Nyheter MDTV Forum Om Doner

NAV-skandalen: 48 mennesker er uskyldig dømt til fengsel

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/10/nav-skandalen-48-mennesker-er-uskyldig-domt-til-fengsel/

Mandag (28. oktober 2019) ble det kjent at minst 48 personer er uskyldig dømt for trygdesvindel på grunn av feil praktisering av EØS-regelverket siden 2012. Rundt 2400 saker eller personer har fått en tilbakekrevingssak som kan være feil. Dette skriver VG i forbindelsen med NAV-skandalen. Avisa skriver også at: Flere titalls personer er uskyldig dømt…

3 Likes

En annen vinkling er at mange som har brutt norsk lov og svindlet statskassen nå slipper unna med det pga en teknikalitet. Nemlig at Brussel overstyrer det norske demokratiet.

4 Likes

Det blir påstått at “skandalen” har rammet fattige og syke mennesker. Det er slett ikke dokumentert i artikkelen. En oversikt over hva “ofrene” har drevet med og deres reelle status er nødvendig for å komme til riktig konklusjon her. Ellers står artikkelforfatteren i fare for å solidarisere seg med folk som har nok fra før, en gruppe EU selvsagt gjerne spiller på lag med for å ødelegge den siste rest av norsk selvstendighet! Og får ikke artikkelforfatteren litt vond smak i munnen nå han her forsvarer en EØSregel smuglet inn fra begynnelsen av, og forsterket ved EUdiktat i 2012?

3 Likes

Jeg tror at dette kan bli en veldig stor skandale på flere ulike måter.
Skal vi tippe på regjeringskrise og oppvask både her og der?

Jeg tror de blåblå partiene slik som Høyre og Frp bruker en hver anledning til å demontere velferdsstaten selv om det skulle bryte med visse bestemmelser i EØS-avtalen og med ulike stortingsvedtak. Nå vil den ene tragiske NAV-historien etter den andre bli rullet opp i beste sendetid på TV i månedsvis fremover. Vi kommer nok til å få en fornyet debatt om NAV og sosialpolitikk som følge av dette. (Og er det egentlig så ille at en norsk statsborger feks reiser til utlandet mens vedkommende mottar visse ytelser fra NAV, er ikke full reisefrihet innenfor Schengen-området noe som alle partiene støtter).

Det kan tenkes at det har blitt gitt politiske signaler fra ministeren til NAV-direktøren om å redusere utbetalingene fra NAV mest mulig, og at alle typer fremgangsmåter kan bli benyttet for å oppnå dette selv om det feks skulle bryte med EØS-regler. Frp ønsker feks minst mulig trygdeeksport fra Norge til andre land.

Og hva så med domstolene? Har ministeren feks gitt signaler til domstolene om at domstolene skal godta de beslutninger som NAV kommer fram til uavhengig av visse lover og forordninger? Vi er etter hvert blitt vant til at regjeringen og det politiske miljø tar veldig lett på bestemmelsene i grunnloven feks når det gjelder slikt som ACER-vedtaket og også bombingen av Libya. Det kan ha festet seg en ukultur i det politiske miljø når det gjelder bestemmelser i grunnloven (og kanskje også når det gjelder domstolenes uavhengighet). Og det kan også se ut som om visse offentlige etater slik som NVE, Statkraft og Statnett ikke lenger opptrer på en nøytral og objektiv måte, men har fått en skjult agenda for å promotere en viss type politikk som tjener visse særgruppers interesser. Det er mulig at det politiske miljøet i Norge rett og slett er gjennomsyret av politisk korrupsjon.

1 Like

Du har nok aldri vært fattig og syk, skjønner jeg. Dette handler ikke så mye om EØS, som det handler om holdninger. Siden jeg er glad i Jesus, vil jeg ikke ønske at du selv skal oppleve noe slikt, men jeg ser mye mon i at du bruker litt mer tid, før du poster igjen. Jeg vil be for deg, i mellomtiden.

Det hjertet er fullt av, renner munnen over med.

2 Likes

Det verste er at disse sakene inngår i statistikken over trygdesvinedel- og dermed virker de forsterkende.
Jeg trodde halv-vegs på disse statistikkene selv, lenge etter at jeg ble syk.
Personlig hadde jeg profittert stort på å kunne være i syden om vinteren, uten at det ville ha bedret min evne til å arbeide i Norge. Men siden jeg er selvstendig næringsdrivende, var jeg alt på konkursens rand da jeg fikk innvilget stønad, så jeg må karre meg litt innpå, først.

I tillegg har vi det faktum, at det er eneste som skjer når noen får penger fra NAV, er at bankene får litt konkurranse.

1 Like

Det var jo ikke noe saklig svar akkurat! Jeg bad om mer kunnskap om saken, ikke slikt dill!

Jeg ser ikke bort fra at du kunne fortjene å få opphold i syden av helsegrunner. Men da må det være premisset og ikke at en har lyst og råd til å oppholde seg i Syden.

1 Like

Du har gjerne rett i alle disse antakelsene. Men det forelå hellerikke her kunnskap om hvem som har fått nei/straff og hvorfor.

1 Like

Du ser ikke bort fra det? Så raust av deg. Og det vil du at skal avgjøres av lover som er enda mer smålige enn i EØS? Er det dine egne penger du tror du gir bort? Eller plages du bare av at andre ser ut til å få mer enn deg?

