Nyheter MDTV Forum Om Doner

NATO er ingen forsvarsallianse

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/06/nato-er-ingen-forsvarsallianse/

Av Terje Alnes. Fortellingen om NATO som en «forsvarsallianse» viste seg å være falsk. Alliansen er i praksis den militære grenen av vestlig imperialisme. NATO har for lengst utvidet sitt opprinnelige mandat, slik det i 1949 ble hjemlet i «Atlanterhavspakten». Punkt 6 i denne pakten definerte det geografiske området alliansen skulle forsvare. Det utgjorde stort…

4 Likes

Nå også med klima-endringer på den offisielle agendaen:
In a June 8th online event co-sponsored by the Atlantic Council, NATO Secretary General Jens Stoltenberg announced the launch of a planning project to reform NATO called NATO 2030. Stoltenberg told his audience that in order to deal with Russia and China’s strategic partnership which is transforming the global balance of power, “we must resist the temptation of national solutions and we must live up to our values: freedom, democracy and the rule of law. To do this, we must stay strong militarily, be more united politically and take a broader approach globally.”

  • In the mind of Stoltenberg, this means expanding NATO’s membership into the Pacific with a high priority on the absorption of Australia, New Zealand, Japan and South Korea into NATO’s dysfunctional family. It also means extending NATO’s jurisdiction beyond a military alliance to include a wider political and environmental dimension (the war on climate change is apparently just as serious as the war on terrorism and should thus be incorporated into NATO’s operating system).*
3 Likes

In a June 8th online event co-sponsored by the Atlantic Council, NATO Secretary General Jens Stoltenberg announced the launch of a planning project to reform NATO called NATO 2030. Stoltenberg told his audience that in order to deal with Russia and China’s strategic partnership which is transforming the global balance of power, “we must resist the temptation of national solutions and we must live up to our values: freedom, democracy and the rule of law. To do this, we must stay strong militarily, be more united politically and take a broader approach globally.”

Budskapet at norsk forsvar må fokusere på “hvordan stoppe Russland” finner vi på steigan.no også (Jan Hårstad og hans benektelse av noen allianse “Trump-Putin”)

"hvordan stoppe Russland" = Natoisme

Den største Natoisten i verden er tidligere norsk statsminister, og “the mother of Agenda 21” var norsk statsminister.

Hele den kalde krigen var en konstruksjon for at den privateide amerikanske krigs-våpen industrien skulle få flere hundre milliarder i profitt årlig fra et ikke-transparent militærbudsjett som også har tillatt dem systematisk overfakturering fra 1945.

Som gjorde at Cheneys selskap Halliburton har hatt en fortjeneste på 40 milliarder dollar, og andre selskaper 138 milliarder dollar. Iraks olje og mineral resurser føres ut av Irak, det er plyndring av Irak under bevoktning av USA styrker. Gjenoppbyggingen er av ødeleggelser USA selv har gjort, og som de vil at Irak skal betale for.

USA/NATO angrep “for å befri folket i Libya fra en tyrann” som vestlig MSM fortalte oss. Men når de angrep var det folket, det sivile Libya, de angrep, og bombet sivil infrastruktur og sivile boliger i grus.

Slik kan det gå når en statsleder ikke vil ha petrodollar for oljen men en egen valuta som er løsrevet fra Federal Reserve, og også truet Frankrikes cfa Franc, og også nasjonaliserer landets ressurser og fordeler velstanden blant folket. Da går den globale storkapitalen øyeblikkelig til angrep med sin krigsmaskin.

5 Likes

Og USA plasserte raskt rakettbatterier og styrker så nære grensen til Russland som de turte for å opprettholde det militære presset fra den kalde krigen. Som også gjør at de nye NATO landene kjøper våpen fra USA selv om de ikke er forpliktet til det i NATO traktaten. NATO er svært innbringende for den privateide amerikanske krigsvåpen-industrien.

