Nyheter MDTV Forum Om Doner

Når skal venstresida lære at klassekampen er brutal og ikke noe fotballspill?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/07/nar-skal-venstresida-laere-at-klassekampen-er-brutal-og-ikke-noe-fotballspill/

Av Elias Davidsson (Tyskland). Da imperialiststatene i 2001 angrep et av de fattigste landene i verden, Afghanistan, uten noen begrunnelse, var venstreorganisasjoner i Vesten tause. Fredsbevegelsen mobiliserte ikke mot krigen. I parlamentet ba ingen representant for venstrepartier om bevis for at Afghanistan hadde noe å gjøre med 11. september 2001. På sin side, presenterte ikke…

6 Likes

Jeg antar at de begrenser seg til det, og lar sine egne brødre fare- slik Steigan støttet Kinas nedstegning, men kritiserte den norske. Dette er en våpendrager arbeiderklassen ikke trenger.

3 Likes

Vældig vigtigt artikel og analyse, flere burde være opmærksom på dette. Alt for mange salongsocialister søger accept af sauflokken. den her form for artikler kan man ikke få sagt ofte nok. Tak Steigan.no

4 Likes

Om de hadde sett på flokken av de “opplyste og gode” som sauflokken, hadde mye vært vunnet.
dancing boys

1 Like

Nei, det vi ser i dag, er at noen marginale stemmer på venstresida, inkludert redaksjonen på Steigan.no, tar parti for den falangen blant storkapital og global høyrefløy som mener kostnadene ved at store deler av arbeiderklassen blir syk og varig skada, er verdt prisen sett i forhold til kostnadene kapitalen lider gjennom de nedstengningstiltakene som er nødvendige for å forhindre smitte. De kjøper derfor rått den vitenskapsløse påstanden om at korona-epidemien ikke finnes, eller ikke er så farlig som dødsstatistikken viser at den er. Den relevante sammenligninga er derfor ikke det at venstresida med rette har blitt kritisert for å kjøpe for mye av oppkonstruert krigspropaganda (Afghanistan er for øvrig ikke det beste eksemplet, da var det tross alt demonstrasjoner i Norge mot krigen med flere tusen deltakere, støtten til Syriakrigen og Libyakrigene er mye bedre eksempler), men de enda mer marginale stemmene på venstresida som kjøper den høyrepopulistiske retorikken om at global oppvarming som følge menneskelige klimagassutslipp ikke er reell. På høyrefløyen ser vi et nesten 100 prosent sammenfall mellom korona- og klimafornektelse.

Hos Salih ser man 100% oppslutning om alle maktens befalinger. Inkludert å ha bijobb som PST informatør

1 Like

Ja, dette er maktens befalinger, ikke sant?
1 Like

Legg ned PST. Her syntes du å etterspørre et mer drakonisk PST
Hyll antikrigsrevolusjonen. Ingen hemmelighet at du støtter bolsjevikkuppet og det
påfølgende folkemord. Og de hadde et ypperlig etterretningsvesen
Den nyttige fienden. Det var jo overraskende. Salih støtter et prestestyrt diktatur
Og da orket jeg ikke å sette meg mer inn i din tenkemåte. Kaffen er klar

1 Like

“Venstresida har lydig godtatt det” Om noen politiker prøver å endre dagens “spilleregler” så står den personen veldig alene mestadels. I dagens politiske miljø så spiller politikker spillet eller så mister de alt. Man må begynne nedenfra og gå opp før å endre dagens hirakier. Trur jeg da…

43 prosent av norske lokalpolitikere har opplevd hatefulle ytringer eller trusler. Halvparten har vurdert å gi seg i politikken på grunn av dette. 15 prosent har sluttet. Det kommer frem i en helt ny rapport som er utført av Ipsos på oppdrag fra KS.

2 Likes

Vitenskapsløst er det neppe. For en oversikt kan man ta en titt innom denne lenken her:

Flere høykompetente virologer har skrevet om coivid-19 sitt farenivå og har vært kritiske til tiltakene

I USA ble virologen Dr. Judy Mikovits, som revolusjonerte AIDS/HIV-forskning, kraftig sensurert når hun omtalte Anthony Fauci, nåværende helseminister i Trump-administrasjonen i USA ,hennes tidligere sjef i NIH, som en av de mest korrupte menn hun vet om grunnet en av flere skandaler bl.a hvor han stjal, plagierte og medvillig forsinket en livsviktig AIDS-rapport, deretter ble HIV-smitten spredt utover verden i 1984. Når hun nektet å overlevere rapporten til ham som var konfidensiell med det første, uten å rådslå med resten av ledelsen ville politiet bryte seg inn i huset å true henne inntil hun overleverte det. Ikke lenge etter ble Fauci toppleder for NIAID/NIH. Katastrofen utløste en berettiget furore blandt de pårørende som hadde mistet sine til den daværende epidemien. " Vi hadde forskningen klar i 1981-1982, hvorfor måtte vi vente helt til 1984?" sa hun og hevdet at en hel generasjon afrikanere kunne ha blitt reddet. Etter å ha medvirket i et intervju for en dokumentarfilm tok det heller ikke lang tid før sensuren inntraff på youtube og fjernet Judy Mikovits fra flere platformer.

