Nyheter MDTV Forum Om Doner

Når politiske debattanter snakker forbi hverandre i energipolitikken

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/08/nar-politiske-debattanter-snakker-forbi-hverandre-i-energipolitikken/

Av Odd Handegård. De som har debattert energi- og klimapolitikk på vår Facebook-side, og på tilsvarende nettsteder, er lenge blitt oppfattet som ei lita boble der medlemmene bare snakker med hverandre, og ikke med resten av samfunnet. Vi skal ha stengt oss ute fra de politiske realitetene, og fra all demokratisk meningsutveksling. Vi er blitt…

2 Likes

Du har mange innsiktsfulle artikler Odd, men dette argumentet syns jeg er dårlg:

Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har presentert de faktiske tallene for bruk av fossil energi i verden og sammenliknet tallene med den ubetydelige mengden planlagt, norsk vindkraft

Varianter av dette argumentet fremmes over hele verden som et påskudd for ikke å foreta seg noe. Man kan eksempelvis finne påstander som at “Selv om alle kullkravftverk i xx stat i USA ble nedlagt ville det ikke utgjøre mer enn 0.00…1 % av verdens utslipp.”

Selvsagt vil hvert enkelt lokale tiltak utgjøre en forsvinnende liten del av de globale utslippene, men vi i den rikeste del av verden må starte et sted.

Jeg er for øvrig enig i at vindmøller på land er et dårlig tiltak. Det er, etter min mening, en av de mest miljøbelastende former for energiproduksjon.

Havvind, utenfor synsvidde fra land, kan derimot være et godt tiltak.

1 Like

Skal vi verne om naturen er det å få stopp på militære konflikter det mest hensiktsmessige.
#2 er å få rikingene av sine enorme eiendommer og til normal forbruk av strøm på nivå som resten av oss. De som forurenser er ikke vanlig folk med begrenset betalingskraft men de rike med sine ego og ufattelige behov for å vise seg frem.
Trenger de virkelig garager fulle av luksusbiler, privatfly og luksusbåter som er større enn en gjennomssnitts leilighet?
Kun disse 2 step ville hatt stor positiv innvirkning på miljøet. Så kan man se på resten av hva som kan gjøres.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.