En innrømmelse av at NATO og med det Norges militære styrker og materiell brukes først og fremst for New World Orders globalisering og ikke så mye til forsvar av Norge.

Og at Norge kriger for USA som en integrert del av den amerikanske krigsmaskinen, og det ubetalt, da Norge selv betaler for USAs bruk at norske styrker og materiell i USAs kriger for global storkapital og deres New World Order.

3 Likes

Etter oppløsningen av USSR ble hæren i Vest-Europa redusert over hele linja. Idag ligger Tyskland (Vest+Øst) på nivå med Liechtenstein i størrelse på hæren … eller det var Finland.
Deretter gjenoppbygde Putin den Røde Hær uten at NATO skjønte hva som skjedde. Nå er situasjonen slik at NATO taper en krig med Russland fra dag en.

I en krig mellom Tyskland og Nord-Korea vil Tyskland bli “outnumbered” 20 : 1.
På sjøen har tyskerne 6 ubåter, mens nord-koreanerne har 70 (10 : 1).
Tyskland har 38 MLRS, mot 2110 for Nord-Korea (55 : 1) (USA har 1366 MLRS)
Hver av de nord-koreanske sykepleierne har 3+ år militær utdannelse, mot ett år for tyske soldater.

Som må bety at de vil bekjempe land som vil ha suverenitet og selvråderett over egne ressurser, og fordele velstanden blant egen befolkning som gratis skole, helsevesen og sosialt sikkerhetsnett, ha egne landegrenser og nasjonal identitet, si nei til overnasjonale avtaler som EØS/EU,TTIP, TISA, ISDS etc, avtaler som gjør at global storkapital kan kjøpe og kontrollere landets ressurser og infrastruktur.

De som prøver på nasjonale løsninger som Gaddafi, som nasjonaliserte landets ressurser og fordelte velstanden generøst blant egne innbyggere er det verste globalister vet, og de (USA/NATO) kan gå til militært angrep som vi vet med Libya, eller som oftest styrte dem som med Morales i Bolivia, eller ødelegge landet med sanksjonskriger som med Maduros Venezuela.

I Vest-Europeiske land med en voksende opposisjon mot globalismen, kriger NATO mot den med (des)informasjon og politisk påvirkning, og kanskje stiller NATO etterretnings-ressurser til rådighet for makthaverne for overvåking og forfølgelse av brysomme påvirkere og opposisjonelle.

5 Likes

En viktig dimensjon med identitetspolitikken. Det handler om å skape småkrangling så de får arbeidsro. Multikultur på et nasjonalt plan er dødsdommen til nasjonen. De som ønsker nye impulser kan reise ut i verden. At alt blir likt over alt kan ikke være til fordel for folk som søker inspirasjon i det fremmede.

2 Likes

Spørsmålet er kor mange norske soldatliv og kor mange norske soldatars fysiske og mentale helse har norske politikarar ofra for sitt meiningslause NATO-medlemskap?

1 Like

Det finnes ingen “Trump-Putin” allianse, “Russiagate” er en oppkonstruert historie laget for å prøve å felle Trump.
Norsk forsvar må fokusere på strategisk avskrekking slik andre normale nasjonalstater gjør.

1 Like

Putin har ikke gjenoppbygd noen “rød” hær, nasjonen har bygd opp styrker for å avskrekke USA med vasallstatene sine på slep.
Russland har fokus på forsvar fremfor angrep, det ser man klart på hvor mye vekt de legger på S-400 og S-500 systemene.
Man kan også se det på hvordan de opptrer i Syria, avspenning er politikken de fører over hele linja.
Hva i all verden har styrkene til nord-korea med saken å gjøre?
De ligger kraftig etter teknologisk sett, og et hvert angrep fra dem på en europeisk stat vil føre til en samlet øyeblikkelig reaksjon fra alle europeiske nasjoner.
Tyskland sitt svake nasjonale forsvar er et resultat av 75 års okkupasjon og undertrykking.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.