Hvorfor ville de gå til slike lengder for å tie henne?

2 Likes

“Venstresiden” tok selvmord ved å bli den aller største forkjemperen for de viktigste strategiene til den globale korrupte eliten.
Bort med nasjonalstaten, bort med grenser og fri flyt av mennesker og varer mellom de tidligere nasjonalstatene.
Dette har ført til stagnering eller nedgang i lønninger, enorme prisstigninger på boliger og tomter. Alt sammen rett i lomma på de aller rikeste.
Alt sammen heiet entusiastisk frem av folk som påstår at de bryr seg om mennesker, og som mener at de argumenterer fra et overlegent moralskt ståsted.

3 Likes

Det er da for helvete ingen av disse jævla politikerene som prøver å endre noen jævla satans ting!
Det er jo nettopp derfor de mottar hat og trusler!
De er marionetter for global storkapital og fremmede stater sin inngripen i Norge, hat og trusler er en mild reaksjon på det spør du meg!

Dette har vært agendaen siden Marx. Bort med grenser og andre begrensninger for deres ekspansjon. En toppstyrt (jødisk) samfunnsmodell hvor “helter” skal dyrkes, massene underholdes og motstand knuses. Mottoet er “å holde hjulene i gang”

Dette er snarere et bevis på hvor effektivt storkapitalen har infiltrert politiske partier og organisasjoner på venstresiden siden andre verdenskrig. Her i Norge er AP et godt eksempel når Brundtland og hennes folk tok over etter Nordli med hensikt å få Norge inn i EU, en amerikansk ide som frigitte CIA dokumenter viser, en union for å gjøre Europa om til en frihandelssone styrt av kapitallovene, med implementering av neo-liberal markedsøkonomi for å privatisere sosiale rettigheter og dermed fjerne velferdsstatene.

SV stemte for å bombe Jugoslavia. Det parlamentariske systemet er helt korrupt, og da blir det representative demokratiet bare et spill. Som forfatteren Samir Amin sa, et parlamentarisk system (som Stortinget) blir som ett enkelt parti, et kartellparti med bare forskjellige fløyer.

Beviset på dette blir at det blir det samme hvordan en setter sammen partiene til en regjering, de samlede politiske beslutningene over tid kommer alltid storkapitalen til gode, og ikke folk og land. Her i Norge driver landet i retning markedsøkonomi med privatisering av infrastruktur og privat utenlandsk eierskap og kontroll over landets ressurser. Noe storkapitalens MSM og NRK ikke kritiserer, slik som de ikke kritiserer USAs kriger.

6 Likes

Merkverdig at i de vestlige flerpartistater så forandres politikken aldri, mens i ettpartistater som Kina har de skiftet politikk gjennom tiårene. Andre ettpartistater som Cuba, Nord-Korea, Sovjetunionen (spesielt under Stalin), Libya under Gaddafi og Syria under Assad er/var konsekvente nasjonalstater, dvs. de bastant prioriterer folkets velvære og landets selvstendighet. Det er ofte de som utfører mest genuin internasjonal solidaritet og blander seg aldri borti andre lands indre anliggender

4 Likes

Marx var en god analytiker når det gjaldt kapitalisme, men i hans forestillinger om en verden uten nasjonalstater og uten grenser var disse analytiske evnene forsvunnet som dugg for solen.
Å tro at det ikke finnes noe sånt som menneskelig natur og at vi bare er et produkt av våre omgivelser, er helt absurd sett med moderne øyne.
Nå er det alikevel slik at dagens globalisme i hovedsak er drevet frem av USA og den korrupte eliten der.
Uten okkupasjon og undertrykking av Tyskland fra slutten av andre verdenskrig og frem til i dag ville ikke dette vært mulig å gjennomføre.
Uten EU ville det heller ikke vært mulig å gjennomføre.
Det er ingen tvil om at “venstresiden” og føleriet deres om en samlet verden uten krig har bidratt til aksept i befolkningen, men det ville blitt gjennomført uten dem også.

1 Like

Her var det tydelig at du ikke orka å lese artikkelen, ja. For det artikkelen viser, er hvordan IS ble bygd opp med støtte fra Vesten, som et nyttig redskap for Vestens agenda. En agenda det skulle være tydelig å se at jeg ikke støtter.

1 Like

Swiss Policy Research er ikke en vitenskapelig publikasjon eller et vitenskapsakademi. Det er et nettsted som først og fremst er kjent som videreformidler av tvilsom informasjon og reine konspirasjonsteorier: https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Propaganda_Research.

Er det noen som tror at du støtter Vesten??

Med all respekt, wikipedia er ikke akkurat kjent for å være sannhetens bastion. Se på fagfolkene swiss policy siterer

1 Like