Nyheter MDTV Forum Om Doner

NAV, EØS og klassejuss – hva handler det om?

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/11/nav-eos-og-klassejuss-hva-handler-det-om/

Fra Politikus. Det er en viktig politisk kamp om hva vilkåra for trygdeytelser dreier seg om: EUs kontroll over Norge, eller om klassejuss og mistenkeliggjøring av stønadsmottakere. Den etablerte venstresida står i denne saka sammen med EU-tilhengerne om at striden ikke dreier seg om EUs overstyring av Norges politiske myndigheter. Fra nrk.no 01.11.19 Nestleder i Norges…

2 Likes

Det kan se ut som vi her er ved hva som alltid har vært sakens kjerne, at et betent regelverk i sin tid ble feid under teppet fordi det ble ansett skadelig for eu/eøs prosjektet.

For meg viser dette bare at EØS ikke er mer enn vi fortjener. Pføy!

1 Like

En annen versjon av dette med: Si meg vilke venner du har,så skal jeg si deg hvem du er, går slik: “Si meg vilken fiender du har,så skal jeg si deg hvem du er.”
Den offisielle venstresida i Norge betraktes ikke som noen fiende av verken EU-Norge eller Nato-Norge. Tvert om da Klassekampen hver dag markedsfører det som er disse tos verdensanskuelser og derfor blir rikelig belønnet fra EU-Nato staten med subsidiering.
Hvorfor i all verden skulle ikke “venstresida” i Norge gå samme veien som svenske Vänsterpartiet og danske Enhedslisten?
Flaggskipet Syriza kravlet på kne foran EU-Israel-USA og var en inspirator. Dyktige til å tyne det greske folket.
Kurdiske YPG/PKK er leiesoldater for USA-Nato og det er også strålende saker. Bereder flere tragedier for det kurdiske folk.
Denne utviklingen skjøt fart fra omkring 2005 da venstresida fant ut at EU/Natos bombeparti AP var en del av “venstresida.”
Nå har alt havnet i symbiose og verre skal det bli.

2 Likes

Jeg vil si at det som er det verste ved NAV-skandalen først og fremst er de veldig strenge straffene. Syke og fattige mennesker settes i fengsel eller blir økonomisk ruinert (korreksjon: fengslet og ruinert eller kun ruinert med fatale følger for den enkelte og dennes familie). Med de endringene som nå kommer fremover, så vil det ikke lenger være ulovlig for slike trygdemottakere å oppholde seg i lenger tid i EU-land. Men disse trygdemottakere risikerer fremdeles å bli fengslet eller ruinert av NAV hvis de feks reiser til Thailand istedenfor til Spania (eller befinner seg i Albania istedenfor i Kroatia). Og det er jo ikke slik at det er EØS-avtalen som forplikter Norge til å ha slike strenge straffer som dette når trygdemottakere bryter bestemmelsene for mottak av trygd. Det er Storting og regjering som må holdes ansvarlig for dommenes strenghet og brutalitet.

1 Like

Man får bare prise seg lykkelig over at man ikke befinner seg under Ove Bengt Bergs lovforståelse som ikke vil erkjenne at de 250 han snakker om, faktisk er uskyldige etter gjeldende lov.

2 Likes

Hva skal man si om begrepet klassejuss?
Hvis feks en person blir tatt i en trafikkforseelse, så kan vedkommende få en økonomisk bot. Men størrelsen på denne bot vil være uavhengig av vedkommendes inntekt og økonomiske evne. For en rik person kan denne boten være som lommerusk å regne (altså en bagatell). For en person fra middelklassen kan denne bot være merkbar, men håndterbar. Mens for en fattig person kan denne bot derimot utgjøre en stor økonomisk belastning og kan få alvorlige følger.

Jeg vil si at klassejus er innebygd i selve systemet.
I Finland derimot har jeg forstått det er slik at størrelsen på boten fastsettes utifra personens økonomiske evne. En riking i Finland måtte feks betale en bot som tilsvarte rundt en million norske kroner (iflg et innslag på NRK). En vanlig person vill derimot kanskje ha betalt noen tusenlapper mens en fattig person ville ha betalt et mye lavere beløp. Altså at man rett og slett blir straffet utifra økonomisk evne (jmfr det å skatte etter evne). Et slikt prinsipp som dette burde ha vært en sak for den norske venstresiden.

2 Likes

Denne saken handler kun om 1 ting. Politisk styrt rettsapparat. Norge anvender ikke lenger legalitetsprinsippet https://no.wikipedia.org/wiki/Legalitetsprinsippet , som i praksis vil si at ingen politiske motstandere til den utøvende makt kan føle seg trygge i Norge lenger.
Absolutt alt annet prat eller fokus er en avsporing for de enfoldige.

1 Like

Jeg synes jeg så en akselrasjon da de fikk kastet Gerd-Liv Valla.

1 Like

Her er det en som har forstått hva denne tragedien handler om. Den har ingenting med NAV å gjøre i det hele tatt. Ei handler den om NAV klienter. Den handler om et politisk styrt rettsaparatt.

Alt annet er en avsporing!

Denne “Trygdeskandalen” viser vel også et grunnlag for å kunne stille et spørsmål om opprettholdelsen av tilliten til “Maktfordelingsprinsippet” og politiets “Kontradiksjonsprinsipp” i forhold til efterforskningen. Den domfelte har hatt loven med seg, men alle myndigheter mot seg.

Dette minner meg igjen på et utdrag fra den kjendte amerikanske skrankeadvokat Clarence Darrows “How to Pick a Jury”, (1936); “Beware of the Lutherans, especially the Scandinavians; they are almost always sure to convict. Either a Lutheran or Scandinavian is unsafe, but if both in one, plead your client guilty and go down the docket. He learns about sinning and punishing from the preacher, and dares not doubt. A person who disobeys must be sent to hell; he has God’s word for that.”

1 Like

Av all jævelskap som finnes så var det denne faenskapen Ny-liberalistene tok med seg av arven fra kristendommen.