Nyheter MDTV Forum Om Doner

Når kritikk blir illojalt

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/10/nar-kritikk-blir-illojalt/

Det som driver vitenskapen frem er det samme som holder demokratiet i gang: Kritikk, motstand, uenighet, opposisjon. Vi har nettopp vært vitne til en statsråd med manglende forståelse for dette helt grunnleggende prinsippet – både med hensyn til demokratiet så vel som vitenskapen. Dette skriver Einar Øverenget, professor i filosofi, Høgskolen i Innlandet, i en…

7 Likes

Det er bare unntaksvis at MSM journalister stiller kritiske spørsmål til og om makthaverne, og selv om Solvang i Debatten gjorde det til helseministeren, frikjenner det ikke NRK som nøytral nyhetsformidler.

Programmet Debatten har alt for mange ganger vist at de styrer debatten unna de viktige spørsmålene. For eksempel angående kablene til Europa dreide programleder spørsmålene om hvem som skulle eie dem, hvor mange og hvordan de skulle finansieres, ikke hvorfor vi må legge kabler til utlandet når norske vannkraftverk dekker det norske behovet for kraft.

Og hvorfor stiller ikke Debatten spørsmål til regjeringen om hvorfor de må kutte 15 millioner til tannreguleringer og 122 millioner til briller til barn fra familier med lav inntekt, når de kan gi 13 milliarder -13 000 millioner - til Gates Foundation, 30 milliarder til USAs krig mot Syria, og over 5 milliarder i skattelette til Norges rikeste?

Hvorfor tar ikke Debatten opp hvorfor regjeringen vil kutte i subsidier til norsk landbruk, men gir store subsidier til vindkraftutbyggerne? Solvang viste seg som journalist mot helseministeren, men i det store og hele opptrer NRK som det er integrert i den globale storkapitalens maktapparat, for når det gjelder utenrikspolitikk det er USAs versjon vi får av alle USAs kriger, militære og økonomiske.

NRK unnlater å ta opp så mye når det gjelder feks EØS/EU og overnasjonale avtaler som TTIP, ISDS etc, og hva det vil si for alminnelige borgere, at NRK heller fremstår som en del av propaganda-apparatet til global storkapital enn det NRK skal være, en nøytral nyhetsformidler for folket som eier det.

10 Likes

Ingen rører overføringene til Clintonfondet. Den største korrupsjonssaken i Norges historie. Her er det ikke bare pressen som svikter.

6 Likes

Solvang fortjener støtte fra kollegaer - men får den ikke såvidt jeg kan se.
Hvor er kringkastingssjefen? På NATO-kurs II?

6 Likes

Men om NRKs journalister skulle begynne å stille spørsmål som “makten” ikke liker og skape debatt eksempelvis så blir det mindre penger til NRK og hot om nedleggelse eller noe liknande. Eller ikke…

Håkan Julholts, (Svensk partileder sosialdemokratene en kort periode) definsjon av makten som han kaller klegget er intressant.

-Klägget, det är en smet av makthavare inom media och politik som umgås privat. Det är ett klägg. Och de byter tjänster med varandra: du får det av mig så får jag det av dig. Jag får den nyheten av dig där och jag lyfter fram dig där. Och de kliar varandra på ryggen och de växer gemensamt upp. Jag var aldrig en del av det klägget.

Han har medvirket til en bok “Håkan Juholt – utmanaren”

Oppmerksomhet er et økonomisk gode… Men ikke gratis alltid.

5 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.