Nyheter MDTV Forum Om Doner

Når usannheter blir til fakta – det grønne skiftet i Danmark

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/02/nar-usannheter-blir-til-fakta-det-gronne-skiftet-i-danmark/

Av Odd Handegård. Klima- og energidebatten består av en kontinuerlig flom av usannheter som ofte kommer forkledd som fakta. Spesielt vanskelig er det når usannhetene blir legitimert av forskere og såkalte «eksperter». Slike påstander er det nesten umulig å gjøre noe med, mye verre enn den typen «fake news» som Trump har spesialisert seg på,…

2 Likes

Her er dessverre Steigan.no med på å undertrykke en særs viktig debatt om fremtidens energi system og de alternativ vi har for å kunne gjennomføre det grønne skiftet med alternative teknologier i forhold til den fossile teknologien.

Vi behøver en debatt som kan få frem konkret hva de alternative teknologier omfatter, hvordan de ser ut, virker og om hvordan de kan integreres og distribueres i de mange lokalsamfunn. Noe som endelig vil kunne bryte den fossile energi-monopolismens hegemoni og avhengighet til denne særs destruktive kapital makten i verden.

Her er en lenke som viser noe av det som skjer bl.a. i Danmark. Det er studier og utredninger av konkrete alternativ og løsninger. Vi behøver langt mer av nettopp denne type opplysning.

Grønn energi og alternative løsninger er langt mer enn du tror: https://www.facebook.com/groups/1996376097111817/permalink/2724753617607391/

Odd Handegård har mye å fare med fra sitt eget erfarings og kompetanse område. Men når han uttaler seg som her, viser han at kunnskap om og forståelse for fremtidens løsninger og alternativ mangler han.

2 Likes

Odd Handegård har rett her. Gass er renene energi.

Når 60-70% av dansk energi blir vindkraft / bølgekraft, da blir dansk strømforsyning på nivå med Afrika, ubrukelig. Da er danskene blitt for dum til å leve.
Å bruke gass til oppvarming, slik som i Ukraina, er genialt. Ved funker også til oppvarming. Det er null energitap å brenne ved. Å bruke vindkraft til oppvarming er idioti.

Danmarks løsning på problemet med utslipp av klimagasser står altså til stryk. Den «bioenergien» som de siste 10 årene i noen grad har erstattet kull og olje i danske varmekraftverk, er ulike former for trevirke som i stor grad importeres, i tillegg til mye halm fra dansk jordbruk og en del søppel. Trevirket er ulike varianter med enorme mengder pellets og flis antas å komme opp i 3 millioner tonn i 2020). Men problemet med pellets/flis er dessverre noe helt annet – bruken produserer klimagassutslipp – pellets visstnok det dobbelte av naturgass.