2 Likes

Din debattform er såpass avskyelig at jeg ikke akter å fortsette utvekslingen av tanker og meninger med deg!

Sant nok men nå er det jo så at NAV fikk beskjed i god tid om at de ikke brukte regelverket på korrekt måte uten at de brydde seg om å endre behandling av sakene.


Det norske statsbudsjettet utgjør omtrent 300.000 kr per innbygger i Norge. Om vi antar at halvparten er nødvendig for å drifte grunnleggende infrastruktur, så er det da igjen 150.000 kr per innbygger, eller 12.500 kr i måneden. Likevel er det slik at mange nordmenn mottar 20-40.000 kr (netto) inn på sin brukskonto hver måned, og at mange får store overføringer fra staten gjennom private firma, samtidig som andre har langt mindre å rutte med, og hele 150.000 mennesker i Norge står helt uten inntekt. Er dette rettferdig?

Å okkupere en meningsløs stilling i byråkratiet gir folk opplevd mening og trygghet, det er ofte sosialt, og kontrasten til fritidssysler gjør disse ekstra gøy. En stigmatisert tilværelse som arbeidsledig eller uføretrygdet er ikke like attraktiv, og om man skal legge til grunn magnarhu sin regel om å motta støtte fra staten proporsjonalt med hvor begredelig og vanskelig man har det, så fortjener nok byråkrater mindre støtte enn uføretrygdede.

Mitt forslag er derimot at Thorbjorn_Willoch og alle andre synsere mottar ei ubetinga borgerlønn, og ikke noe mer enn det, og at hver og en slik kan dømme og kontrollere sin egen pengebruk, og la andre få være i fred.

Som Thomas Paine bemerket for et par hundre år siden, så er det naturen og samfunnet som muliggjør personlig rikdom, og det er i sannhet de som mottar store utbetalinger fra staten, eller som okkuperer naturressurser uten kompensasjon til fellesskapet, som er de reelle svindlerne.

Alle mennesker har egenverdi, og ingen kan bedømme hvilken mening og verdi folk skaper for seg sjøl, familie, venner eller samfunnet, uansett hvor få plastdingser, brusflasker eller byråkratiske tjenester man produserer i den rent økonomiske verden. Likevel har alle, uansett situasjon, grunnleggende materielle behov, og det finnes ikke noe bedre man kan bruke statskassa på enn å sørge for at samtlige får dekket slike grunnleggende behov.

2 Likes

Det er jo litt vanskelig å gjøre seg opp en mening om saken omhandler et klart misbruk av fellesskapets midler, eller om det bare dreier seg om en juridisk teknikalitet, hvis man ikke kan dømme etter innholdet i enkeltsaker.

Da er du antakeligvis kvalifisert til NAV-stønad selv, på grunn av manglende kognitive evner.

Nå har vi fått vite at du mener at Steigan ikke bør nevne EØS i postive vendinger, uansett hva det handler om. At noen kan være kvalifisert til å reise til syden, men ikke uten å bli individuelt vurdert - les: stå med lua i hånda. At du ikke tror NAV-sjefen og statsadvokaten har dokumentasjon nok, topper kaka.
Skulle det kvalifisere til en seriøs debatt?

Ser slik ut! Men det betyr jo ikke at NAV uten videre skal legge seg på EU/EØS-linjen! Ut fra det som sies om “skandalen” er det antydet at her finnes det både kjeltringer og uskyldige i systemet. Viss politikerne har tatt sjansen på å motarbeide sine egne EØS/EU-regler uten å ta kampen mot EU/EØS, har de jo dummet seg ut. Men det forhindrer jo ikke at Norge må skaffe seg en korrekt trygdepolitikk. Det viktigste her er at politikerne manner seg opp og tar kampen for rett politikk! Og det innebærer ikke å straffe folk som har det vanskelig. Men det innebærer heller ikke å gi etter for krav om subsidiering av rikinger!

Nei. Har aldri vært fattig OG syk.
Men kjenner folk som er i systemet. Fyller ut kort og spør pent om å reise utenlands. Og får ja til svar.

Jeg tenkte akkurat som deg - og møtte meg sjøl så kraftig i døra, at det nesten gikk i svart.
Disse folka spurte ikke, de bare leste regelverket. Det er risiko-sport i NAV-systemet. En må alltid sørge for å få tilllatelse, til alt - med underskrift.

Kjeltringen her, på lavt nivå, er selvfølgelig NAV. Det er de som skal være ekspertene, og sørge for at alle regelendringer fra øverste nivå settes ut i praksis. Den største kjeltringen er selvfølgelig EØS, det har Steigan helt rett i.

Det kan se ut til at Norge ikke følger helt med. Det viktigste er å være flink og lydig, mindre viktig er det å meditere over hva som er riktig og galt. Man har jo innenfor EØS også en mulighet til å sette foten ned, reservere seg. Uten at jeg vet helt sikkert om dette dreier seg om et regulativ Gnore kunne sagt nei til.

På debatten på NRK i går, torsdag, var både AP og SV servile, for de satt jo faktisk i regjering da de nye reglene kom i 2012. Så her er det brei politisk enighet om at dette er ‘forferdelig».

Det er ekstremt mange nye lover og forordninger som Norge har implementert via EØS. Har de styrende den fulle oversikten?

1 Like