Nyheter MDTV Forum Om Doner

NATO-motstanderen fra AP’s utklekkingsantalt Utøya logrer vilt for USA-ledet krig!


#81

’‘We Want Moschiac Now!’’ - ‘‘We Want Moschiac Now!’’ . . . . . .

(Timestamp 0:24 - 0:34)

[ https://www.youtube.com/watch?v=C7az4DtHUxk ]


#82

Takker. Ser spennede ut. Er under nedlasting.:+1:


#83

Ber om tilgivelse for et lite sidespor i debatten.
Ble rammet av akutt anfall av kreativitet.:grinning:
USD Anno 2025.


#84

Man går til krig med den armeen man har, ikke den man skulle ønske seg, og vår arme kommer fra internets absolutte skyggeside, hvor språk som dette er mer vanlig. Det var en danske som lagde denne, om jeg husker riktig, så jeg kan ikke ta æren.

Personlig blir jeg mer opprørt over ting som dette.


#85

Breivik ble terrorist fordi norske arbeiderpartiregjeringer brukte statsapparatet for å forhindre nasjonalister fra å organisere seg.

Brenton Tarrant skjøt opp en ISIS moske.

Verken Breiviks motivasjoner eller Brenton’s valg av moske er noe vestlige styresmakter ønsker å snakke om av forståelige årsaker.

Norge sensurerte beviselig Breiviks oppsummering på slutten av rettsaken, og “Fritt ord” finansierte konspiranoia bøker om angrepet, hvor oppsummeringen overspringes, selv om den ble lastet opp på youtube omtrent umiddelbart.

Hvis du søker på Breivik closing statements på youtube, så vil du få høre ham snakke om hvordan nasjonalister har blitt tatt siden 2vk.


#86

Hva får deg til å tro at jeg ikke leste komentaren mer enn en gang?


#87

Det er vel i så fall FBI, ATF eller en av de statlige politimyndigheter som hjalp til her. Om Oklahoma-bomberen hadde kontakt med utlendinger, så kan det ha vært CIA-agenter involvert, men jeg har ikke hørt noe om dette, før jeg får høre om Bastesen her.

Høyresiden i USA har mer eller mindre gitt opp å organisere seg, da det har vært flere tilfeller hvor det var flere agenter enn reelle medlemmer i disse gruppene, og da agentenes karriære tilsier at man må ta en terrorist, så er det blitt direkte livsfarlig å bli medlem.


#88

Takk skal du ha. Skal laste ned og lytte. Har aldri forstått:
a. Hvorfor Breivik hadde forsvarer tett tilknyttet AP
b. Hvorfor dommeren, tett tilknyttet AP, ikke erklærte seg inhabil
c. Hvorfor Breiviks forsvarer aldri fokuserte på Breiviks nasjonalistiske motiv.


#89
  • Det er vel ikke akkurat ‘skivebom’ å ville påstå at dermed er ‘hensikten’ oppnådd!.. :wink:

#90

Han delte lunsjrom med ham, og mente han var en fin fyr, om jeg husker riktig.

Spøker du? Faren hennes var med på undertrykkelsen, og Breivik kommenterte det i starten.

Jeg tror ikke han ville forstå. Det er vanskelig for folk som kjenner eliten som snille mennesker å forstå at veien til helvete er brolagt med gode intensjoner, spesielt når plassen din på solsiden er avhengig av å ikke forstå det.

Ta Steigan som eksempel, som ikke har kommentert grooming-skandalene i England, eller at Facebook har bestemt at alle hvite nasjonalister skal stenges ned, da det bare er nazi-svin som er opptatt av slikt.

Dette sitatet er også relevant.


#91

Takk skal du ha. Spesielt kloke ord av TD.
Har nå lyttet til Breiviks avslutning i Retten for første gang.
Er skremt over at dette aldri har fremkommet offentlig.
Forstår imidlertid hvorfor.


#92

Breivik la opp til det selv, med å late som han var en sionistisk frimurersk anti-jihadist i kompendiet, så de behøvde bare å sensurere smådeler for at folket ikke skulle forstå.

For min egen del var det ikke noe poeng å bruke tid på det, før vi hadde bevis på at det er likt i alle vestlige land, og da spesielt USA. Amerikanere og til en mindre grad europeere, var overbevist om at de hadde både organisasjonsfrihet og ytringsfrihet til Charlottesville skjedde, og de fikk føle på kroppen hvordan undertrykkelsen virker i praksis, og hvordan regimemedia bevisst lyver om hendelser, samtidig med at motstridende stemmer blir sensurert.

