Nyheter MDTV Forum Om Doner

NATOs hjernedød

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/11/natos-hjernedod/

Av George Chabert. Nå er det offisielt: NATO er hjernedød, og ikke bare på grunn av sin generalsekretær, som ifølge den franske senator Christian Cambon var «helt koblet fra realitetene» under NATOs parlamentariske forsamling i London 11. og 14. oktober. Generalsekretæren hadde heller ikke noe å si da han nylig møtte Tyrkias president, som ønsker…

3 Likes

NATO ut av Norge, og Norge ut av NATO!
NATO ut av Europa, og Europa ut av NATO!
NATO ut av den tredje verda, og den tredje verda ut av NATO! :thinking:
NATO ut av Tyrkia, og Tyrkia ut av Europa! :smirk_cat:
NATO ut av IKT, og IKT ut av “NATO”. :man_student:

1 Like

Eller lage sin egen hær? Hvis russerne begynner å handle olje i Euro, har de mye å spille for. Det er jo begrenset hvor diger euro-haug russerne kan sitte på, uten å re-investere.

Jeg skal starte med å si at George Cs artikler om de Gule Vestene har jeg klippet ut for arkivet mitt. Hans geopolitiske analyser av hva som skjer i Europa syns jeg er tvers igjennom feilaktig og er preget av en slags ønsketenkning som passer inn i Klassekampen.
Historiefilosofisk driver GC med tenkning beslektet Einar Gerharden nostalgien og fortidsromantikk.
Han tror det er mulig å stille klokka tilbake til forgangne epoker,forvandle EU til EFs økonomiordning,og speide/håpe om en statsmann av de Gaulles format.
Ingenting av dette vil skje selv om den offisielle norske “venstresida” også bedriver slike skrullete oppvisninger i historeromantikk. Ingenting av det som har vært kommer tilbake.
Hans lesninger av hva som skjer militærpolitisk i EU er også like merkelige saker. At Tyskland er så manisk opptatt av å holde “den franske dominansen i Europa i sjakk” etc
I 2018 uttalte de tyske politikerne seg så hardt om USA at jeg trodde at det ville komme til et brudd og en ny akse i verdenspolitikken ville oppstå: Berlin-Beijing-Teheran. Dette skrev jeg flere artikler om og jeg tok feil.
Helt åpenbart har USAs geopolitiske tenketanker kommet fram til at de måtte komme med et godt tilbud til Tyskland som de ikke kunne si nei til. For Tyskland har i samfulle fem år sagt at nå ville de drive WELTPOLITIK.
Skal en tro Thierry Meyssan 25 oktober går den nye avtalen mellom USA og Tyrkia slik: “Nato vil tildele ordningen av Sentral Asia,Midtøsten og NordAfrika til EU under tysk lederskap.”
Og etter denne avtalen mellom USA-Tyskland er det slutt med USA-hat i tyske offisielle media.
Det som foregår er en media oppisking for Europahæren under Tysk ledelse. Her er det liten snakk om Frankrike,men om en stående Europahær på 60 000 mann.(Joseph Borrell)
Tysklands militære utgifter på prosjektet er ekstreme: 50 milliarder Euro i 2020 og rundt 90 milliarder Euro i 2031.
Den umiddelbare planen går ut på å sende 30-40 000 av Europahæren som Friedenstruppe til Syria. Tyskland tilbyr seg å være juniorpartner for den amerikanske imperialismen slik at USA kan konsentrere seg om krigene mot Kina og Russland.
Leser man aktuelle geopolitiske analyser er det knapt noen som deler GCs synspunkter om noen fransk dominans i Europa.
Frankrike har vanskeligheter med å leve opp til kravene om et European defence Fund på beskjedne 13 milliarder Euro.
Det blir intet EF. Men EU ligger an til å bryte sammen av interimperialistiske motsetninger samt blodige klassekamper.
Intet kan skrues tilbake.

2 Likes

Russland er stor, men ikke økonomisk (verdens høyste renter eller noe sånt). Nord-Korea er ikke stor økonomisk, men størst hær i verden og en befolkning som kan forsvinne under jorden. Idag er hær det det beste man kan ha. Dette er 1940. USA vil bli hungernød i byene når indre borgerkrig eller finanskollaps. “Sivilforsvaret” der er en vits.