Nyheter MDTV Forum Om Doner

Naturvandalisme uten sidestykke

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/05/naturvandalisme-uten-sidestykke/

Norsk vindkraft krever mer areal enn all industri, byer og tettsteder sammenlagt Av Jan Herdal. «Vindkraft på land i Norge krever i dag mer areal enn industri, byer og tettsteder til sammen. Unntaket fra normale planprosesser gir store utfordringer knyttet til demokrati, tillit og legitimitet for beslutninger.» Dette framgår av høringsuttalelsen om vindkraft fra kommunenes…

4 Likes

Bare anleggsveiene som er planlagt til vindturbin-industriområdene er sammenlagt lengre enn det som er planlagt for det ordinære veinettet. Infrastruktur til vindkraft Norge ikke trenger er altså viktigere enn veinett i utkant og distriktsnorge.

Så går også spesielt denne globalistiske regjeringen inn for å legge ned distriktsnorge ved å legge ned sykehus, fødestuer, lensmannskontor, skoler, flyavganger og gjøre fergetrafikk, reise og transport dyrere, og landbruket legges ned ved å gjøre det stadig vanskeligere for småbrukere, alt for å få folk til å flytte til byene.

For “klimakur 2030” og FNs agenda 2030 vil uansett tvinge folk fra utkantstrøk til å flytte inn til metropoler. Fra kyniske globalisters ståsted trengs det da ikke annet enn nødvendig personale og infrastruktur for å drive vannkraftverk, vindkraftverk og krypto-datasentre i distrikts og utkantnorge. Fiskeressursene kan tas opp av fabrikk-trålere som ikke behøver å gå inn til land. Aluminiumen kan skipes ut. Resten kan gjøres om til opplevelsesparker for turister.

6 Likes

Hvis vi hadde hatt uavhengig stormedia med et uavhengig kommentariat, ville de ha gjort så mye grundig journalistikk på dette, at folk flest ville skjønt skadeomfanget og det ville vært umulig å gjennomføre.

Men nå som alle er blitt så opptatt av viruskriser og pandemier, er vel ikke det å trenge folk sammen i enorme metropoler noen gangbar plan lenger?

3 Likes

“Hvis vi hadde hatt uavhengig stormedia med et uavhengig kommentariat”.
Nettopp derfor har vi ikke det

4 Likes

“Hvis vi hadde hatt uavhengig stormedia med et uavhengig kommentariat, …”.

  • Og hvis tanta mi hadde hatt p…, så hadde hun hett onkel.
2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.