Den kalde krigen var ikke den frie verden mot de totalitære kommunistene, men to halvtotalitære systemer som kjempet mot hverandre, hvor begge sider bedrev massiv indoktrinering for å få folket til å tro at deres system var de gode. Slike systemer faller ikke før eliten mister troen på eget prosjekt, og da må de indre motsetningene opp i dagen. For kommunistene var det at samfunnet deres hadde blitt et privilegiesamfunn som måtte holde befolkningen innesperret, og for vårt er det at vår frie verden behøver massiv sensur og tap av jobben, for å holde massene av atomiserte gjeldslaver i sjakk, så eliten kan importere innvandrere for å holde profitten oppe.

Alt dette er for komplisert å forklare for massene, så vi gikk heller for “løgnen” om at vestlige styresmakter er anti-hvite og aktivt forsøker å begå et folkemord på egen befolkning, i trygg forvissing om at dette ville bli stengt ned og stemplet som konspirasjonsteori, og at denne nedstengingen ville gjøre at innvandringen ble et de fakto folkemord, da de hadde fratatt oss muligheten til å organisere motstand mot å bli til minoriteter i egne land.

Eksempelvis så klarer vår politiske elite kunststykket å presentere det store folkeutbytte som en konspirasjonsteori som må sensureres, samtidig med at de underskriver FN’s migrasjonspakt.


#93

“Us” against “Them” - Good against evil.
Same old story.
Listen to TruNews, live form Verona with 100.000 Christians attending “World Congress of Families” last week-end.
20.000 organized, violently demonstrating.
Like Anders B. Breivik, totally absent from MSM.
https://www.trunews.com/stream/three-amigos-the-kushner-netanyahu-mbs-alliance-escapes-scrutiny


#94

Nå er det ikke mitt mål å bli kvitt dette, da oss mot dem er måten småfolket blir viktig nok til at deres liv betyr noe. F.eks var det at kongen i Kjøbenhavn behøvde soldater mot svensker og annet pakk, som gjorde at vi ble behandlet bra, og så lenge den kalde krigen varte, så investerte den vestlige eliten i egen befolkning for å holde oss lojale.

Det var når den kalde krigen var over, at galskapsprosjektene startet, da det ikke lenger gjorde noe at arbeiderklassen ikke har råd til et hjem hvor de kan stifte familie, fordi det gir mer profitt til de rike om man importerer fattige fra den tredje verden for å presse opp boligprisene og derved gjeldsgraden, mens lønningene går ned.

Når først den politiske eliten forstår at de vil miste makten og at de rike vil miste formuer, om de forsetter, så vil de stenge grensene og prøve å integrere seg ut av innvandringsproblemet, så målet nå er presse på med at også dette er et folkemord, da innvandrerne er blitt for mange til at det vil være hvite igjen om prosjektet gjennomføres.


#95

Den gang finansierte Eliten krigene med sølvet fra gruvene i Kongsberg.
I dag med Pensjonsfond Utland. NOK 8.000 milliarder investert i Elitens aksjer, obligasjoner og valuta.
Og Eliten, hvor er de, og hva vet de?
Bush-dynastiet har investert i eiendom i Paraguay. Noe vi kan lære av det?
WWIII med atomvåpen som vil forurense Nordlige halvkule, men spare den sydlige?
Ikke vet jeg…


#96

Den politiske eliten er i hverfall en gjeng med idioter, og når det gjelder den finansielle eliten, så er de alle livredde for å miste formuen sin.

Ikke en eneste av dem har støttet oss med penger, da alle pro-hvite er fattigfolk, så de fortjener alle å miste alt. Et halvhederlig unntak er Spetalen og han andre som har støttet Resett, men selv i mye større land enn Norge, så har de rike ikke hjulpet til noen ting.

Tidligere tiders norm om at adelskap forplikter er forlatt, og det er som sagt ingen grunn til en gruppe som har profittert så mye fra masseinnvandringen, når den har vært så ødeleggende for livene til arbeiderklassen, skal få beholde noen ting.


#97

Spetalen har litt å takke meg for.
Først gjorde jeg han oppmerksom på, at Bankdynastiene eier og styrer US FED.
Det var noen år tilbake.
Deretter med å bidra med fakta om vaksiner, som var i ferd med å ødelegge helsen til datteren etter en HPV injeksjon.
Spetalen har, etter min mening, en sterk side. Han tar input.
Sannsynligvis derfor han lykkes så godt!


