Nyheter MDTV Forum Om Doner

Når uværet bryter løs over høyinntektslandene

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/12/nar-uvaeret-bryter-los-over-hoyinntektslandene/

Av Tollef Hovig. Gjeldsdrevet vekst kommer til ende. Uvær? Hvilket uvær? Varer ikke kapitalismen evig? Det gjør den nok ikke. For å forstå hvorfor og hvordan kapitalismen er i ferd med å gå inn i sin nedgangstid og alderdom må vi først ta for oss de to viktigste sirkulasjonene av varer, arbeid og kapital i…

1 Like

Du må bare fortsett å famle deg fram i tåka, som Marx la ut. Det kommer ikke til å hjelpe deg.
Heldigvis, får en si.
Spennende tider -spennende tider.

1 Like

For bolig-entreprenører, ja. Forhåpentlig vil flere boliger bli tilgjengelig, og etterhvert vil behovet for nye boliger tørke opp. Markedet blir mettet. Så vil bolig-entreprenørere stå der med lite å gjøre -> lav fortjeneste. Forhåpentlig kan de leve på den høye fortjeneste lenge nok til at boligmarkedet tar seg opp igien.
Så lenge boligprisene går opp er huseierne happy

Glimrende artikkelserie, litt preget av fagspråk men ellers godt forståelig. Ja utviklingen som beskrives er godt i gang. Arbeidsplasser nedlegges overalt. Rasjonaliseringen økes og folk sies opp. Det blir vanskeligere og vanskeligere å få lån til bolig og andre nødvendigeheter. Fattigdommen brer seg. Men det mest skremmende, er at folket som blir rammet, ikke har den nødvendige kunnskapen og organiseringen som er nødvendig for å kjempe imot! :disappointed_relieved::disappointed_relieved::thinking:
Ros til deg Hovig, som kan forklare sammenhengen, stå på!

1 Like

Folk får lån opptil 4.5 ganger årlig inntekt. Dette går nesten automatisk når man har standard egenkapital. Hvis du søker om næringslån vil du snarere bli kastet ut av banken

1 Like

Fra Zerohedge

Det er direkte feil. Bankene låner ikke ut penger de har … slik vi blir forespeilet i Wikipedia under “fractional banking”
Zerohedge er både Austrians og progressive = ubrukelig

De som rigget dette her, vet at det har begrenset varighet. Det skjønte de allerede da de var i Babylon.
70 år, er gjennomsnittlig syklus for en gjeldsøkonomi kjører seg fast.


Anbefalt lesning - men i hardcover - siden den er tjukkere enn mustein.

1 Like

Boka er fra 2011. Det ble ikke offentlig kjent før i 2012 at bankene ikke drives slik lærebøkene forteller, men slik Protokollene forteller.

Hva er offentlig kjent? Jeg visste det alt i 2008, bare gejnnom å lese finansblogger. Boka handler ikke om sentralbanker, men om fenomenet “gjeld” og hvordan den har fungert gjennom 5000 år. Som tittelen forteller.

1 Like

Bank of England forklarte Parliamentet hvordan “bank” fungerte (en helg i 2012).
Ingen skjønte noe som helst.
Bunnlinjen var at konspirasjonteoretikerne var nærmest sannheten. Lærebøkene var feil. Norske professorer lovte å oppdatere lærebøkene.
DNB ansatt forklarte hvordan de skapte penger på et seminar. Glem “fractional banking”

Hei Kjell!
Standard egenandel? Denne egenandelen, har stort sett ikke ungdom fra arbeiderklassen. I tillegg så er det hundre tusener av fattige som ikke kommer seg inn i arbeid og dermed oppnår inntekt, men må greie seg på en mager trygd. De som kan ta boliglån er de som har greid å opparbeide seg standard egenandel og det er de med relativ høy utdanning og fast arbeid. Og, de som har fått hjelp til egenandelen av sine foreldre som må garantere (kausjonist). Borgerskapet og småborgerskapets døtre og sønner, har ikke så store problemer i å skaffe seg bolig. I arbeiderklassen derimot er det mer og mer vanlig at ungdommene bor hjemme som voksne. :thinking:

1 Like

Jobber som skipsverfsarbeider (sveiser på Vestlandet), som sjåfør (brøyting i Nord-Norge), maskinfører (konstruksjon), bygningsarbeider, fisker - gir inntekt i massevis. Akademikere får ikke inntekt før de første her har hus allerede.
Fagutdannelse (nærmest hva som helst) -> ut i arbeidsliv med fagbrev som neste mål -> fast jobb

Kommune
Stillinger uten særskilt krav til utdanning
0 år ansiennitet -> laveste årslønn 301.000
10 år -> laveste årslønn 367 200

Jeg vil nå være temmelig likegyldig til 300.000 vs. 500.000. Det er om man liker jobben som teller.
300.000 -> 1.350 mill som huslån. Holder lenge i utkant-Norge. I Oslo får man ingenting for det.
(Nå har jeg kommet dit at jeg liker ikke mat -> 1000 kr i mat? jeg blir irritert av å se sjokolade og kaker. Jeg trenger ingenting av det. Til jul vil jeg si: Har dere ikke noe annet? Som Thon sa: Det er akkurat like mye mat i knekkebrød med leverpostei som russisk kaviar. Kameratene mine veier det dobbelte av meg -> koster det dobbelte * 2 -> 4000
Ny bil kan man idag få på leasing for 2000 per mnd. La oss si +1000 i forsikring, og +1000 i bensin
330.000 -> 18.700 netto
Mat 3000, bil 4000
Da har man 11.700 igjen
Livet er såre enkelt uten utdannelse med jobb

“tusener av fattige”
Det jeg ser er enslige mødre, og selvfølgelig slike som har problemer med alkohol / fedme ++
Noen av dem på Evjemoen fedmeklinikk var misbrukt i barndommen
Husløs sa: -Jeg har alle mulige sveisesertifikater
(han tjente så godt at han fikk alkoholproblemer -> mistet jobb)

Idar Vollvik: Hadde så mye penger at han klarte å tape 1 mill per dag på aksjer

" “ If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency , first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around [ the banks ] will deprive the people of all property until their children wake-up homeless on the continent their fathers conquered.
Thomas Jefferson - så enkelt er det.

1 Like