Nyheter MDTV Forum Om Doner

NATO-motstanden trenger å styrkes, svertekampanjer tjener imperialismen!

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/02/nato-motstanden-trenger-a-styrkes-svertekampanjer-tjener-imperialismen/

Av Geir Hem. Gro Finne fører ingen saklig debatt i sitt innlegg 5. februar her: Hvorfor ikke kreve USA og NATO ut av hele Midtøsten? Innholdet har mest preg av en svertekampanje mot deler av NATO-motstanden. Det gjøres ved et retoriske grep hvor det stilles spørsmål om at «Stopp NATO» (https://stoppnato.no/) ikke krevde «USA og…

1 Like