Nyheter MDTV Forum Om Doner

– Naturkapital: Det vi ikke setter verdi på, ødelegger vi

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/04/naturkapital-det-vi-ikke-setter-verdi-pa-odelegger-vi/

Av Erik Plahte. – Natural capital: what we don’t value, we destroy. Dette er budskapet fra fire britiske økonomer og tilhengere av naturkapital, publisert på nettsida til Green Economy Coalition som svar på et svært kritisk (og lesverdig!) innlegg av George Monbiot i Guardian med tittel «Den britiske regjeringa vil sette en pris på naturen…

1 Like

Det er derfor den globale storkapitalen har fått sitt MSM til å fokusere på “global warming”, for å trekke oppmerksomheten vekk fra den virkelige krisen de selv er 100 % ansvarlig for, og det er miljøkrisen med ødeleggelse av flora og fauna og utslipp av gifter, som lett kunne blitt sporet til de ansvarlige av en kritisk presse hvis vi hadde hatt det.

1 Like

Atter en gang - må jeg få love å minne om dokumentar-klassikeren “The Corporation”

Dette er de ekte satanistene- ikke den varianten som kler seg i svart og hørerer på death-metal.

Global warming er heller en reaksjon mot det faktum, at det kom ikke til å bli noen peak-oil i overskuelig fremtid. Skulle petro-dollaren bestå, måtte energi-tilgangen begrenses.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.