Nyheter MDTV Forum Om Doner

Når begynner kapitalens nedtur?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/01/nar-begynner-kapitalens-nedtur/

Å fastslå eksakt tidspunkt for dette er ingen gitt, men utviklingen fram til nedturen starter er det mulig å si noe om. Av Tollef Hovig. 2019 var året hvor viktige deler av finansrenta gikk under nullpunktet og ble negativ. I mange høyinntektsland ble innskuddsrenta bankene ga private innskyterne negativ, men langt viktigere var at renta…

2 Likes

Bevegelsen vi ser i kapitalen er altså at finanskapitalens stadig fallende rente og økende mengde, som er en følge av omleggingen av penge- og kredittsystemet på 1970-tallet, fører til at verdien på produksjons- og formueskapital stiger langt mer enn inntekten. Samlet sett gjør dette at renten på de ulike kapitalformene nærmer seg hverandre og faller mot null. Dette markerer sluttfasen på en epoke som har vart i 40 år fra 1980 til 2020, hvor veksten i kapitalvolumene sterkt har bidratt til veksten i høyinntektslandenes omsetning. Verdiøkningen til produksjons- og formueskapitalen vil avta når fortjenestemarginen går mot null. En utvikling som allerede har startet i de fleste høyinntektsland. Det medfører at volumveksten for disse to kapitalformene vil avta, noe som får innvirkning på hovedsirkulasjonen. Folk som tror på markedsillusjonen, vil innvende at prisene stiger så mye fordi det ikke er produsert tilstrekkelig med fysiske objekter som utgjør formues- eller produksjonskapital. Folk som er offer for den illusjonen trenger en realitetsorientering. Etterspørselen i hovedsirkulasjonen setter begrensninger på etterspørselen etter den type kapitalobjekter.

Kan føyes til her at denne tendensen også har blitt forsterket av fallende risikovilje. Desto større kapital man sitter på desto mer opptatt blir man av å beholde den. Nettopp derfor er det også at mye av pengene har blitt plassert i fast eiendom som boliger og næringslokaler, samtidig som det fremdeles kan være vanskelig nok å skaffe kapital til mer risikable, men tross alt også mer potensielt produktiv virksomhet. Jeg mistenker Jonas Gahr Støre for å være et godt eksempel på denne mentaliteten. Politisk ville han til og med ha kunnet tjene på å plassere formuen med noe større risiko, feks ved å kjøpe aksjer i norske biotekselskaper med gode utsikter til å hjelpe kreftpasienter. Men han endte opp med å plassere pengene “trygt” både i eiendom sammen med Rimi-Hagen og andre tilsvarende figurer og i et mer enn etisk tvilsomt globalt fond. Tendensen er vel på lang sikt uansett fallende profittrate fordi det rett og slett blir stadig mindre igjen av naturressurser å utplyndre. Men tendensen forsterkes ihvertfall ytterligere av risikoaversjonen hos folk som allerede har skaffet seg selv en stor formue eller som simpelthen har arvet den.

1 Like

monopoly

1 Like

Det står mengder med tomme boliger i USA, særlig i California og Florida. Det er boliger som bankene “tok over” for ti år siden. Så lenge de ikke blir solgt, så vil de beholde den verdien de har på papiret.
Det samme fenomenet finner vi i Kina, men der er det privatpersoner som eier de tomme boligene. Resulatet er det samme. Før eller siden blir de ubeboelige. I mellomtiden har de dratt ned verdien av husene i nabolaget.Og gatene er fylt av bostedsløse.
Men så lenge aksjeprisene går opp, er alt greit.
Tilsynelatende - for aksjeprisene har gått opp fordi mange selskaper har lånt penger for å kjøpe tilbake aksjer, slik at selskapets ledelse skal få bonusene sine. Når de senere må erklære selskapet konkurs, blir de kjøpt opp av BlackRock.

2 Likes

Sikkert mye sant i hva du skriver, MEN du er enig i at om man tar inn millioner av innvandrere, samtidig med at det ikke bygges nye boliger, så hjelper det også tiil med å øke boligprisene samtidig med at det skaper hjemløse?

crap

Vanskelig å være uenig, men det er direkte teit å fokusere på det, for de folka hadde ikke kommet, om de ikke alt hadde blitt utsatt for samme medisin.

1 Like

Er du sikker på det, når vi lærer ungdommen at sosialister utelatelseslyver og manipulerer, og bruker dette eksempelet for å vise at vi har rett?

queen%20greta

Da er og blir dere nyttige idioter for overklassen.

De som eier Vesten takker da mye for at dere angriper sosialistene/sosialismen. Altså angriper den eneste ideologiske retning som er et problem for overklassen.

Dette er normalt en jobb for løgnpressen.

Overklassen liker trolig godt at folket hakker på hverandre, og gjerne på folk fra andre land som har flyktet fra overklassens kriger og kapitalismens plyndringer. Unødige konflikter er deres måte å holde kontroll.

Nasjonal-imperialistene fungerte også som nyttige idioter for overklassen ved å angripe Sovjetunionen i 1941. En viktig grunn til at overklassen i dag har kontroll over Norge og Europa

2 Likes

Det er dere som er nyttige idioter for overklassen, da de bare har kunnet pøse på med innvandring i trygg forvissing om at sosialistene vil utelatelseslyve om baksidene for arbeidesfolk.

Ta en titt på denne videoen om du orker, da jeg ikke klarte hele.

