Nyheter MDTV Forum Om Doner

NATO-toppmøtet: Splittelsen fortsetter

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/12/nato-toppmotet-splittelsen-fortsetter/

Etter at Frankrikes president Emmanuel Macron hadde erklært NATO for å være hjernedødt og Tyrkia hadde fordømt alliansens mangel på støtte, var ikke stemningen før alliansens jubileumstoppmøte den beste. Selv om alle later som om alliansen «er sterkere enn noen gang», er det ingen tvil om at den er inne i en eksistensiell krise. Donald…

4 Likes

Det er jo ment å være et jubelår, da - det syttiende.
Da alt skal restitueres. Det må jo innbefatte en oppløsning av NATO.

1 Like

Hvis vi skal trekke de logiske konklusjonene av det Pål her utmerket redegjør for,så kan det ikke bli annet enn inter-imperialistisk rivalisering inni Europa. Grovt sagt handler det om at noen vil ha USAs makt ut og Tyskland/Frankrike oppta dialoger og samarbeid med Russland og Kina.
Når jeg tidligere har omtalt hvordan denne konflikten vil utspille seg har jeg - foruten økonomisk krigføring - trukket inn GLADIOs underjordiske krigføring som på ingen måte er begravet. USA som holder seg med 14 ulike etterretningstjenester kan destabilisere vilket land de ønsker. Macrons Frankrike har allerede stilt seg laglig til for hogg.
En annen skrullete ide er at USA forlater Midtøsten. Nå går det knapt en dag uten at en USA- general eller politiker dukker opp i kurdiske Erbil og lover våpen og penger. Som vanlig er kurderlederne henrykt.
Det som går under radaren i våre media er at den kurdiske PESHMERGA HÆREN teller 240 000 soldater. Og siden disse er trent og væpnet av USA/NATO fra 2014 er dette en formidabel militær kraft som kan brukes til to saker: hakke opp Syria i småbiter og angripe Iran.
Når Klassekampen på lederplass i dag skal behandle Nato-møtet føler en seg hensatt til et kommunemøte i et norsk dalføre hvor rivalisering løser seg med velment demokratisk samtale:
“Det bør derfor være enkelt for europeiske Nato-land å avvise å bli trukket inn i USAs militære styrkeoppbygging i Stillehavsregionen”.
“Her har europeiske land bare en ting å gjøre,og det er avvise denne amerikanske TENKETANKKONSTRUKSJONEN.” (4 des 2019)
Til dette er det bare å si at det overhodet ikke er noen enkel tenketankkonstruksjon. Det er bare i Klassekampen at det er mulig å se det slik etter at Trump-administrasjonen nå har bestilt 9 Nuclear undervannsbåter til en pris av 22,2 milliarder dollar.
Tror man at dette også er en tenkekonstruksjon? Welcome to this world.

2 Likes

Jeg tviler ikke på at det finnes 240.000 kurdere med et våpen, men så lenge kurderne ikke har en stat -> skatteinntekter, har ikke kurderne penger for å finansiere en hær på 240.000

1 Like

Det kan vel være slik at en rekke stater i Gulfen,i Nato,Israel etc
ser det formålstjenlig å bygge opp det de tror skal bli en klientstat Kurdistan. Både Frankrike og Tyskland har nedlagt mye arbeid i dette,ja selv Norge har vært på banen.

1 Like

USA/NATO har trent opp Jihadister mot Assad. Uansett hvor mye Vestig etterretning rekrutterte av ekstremister rundt om i verden, det ble ikke nok til å slåss mot både Syria, russere og iranere.
Det var ikke penger USA/NATO manglet.

