ikke gått upåaktet hen.
  Dermed står vi igjen med følgende spørsmål: hva får noen mennesker i vesten (som Steigan, Carl Ivan Hagen, Bjørn Nistad, lederen av Sverigedemokratene, Marie Le Pen og andre) til å hate Ukraina og ønske landet lagt inn som en vasall til Putin? Vi snakker om Europas fattigste land, som har lidd umenneskelige tap på grunn av Moskvas herskertrang (Holodomor i 32/33 med over 5 mill. døde, represjonen i 36/37 med ca 1 mill. drepte, utsultingen i 46/47 med ca 2.5 mill. døde, og deportasjoner av hundretusener fra Ukraina og Krim til Sibir i perioden 46 - 49). Videre har vi en historie som viser hvordan bolsjevikene herjet med Ukraina i 1919-21. Alt dette har satt sine spor i et folk som i 1991 så muligheten til å bli selvstendig. Og undersøkelser fra perioden før Russerne angrep Krim og Donbas i 2014 viste at majoriteten av folket ville være en del av Ukraina, også blant den russisktalende befolkning i Donbas og på Krim. Dert var kun et fake valg på Krim i 2014 etter at Russerne hadde kommet inn at folket ble tvunget til valg med gevrmunningene pekende mot dem, at vi plutselig fikk endring i gallupen.
  Den andre årsaken til min undring er at Moskva gjennom Helsingforserkæringen i 1975, gjennom oppløsningen av Sovjetrepublikkene i 1991, gjennom Russia-NATO Founding Act i 1997, gjennom vennskapeavtalen mellom de 2 land i 1997 og gjennom Budapest-memorandumet i 1994 i alle henseende har garantert Ukrainas grenser, samt lovt å avstå fra trusler. Allikevel herjer Putin med denne fattige staten fordi han leker med ideen om sitt Eurasia, hvor Ukrainas kornkammer er like viktig for ham som for Stalin på 30-40 tallet.
  Dersom dette forumet heller kunne diskutere disse prinsippielle spørsmål enn å låse seg inn i fastlåste holdninger grunnet en person på 30-40 tallet som ikke har gitt noen føringer for den politikk og den kultur som råder i Ukraina idag
  Til slutt: jeg har nå vært på reise i Zakarpaty (regionen som ligger på den andre siden av Karpatene) og som grenser mot Romania, Ungarn, Slovakia og dels Polen for å sette meg inn i den såkallte språktvisten som skulle ha oppstått etter den nye språkloven som ble innført i fjor høst. I følge pressen har Ungarn vært særdeles bekymret for den Ungarske minoriteten og deres rett til å lære Ungarsk på skole. Faktum er: minoritetne teller 135000 Ungarere som har bodd i byer som Mukacheva, Uzhhorod, Chop og en rekke landsbyer. De snakker Magyarsk til daglig, både barn og voksne. Etniske Ukrainere har også lært seg Magyarsk for lettere å kunne kommunisere med dem. Ungarerne representerer i det store og hele en fattig del av befolkningen med tilhørende sosial støtte (selv om Ukraina desverre ikke har råd til mange rph pr. mnd.). Den nye loven sier følgende: Ungarere får sin morsmålsundervisning som primærspråk i de 4 første årene. Dernest skifter det, ved at Ukrainsk skal være obligatorisk i det videre løp. I henhold til Russia Today (RT) var president Orban forbannet og truet Ukraina med å stenge dem ute av EU-avtalen om ikke Ungarerne fortsatt kunne bruke Magyarsk i hele skolesystemet. Dette var selvsagt også en halvsannhet, forvrengt for å sverte Ukraina. Situasjonen akkurat nå er at den Ungarske regjering har lovet støtte slik at den Ungarske minoritet som kun snakker Magyarsk, kan lære seg Ukrainsk. Dagen etter kunngjøringen var det allerede mer enn 300 påmeldinger. Dette enkle eksemplet viser vel at språk i de fleste tilfeller ikke er det store problemet, men blir av Russland brukt som argument for å gå inn i øst-Ukraina. Ukraina har mange minoriteter som faktisk lever godt med gjeldene lovverk. Men Russland bruker det for alt det det er verdt for Steigan & co. Stopper der!
1 Like

Og enda mer av prinsipielle forhold: kan “nazi-jegerne” forklare meg hvordan nazi-politikken kan fungere i et land hvor presidenten er av jødisk familie og statsministeren er jøde, hvor PRIDE-demonstrasjonene går totalt uten forstyrrelser, hvor moskeer og synagoger står utagget/uskadet og i et land som jøder fra hele verden valfarter til hvert år (i Uman). Hvordan henger det på greip i et nazi-orientert samfunn?

