Nyheter MDTV Forum Om Doner

NATO-invasjonen er grunnen til misæren i Libya

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/08/nato-invasjonen-er-grunnen-til-misaeren-i-libya/

Intervju med Libyas forrige viseutenriksminister. Av Patrik Paulov. Våren 2011 skulle Natos bomber ”rädda” det libyska folket från förtryck och hotande massakrer. Nio år senare präglas Libyen av kaos, splittring och hårda strider mellan inhemska och utländska intressen. ”Vi har inte haft en gemensam och fungerande regering sedan mars 2011. Libyerna har fått betala ett…

3 Likes

Det var aldri NATO’s intensjon å “redde” Libya. Det var USA sin intensjon ved bruk av løgn og bedrag og på falskt grunnlag å skaffe seg “legitimitet” å bombe Libya tilbake til steinalderen. Det kaoset vi har fått etter terrorbombingen er nøyaktig det som var tilsiktet.

  • sørge for at Libya og Afrika ikke gikk bort fra Petrodollar
  • ta livet av Gaddafi og få innsatt et mer (Edit) USA-vennlig regime
  • skaffe seg kontroll over på Libya sin olje
  • få kloa i noe av Libya sine gullreserver
  • sørge for destabilisering av Libya
  • sørge for destabilisering av hele regionen, spesielt Syria
  • sørge for at flykltningeproblemet i Europa øker

Norge deltok aktivt og iherdig med terrorbombingen, og selv etter at løgnene er kjent og det er helt klart at aksjonen var kriminell og ulovlig, står politikere fra det nye medlemslandet i FN’s sikkerhetsråd frem og sier at de “ville gjort det samme i dag.”

Resolusjon 1973 åpnet IKKE for invasjon og okkupasjon av Libya, ei heller å fjerne Muammar al-Gaddafi og hans regime.

Norske politikere og norske medier har aldri tatt et skikkelig oppgjør med terrorbombingen. Jens Stoltenberg ble belønnet med stillingen som generalsekretær i NATO.

De som vil vite hvem som gjorde hva, hvordan og hvorfor, bør lese boken til Ola Tunander “Libyakrigen”.

7 Likes

mer USA vennlig regime kanskje?

1 Like

Norsk vennelig?

1 Like

Selvfølgelig, det er USA sine punkter jeg har listet opp.

2 Likes

NATO: Først ein erkedum og kynisk dansk sekretær, så ein enfoldig og kunnskapslaus norsk.

3 Likes

Demente marionetter er i skuddet nå for tiden. Subsidiært filmet i dusjen med en mindreårig

2 Likes

Men har de besøkt Little St. James?

1 Like

DEN jobben burde det norske folk ha vært opplyste og voksne nok til å
FORLANGE ble gjort - med de NATURLIGE konsekvenser det ville få
for ALLE IMPLISERTE norske ‘‘politiske’’ statsborgere! . . .

Støren, Jensen og Broomhilda...

3 Likes

Den jobben burde den fjerde statsmakt være voksen nok til å håndtere - ved å informere folket om hva som egentlig skjedde og avsløre løgnene og fordømme ansvarsfraskrivelsen som vi har sett.

1 Like

Siden den er eiet av dem kommer ikke det til å skje. Det er opp til oss, folket, å fortelle dem av folket som ikke vet, samtidig som vi forteller dem hvem som eier den fjerde statsmakt.
Steigan gjør en fantastisk jobb med det men jeg tror at han kan nyte godt av om vi påtar oss litt ansvar for å spre hans innsikt. Gressrot = Jungeltelegrafen er også et media :wink:

3 Likes

Da har man 3 muligheter;
No. Gressrot
NNo. Grasrot
En. Grass root

1 Like

Burde - stikkordet er ’burde¨’

Men,… siden vi vet at mennesker lar seg kjøpe (og at her er ‘‘money no issue’’!),
samtidig som vi vet at det som i utgangspunktet skulle utgjøre demokratiet -
gjennom ti-år er blitt så manipulert og hjernevasket som tilfellet faktisk er, og i tillegg VET at de som er personlig ansvarlige for alle disse fatale politiske beslutningene (jo grovere og jo alvorligere konsekvenser de får) - de facto hver gang slipper å ‘face the music’ - da har demokratiet utspilt den rollen det skulle ha. Fact.

Om ikke nettopp Folket evner å se at ‘keiseren er splitter pine naken’ - da er i
realiteten det kabalistiske klabblaget gitt relativt fritt spill! . . . .

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.