Nyheter MDTV Forum Om Doner

Nattsvart i Europa

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/04/nattsvart-i-europa/

Kalkulerer optimistisk – med over 4 prosent nedgang i år Av Jan Herdal. For bare en måned siden ble det kalkulert med en svak vekst på vel en prosent i eurosonen i år. Nå er scenariet en dyp resesjon på over 4 prosent. I øyeblikket virker også det optimistisk. De politiske tiltakene mot koronaviruset vil…

3 Likes

Hvordan skal det gå med Braanen? Her skriver Jan Herdal realistiske saker om utviklingen av økonomien,men på den norske “venstresida” er det slik at Bjørgulv Braanen er en stor veileder og hver dag skriver artikler med henvisninger til Financial Times. Hele den akademiske middelklassen i Norge har flokket seg rundt denne permanente ønsketenkningen,så når vi her skriver om BB har vi hele sjiktet i betraktning.
Hvordan skal det gå med Rødt? Vil det splittes mellom gønne havvindsfrelste innen green deal og folk som står for arbeiderklassepolitikk? De første begravde marxismen,de siste har intet annet valg enn å fornye den. Rødt vil revne i sine motstridende klasseinteresser og hvor vil Ja til EU-svermerne der ta veien?
Folk bør klippe ut Braanens artikkel “En ny tid i emning” fra KK 7 april 2020 og lese den om igjen om ett år,så skjønner man vilken ekstrem ønsketenkning som hersker blant middelklassen.
“Nasjonalstatene vil ta tilbake kontrollen over samfunnskritiske forsyningslinjer og grunnleggende sikkerhetsbehov.”
“Spørsmålet er om følelsen av fellesskap vi opplever nå,også vil forme samfunnet etter krisa.”
Dette er det totale Donald Duck. Klassekløftene vil bli utdypet i hele verden i retning borgerkriger. Forberedelser til gigantkriger har allerede startet,også i Norge hvor demoniseringen av Kina er i full gang i alle media. Norway vil være med på krigen mot Kina.
USAs Indo-Pacific Command vil ha 20 milliarder dollar over fem år for missiler rettet mot Kina.
Tyskland benytter anledning til å flytte fram sine posisjoner i Sahel-Mali,i Libya,Syria og Irak.
Tekstene fra de første kongressene til den Kommunistiske Internasjonalen er det som best korresponderer til verden nå. Alt det som ble begravet av den norske “venstresida.” Selv om BB ikke skjønner bæret av det: ønsketenkningens tid er nå over.

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.