1 Like

Forundring fryder. Men det er da en Ⓐ der enda, Erland …? Bak Julius Treskalle?

Voldsomt fall? Njææ … Jeg får si som en fyr jeg pludrer litt med på et av edb-nettets mange fora:

Tilbake til Ⓐ:

Jo, men i det minste kommunistpakket har vel egentlig lenge påpekt at anarkismen er både borgerlig og reaksjonær, ved siden av selvfølgelig både useriøs og provoserende. En salongradikal retning for bortskjemte sossunger? Utmerket!

Men: Anarkismen er da for kølsvarte ikke det spøtt bedre enn andre -ismer! Det vil jeg på det sterkeste insistere på! En -isme er en -isme er en -isme, og selve konseptet -isme er noe som blant annet utelukker at den ene -ismen kan være det spøtt bedre enn den andre -ismen. -ismer er statiske dogmer gjort til religion. Hvordan skulle det kunne være noe godt i sånt i det hele tatt? Da å snakke om “bedre” enn, blir bare vrøvl!

Ok, man kan kanskje, med mye velvilje og under optimale føreforhold, prøve å vri dette litt til i favør av anarkismen likevel, ved å hevde at anarkisme, som -isme betraktet, er et feildefinert/ feilklassifisert særtilfelle av -isme; at denne i sitt vesen ikke følger normert standard for -ismer, og ikke egentlig er en -isme. Anarkismen er altfor fleksibel, dens natur er anti-autoritær og anti-dogmatisk, den er for dårlig definert, og kort sagt, den er ingen -isme. For å kunne mene at den er det, måtte vi i så fall utfordre metafysikken og anta at den er en slags next level-isme, -isme 3.0, eller noe, en -isme som sprenger rammene for -ismer fra innsiden og vrenger frem en ny og anarkistisk dimensjon eller to fra buken på verts-ismen. Et godt tips er at selv om det jo er dette siste som er sant, er det erfaringsmessig ofte greiest å bare forklare folk forskjellen på den første måten med en gang, dersom hensikten er noe så tvangsnevrotisk og ikke-anarkistisk som å gjøre seg rimelig enkelt forstått.

Men nok om det, dette var som sagt et bortimot hypotetisk halmstrå, vi tror ikke på et kløyva ord av det sjæl akkurat i dag, og nei, anarkismen er neiggu ikke det spøtt bedre enn andre -ismer, Erland.

Men så er det da heller slett ikke anarkisme jeg preker eller tror på, ikke anarkismens tid jeg venter på, for kølsvarte! Det er anarkiet, for kølsvarte! Jeg går da ikke her med våte drømmer om -ismer, mann! Her har det tydeligvis skjedd at noe er blitt låst inne i Transiten, som det heter. Anarkisme, du … nei, gitt! Makan. Verste jeg har hørt. Nei, sitte inne i dårlig luft og lese dårlige bøker og sette seg inn i -andres -ismer, det blir det ikke mye anarki av. Det er i stor grad en praktisk greie, dette her.

Gjør deg fri fra dogmets tyranni!
Undergrav -ismen! Lev anarki!

Og di.

Det der er veldig vakkert, og jeg takker for hele elefantositeten din. Det var god og forfriskende original lesning. :eye:

Dóg, et betydelig skår i lesegleden, og det er neimen ikke din feil, er at jeg knapt kan tenke på elefant lenger uten å bli dønn trist og noen ganger fullstendig ute av meg av sinne og sorg, for de er under helt akutt fare for full utryddelse nå - på grunn av Homo føkking u-sapiens’ grenseløse grådighet og avgrunnsdype adskilthet fra resten av livet. Jeg griner, Erland. En verden der elefantene er borte er en tragedie. Tenk å måtte fortelle dette til barnebarna mens dere ser på bildene og videoene med elefantene som ikke finnes mer, og aldri mer skal være det største og vakreste, levende felles punkt i den biologiske og den mytologiske verden. Fy faen! :sob:

1 Like

Gudene vet hva slags tanker og følelser disse elefantene har. Noe må det være. De vet kanskje at de er truet. Kanskje det er derfor de framstår som patetisk grublende.