#98

Der tar du ihvertfall feil. Jeg leser til og med Steigan! Og jeg har lest ganske mye annet også, av dyktige folk på venstresida, opp gjennom åra. Absolutt mye mer av det enn ting fra den andre sida.

Kan også gjøre deg målrettet, resultatorientert. Men i det store og hele har du rett.

Noe av det dvaskeste og søteste i Beatles-katalogen. De som sier de er Beatles-fan, og har Yesterday som sin favoritt… Da får jeg lyst til å snakke om andre ting!

Joda. Ser den. Ikke sedlene og sjekkene i seg selv, men det som ligger bak, og som penger er et symbol på; makt og kontroll, heri undertrykkelse som jo er nødvendig i så måte. Våre slektninger av primater som ennu ikke har kommet dithen at de har penger , har de samme kontroll-greiene. Så det ligger vel i oss da! Derfor er den revolusjonære idéen med å styrte tsaren/kongen/eliten litt banalt. Skyter du Gorilla-kongen går det ikke mange minuttene før de samme maktforholdene er gjenopprettet ved at en slu faen av en branne begynner å hoppe opp og ned på nærmeste haug. Det verste er at han blir beundret. Helt umiddelbart.

Så er det store spørsmålet; er ikke mennesket, med sine helt overlegne kognitive evner, sin evne til refleksjon, innovasjon og sånn, faktisk overlegne andre primater? Jo, det er vi. På det området. Faktum er at vi har erobret kloden - og alle andre vesener lever mer eller mindre på vår nåde. Det er nyvinninger på teknologi-områder, slik som oppfinnelsen av hjulet, utvikling av jordbruket, temming av hesten (som også spredte det indoeuropeiske språket til hele europa), skip, våpen, nye våpen, samlebåndet, elektrisiteten, flere nye våpen, bilen, flyet, osv osv. Alle er enige om at dette er det bare mennesket som har fått til. Våre evner på disse områdene kan ikke sammenlignes med de andre primatene. Men jeg er ikke like sikker på at det samme gjelder makt og sex. De greiene som ligger i et litt andre områder i topplokket vårt.

En tanke; det ville vært topp hvis alle folk plutselig ble enige om å legge all strid til side og samarbeide, altså på ekte. Men det ville ha skapt et vakuum, i og med at all kiving om makt og posisjoner ble gjort overflødig. Her er det plutselig mye identitet som står på spill! Vi får for det første en hærskare av elite-folk, og ikke minst konsulenter, strebere, wannabeer som måtte få andre jobber. Få av disse vil egne seg i det nye samarbeidsparadigmet. De har litt dårlig cv. Og tenk på Hollywood og hele underholdningsindustrien! Vel - folk trenger brød og sirkus, så det skulle vel tvinge seg fram en løsning! Det må jo bli en slags sub-kultur, eller parallell- kultur. For volden, symbolene, det onde mot det gode, frykten og angsten og di - forsvinner jo ikke sånn helt ved at paven og MDG blir enige om hva akseptabel underholdning skal være.


#99

Greit det. Det var ikke personlig ment, og derfor dumt formulert. Poenget mitt var at Nato faktisk er, eller oppleves som enn sikkerhet for mange land, ikke minst i Øst-Europa. Og at jeg hører og leser argumenter som at « de ikke vet sitt eget beste». Så Istedenfor «håper og tror», burde jeg absolutt skrevet VET.

Det finnes mange gode grunner til å være imot NATO. Men jeg mener det er bra å ha en vestlig forsvarsallianse, i en eller annen form. NATO er det vi har nå.


#100

Ikke en dritt av store vakre -ismer og andre grandiose løsninger på de store utfordringer i politikken og livet ellers, mener du? For du tror jo på det gode i folk. Det opplever jeg da hele tida at du gjør. Og du stemmer vel ikke rødt fordi du ikke tror på det. Du tror ikke på revvolusjon, men på et samfunn med minst mulig forskjeller, stor sosial mobilitet, og frihet.

Altså; grunnen til at jeg maser om dette er at jeg syns du bør ta bladet fra munnen og si at du er sosialdemokrat! (Og da er ikke veien lang. Snart er du for NATO. Bærre pass deg! :wink: )