ISIS kom til kort her uten eget flyvåpen

Takk og pris at Norge ikke var på mottakersida
Putin hadde kontroll. Russerne begynte å bygge opp syriske elitestyrker. Når IDF ble et problem svarte Putin med å gi Syria S-300. Putin kunne ha trappet opp i den uendelige. Iran på sin side kunne ha sendt 100.000 Revolutionary Guard til Syria. Det var ikke mangel på iranske rekrutter.
I neste omgang kunne Putin ha utstyrt iranerne med tanks

ISIS fikk erfare russiske TOS-1, som fører til at ofrene må identifiseres ut fra tennene. Resten blir aske?

1 Like
1 Like

" Blue and White chairman Benny Gantz, has vehemently opposed it amid stalled power-sharing negotiations which could send Israelis to the polls for a third time within a year. The opposition says such a defense pact is an invitation for Washington to meddle in Israeli affairs."

Det ser ut som Israelerne ikke ønsker at USA skal blande seg inn i Israelsk politikk

“Israelerne” er ikke Benny Gantz, om du ikke har fått det med deg. Han har selvfølgelig ingen interesse av noe som styrker Nuttyahoo i velgernes øyne. Du kan bare lese Jerusalem Post.

Nettopp. I USA vil man bli stilt for krigsrett hvis man går ærend for fremmed makt

Nå har USA gått ærend for en fremmed makt, siden LBJ, og ingen har havnet for krigsrett ennå, så den påstanden faller på sin egen urimelighet.

1 Like

Trump ble etterforsket i 3 år pga mistanke om at han jobbet for Putin, eller i det minste hadde fått gaver fra russere.


3 av 4 nordmenn tror vel fortsatt på det.

Herman Narula prøver å selge en virtuell NATO opplevelse, for alle oss overflødige. Hvis vi ikke passer oss, ender vi som i filmen “The Matrix”.

George H. W. Bush ble stilt for militær rett og funnet skyldig i landsvik -> eksekvert
McCain ble stilt for militær rett og funnet skyldig i landsvik -> eksekvert
Lindsey Graham ble stilt for militær rett -> frifunnet
Obama ble stilt for militær rett og funnet skyldig i landsvik -> vil bli eksekvert?

DEM er helt eller halvt nazister.
Det er fort gjort at hele Kongressen blir arrestert av Trump og militærstyre innført. La oss ikke være naive. Så snart Trump har fått amerikanerne bak seg, som gjennom et valgskred 2020, kan alt skje. Da trenger Trump ikke arrestere Kongressen lenger kan man si, Trump kontrollerer allerede Kongressen.
Obama skrev under Executive Orders som gav han myndighet til å arrestere hvem som helst. De ordrene gjelder fortsatt,

Veldokumentert video. Hvorfor ble ikke denne lagt fram i høringen?

1 Like

Den store kildekritiker Kjell108 er kritisk til å vise kildene sine igjen, og nøyer seg som vanlig med å plaske litt i vannet.

Meghan McCain, McCains datter, bekrefter henrettelsen.
Video
" Meghan McCain admits her father was executed, says you can’t kill him again."
Din påstand at ingen har blitt henrettet i USA falsifiseres dermed. Du er ikke godt nok orientert.
Militærtribunal er uansett hemmelige. De vil ikke offentliggjøre hvem som henrettes. Ett unntak er CIA-sjef Brennan, som vil få en offentlig sak … før han formodentlig henrettes for landssvik.

“George H. W. Bush ble stilt for militær rett og funnet skyldig i landsvik”

Bush gjorde en plea deal, hvor han innrømmet de faktiske forhold, mot at rykte hans ikke ble ødelagt. Han fikk giftsprøyte.
Hva han innrømmet såvidt jeg husker var at verden var styrt av the Black Pope, og at (illuminati) “stjal sjeler” [soul scalping] (implikasjonene er at mange topppolitikere er uten sjel. Soul scalping er noe som for oss vil ligge 1000 år fram i utvikling -> ikke-jordisk)
Anklagepunktene var mange, mest på child trafficking

Det er flere som har begått selvmord etter at de fikk overlevert “subpoena”


Hvordan verden er ifølge George Bush