Ei bok jeg leste i tenåringstida mi, het «plantenes hemmelighetsfulle liv». Det sto helt klart for meg, etter å ha lest denne sikkert litt spekulative boka, at plantene har et liv som kanskje overgår vårt, hva følelser, lidenskap og lengsel angår. Hver eneste gang jeg kan, for eksempel der vegetarianere og veganere er til stede, kommer jeg med dette; «jeg vurderer å slutte å spise planter». Bortsett fra det åpenbare, at planter har følelsesliv, er de jo mye mer sympatiske enn dyr og mennesker; de stikker ikke av - de må bare stå der, for kølsvarte.

1 Like

Akkurat! Ja, da vil du kanskje ha moro av å lese hva jeg skrev her i en annen tråd den 15. november i år:

Og, som jeg alltid pleier å kontre når veganer-naziene driver og skal pushe dårlig samvittighet på oss som vet at Homo sapiens er omnivore:

"Planter er en fantastisk fascinerende livsform; de har en åpenbar egen livsvilje, og de reagerer f.eks. emosjonelt når nærtvoksende familiemedlemmer utsettes for skade eller sykdom, de føler, sanser og tilpasser seg omgivelsene, og de lever generelt i et komplekst samspill med hverandre og resten av den levende naturen, der det kontinuerlig kommuniseres intenst på mange nivåer, ikke minst på cellenivå. Når vi gjerne sier om planter at de ikke har en bevissthet, eller f.eks. ikke kan føle smerte, er dette postulater som i økende grad bestrides av nyere forskning og dypere innsikt i plantenes liv, og må sies å være uttrykk for en betydelig undervurdering av skogens ro og all føling i floraen. Planter og dyr er våre likeverdige skapninger på jorda alle sammen, og planter er definitivt levende, følende individer, stammer og samfunn med gjensidige bånd mellom seg, og med evne til opplevelse av f.eks. frykt og smerte.

Men så viselig er naturen innrettet, at mennesket har denne utrolig praktiske evnen til å skru sin empati av og på etter behov og hensiktsmessighet knyttet til egen og etterkommernes overlevelse. Derfor dreper vi planter og eter dem opp*, uten å nøle eller føle engang det minste lille stikk av dårlig samvittighet, alle som én – til og med veganerne. Ingen nåde for hverken kål eller spirer her. Hadde vi produsert det ene enzymet vi mangler for å bryte ned cellulose, hadde vi garantert spist opp trærne også. Det er brutalt, men sånn er nå engang naturen. Plantenes trøst får være at vi skal bli deres næring litt senere. God apetitt!"

*Og ikke nødvendigvis i den rekkefølgen: Vi eter dem ofte mens de enda er levende, dauer gjør de i så fall inni kjeften og nede i fordøyelsessystemet.

Fordøyelsessystemet: Alt levendes adelsmerke og minste felles multiplum. Det å omdanne omgivelsene, utnytte energiens materielle manifestasjoner til vårt eget formål, vår egen dynamiske eksistens, er den mest grunnleggende fysiske funksjon/ evne ved levende organismer, og gjelder alt fra blåhval, elefant og hominoider til de minste mikrobielle organismer i havet.

Så hvem er man egentlig, sånn utover sitt DNA? Huet sitt? Huden sin? Niks. Tarmen sin.
Noe eller noen er først ikke-meg, så tvinges det gjennom tarm som er meg – og blir meg det også.

Indremedisinere regner for øvrig innsiden av fordøyelseskanalen, fra munnhule til endetarmsåpning, for en del av kroppens utside (overflate).

That’s Life
– Frank Sinatra

Ete, drite, pule, sove.
– Achsel Ford

Hm … jeg ser du nå glemmer fruktarianerne, og da særskilt enkelte av de religiøse Jainistene:

"Some fruitarians will eat only what falls (or would fall) naturally from a plant: that is, foods that can be harvested without killing or harming the plant. These foods consist primarily of culinary fruits, nuts, and seeds According to author Adam Gollner , some fruitarians eat only fallen fruit. Some do not eat grains, believing it is unnatural to do so, and some fruitarians feel that it is improper for humans to eat seeds as they contain future plants, or nuts and seeds, or any foods besides juicy fruits. Others believe they should eat only plants that spread seeds when the plant is eaten.
(…)
Some fruitarians wish, like Jains, to avoid killing anything, including plants, and refer to ahimsa fruitarianism. For some fruitarians, the motivation comes from a fixation on a utopian past, their hope being to return to a past that pre-dates an agrarian society to when humans were simply gatherers Another common motivation is the desire to eliminate perceived toxicity from within the body. For others, the appeal of a fruitarian diet comes from the challenge that the restrictive nature of this diet provides. "

Kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/Fruitarianism

Det finnes ingen grense for hva mennesker kan klare å ha slett samvittighet for, quod erat demonstrandum.

Jeg tror imidlertid ikke dette er særlig sunt, bare så det er sagt. :sunflower: :sun_with_face:

2 Likes

For mye dårlig samvittighet eller for mye halvråtten nedfallsfrukt? Jeg driver og lager liste over kandidater til nyttårs-fortsetter, og ville helst fortsette med begge deler, men nå må jeg kanskje vurdere å kutte den ene hvis den er altfor sunn.

1 Like

Attaboy! Dette er interessant. Jeg har i grunnen aldri tenkt på det på den måten før; hvor fordømt sympatisk det trekket ved grønnsakene er, at de ikke stikker av hele tiden. Her har arbeidsstokken på plantasjene mine virkelig noe å strekke seg etter. De er nemlig jævlig usympatiske så fort man ser en annen vei. For ikke å snakke om de små stuepikene. Man rekker knapt å få av seg buksene før de er søkk vekk, har man ikke låst skikkelig. Usympatisk, usympatisk, usympatisk. Og unga! I kølsvarte, de er usympatiske. Senest her i morges da vi skulle gå gjennom lista over siste ukes regelbrudd og kjøtthuetabber, hadde jeg forlagt mitt spanskrør inne på stuepikenes kvarter. Jeg sendte et par av de minste forbryterne bort for å hente det, men tror du de kom tilbake? Veeeldig, da! Rett til skogs, bar det! Jeg måtte faktisk sende bikkjene etter dem, og ikke bare ble det et jævla lurveleven og hyl og skrik så jeg trodde det skulle klikke for meg - og de drev jo selvfølgelig ustanselig og ville være usympatiske fremdeles, hele veien hjem også - men sånt noe er i tillegg en forferdelig tidstyv, Erland. En forferdelig tidstyv. Folk er blitt alldeles ubrukelige. Men grønnsaker, faktisk … Jeg tror sannelig jeg bør vurdere om jeg likegodt skal kjøre ned på pleiehjemmet og se om det er noen av dem det fremdeles er litt tak i. Makan.

@aford
Lord Fachse, vi har mottatt en foruroligende bekymringsmelding om hvordan De driver Deres plantasjer - og deres stuepiker (i disse Metoo-tider, #skjerpesegogskammesegnoesåheltinderlig og #15HilldegMariaerogdittorappmedklosterdisiplinen, #Julebotsøvelser, #forsikkerhetsskyld), samt at De heller ikke har fått med dem at spanskrøret ble avskaffet i tidlig steinalder på syttitallet en gang. I den anledning vil vi sette Dem under strikt administrasjon av en representant for kommunen, som kan holde Dem under behørlig oppsyn og - ikke minst - i øra, inntil vi har bragt på det rene at bruket Deres drives forsvarlig. (Egentlig ville jeg ha sendt farmor (#tidligererektor), som har enda sterkere superkrefter enn jeg har når det gjelder å få uoppdragne overklassegutter som Dem til å oppføre seg, men jeg synes den gamle hedersdamen fortjener å ha sin pensjonisttid i fred. I stedet sender jeg derfor en av mine habile dragetanter.) Vi ser oss også forpliktet til å meddele dem at inntil videre får De (Lord Lurifachse) ikke under noen som helst omstendighet omgås stuepiker under 80 og samtidig med mindre enn annen grads sort belte i Kung Fu (vi sender noen av våre). Dessuten har De herved absolutt forbud mot låste dører. Her kreves det framover full transparens! (#ridderblåskjeggtiltaksplan). Milde Himmel og Hav!

1 Like

Bare 80? Hah!

Jeg har en kompis, han var heldigvis ikke bassist under krigen, for da var han ennå ikke født, men han er det nå. Og han er veldig opptatt av at et forbyggende tiltak mot en unødig, ytterligere eskalering av eldrebølgen bør være at de eldre i hvert fall slutter helt å ha seg med hverandre. “Det er nok gamlinger som det er,” sier han, “om ikke de skal drive og avle også.”

Jeg skal tenke gjennom dette og eventuelt vurdere et skifte av standpunkt og praksis på feltet, men inntil videre vil jeg nå si at folk er da ikke daue før de er daue! Og kanskje knapt nok da, hva vet nå vi om denslags. ALLE MÅ FÅ!

1 Like

O hybris!
Lykke til med det prosjektet! :smirk:

1 Like

Jotakk! Vil du gjerne snike i køen så vi kan bli ferdig før du også er 80, er det selvfølgelig helt greit.

1 Like