Det eneste positive som skjer om dagen, er at arbeidsfolk i stadig større grad blir klar over hvordan dere sosialister har dolket dem i ryggen.

Vi sosialister har ingen makt i vesten.

Vi vil ikke ha overklassen, vi vil ikke ha krigene, vi vil ikke ha kapitalistiske struktur-tilpassinger, – og tro det eller ei så vil vi ikke ha masse-innvandring heller.

Jeg har derimot aldri blitt spurt i disse saker og det er ikke folkestyre her.

Vi er selvfølgelig klar over at masseinnvandring ikke er fordel for arbeiderklassen og våre kjernesaker.

Nå, dersom dette er avklart, kan du slutte å angripe oss som vil fjerne dem som faktisk bestemmer dette?

2 Likes

Hvem er vi her?

Alle partier på venstresiden nekter på at integrering er ødeleggende for de som er integreringsverktøyet, og nå som venstresiden har dolket arbeiderklassen i ryggen, så mener dere den hjemlige arbeiderklassen skal holde kjeft fordi kapitalistene er årsaken til alt ondt.

Nei, fordi dere sosialister jeg ser her på Steigan, ikke klarer å ta et oppgjør med de apatiske asylbarna i Sverige eller voldtektsgjengene i England, siden det er noe DERE er ansarlige for.

grooming%20Telford

Jeg er altså ikke ansvarlig for verken asylbarn eller voldtekter i England. Jeg er heller ikke ansvarlig for at vårt land flommer over av heroin fra Afghanistan. Vi sosialister bestemmer ikke over noe av dette.

Jeg har nettopp fortalt deg at jeg er imot. Ta det seriøst.

“Vi sosialister” er nok ikke å finne på stortinget eller i maktens korridorer. Overklassen, og deres tusener av organisasjoner, sørger for det. Vi som vil fjerne overklassen kommer jo ikke opp og fram, inne i deres eget system.

Ved å angripe oss forsvarer du dette regime.

2 Likes

Hvem er sosialist, lurte jeg på?

SV er Sosialistisk Venstreparti, men tydeligvis ikke sosialister. Ei heller Rødt, ikke Klassekampen, ikke Steigan, så hvem er dere som er de ekte sosialistene?

Kan du vise til èn sosialist som har gjort noe som helst for de Apatiske Asylbarna, eller tatt opp at svenske helsearbeidere har måtte bli med på å sondefore barn som har blitt misshandlet apatiske, om de ikke vil miste jobben, og bli hengt ut som nazist?

Hvor er sosialisten som snakker om at integrering ikke er bra for noen parter?
downside%20of%20divershitty

Vi er sosialister alle som vil avskaffe overklassen og heller ha et likeverdig samfunn. Folkelig kontroll over kapitalen og samfunnet er sosialismen, heller enn at overklassen eier og bestemmer alt.

Steigan vil da dette og er da sosialist. NKP vil avskaffe overklassen og er sosialistisk. Folket på Cuba bestemte at Cuba skal fortsatt være sosialistisk og styrt av kommunistpartiet, da de laget ny grunnlov i 2018/2019. Kina er sånn jeg ser det mest sosialistisk, med markeds-sosialisme og kontrollert kapitalisme (litt som motsetning til Norge som har elementer av sosialisme kontrollert av overklassen).

Anarkistene er vel egentlig sosialister, men ønsker bare aldri å organisere seg mot overklassen. Trotskistene er litt på samme måte sosialister, særlig dersom revolusjonen fullføres også på månen.

De som samarbeider med overklassen, og jobber for overklassen, er derimot ikke-sosialister. Disse kommer lettere opp og fram i overklassens systemer, og vinner derfor gjerne makt. Overklassen har kontroll over tusenvis av slike organisasjoner. Disse angriper som regel sosialismen, og kan som du er inne på gjerne framstille seg som sosialister selv. Her må en altså være nøyaktig og se hva aktørene faktisk gjør.

De landa som fortsatt har nasjonalt selvstyre er forresten mye de samme landa som har bekjempet overklassens kontroll. Sosialisme er derfor en god vei til nasjonalt selvstyre, og trolig en nødvendig forutsetning over tid.

Spørsmålet ditt om asyl-barn er ikke relevant. Spørsmål om politisk korrekthet er heller ikke relevant. Fordi de spørsmålene har null og niks å gjøre med sosialisme, altså folkelig og likeverdig kontroll over kapitalen og samfunnet ellers. Faktiske sosialister, altså etter definisjonen, bestemmer ingenting av dette. Se derfor til den andre siden!

Overklassens apparater bruker mye resurser på å bekjempe, temme, og kontrollere sosialismen. Dette er største tema siste 100 år for menneskeheten. Dette er logisk fordi sosialismen er overklassens rene motsetning.

Slår du mot sosialismen gjør du dermed deres jobb. Å sette opp nasjonalismen mot sosialismen er en del av deres spill. Tror du virkelig dette er lurt?

1 Like

Så din type sosialist er de idiotene som fremdeles tror helt og holdent på Marx(pbuh), og jeg er forsåvid enig at det ikke er noe poeng å angripe dere.

Når jeg snakker om sosialister, så mener jeg de som selv kaller seg for sosialister, slik som SV og Rødt, og så får dere 0,1% bare hyle opp om at det er feil.

Sosialister er de som vil fjerne overklassen. Marx var en av dem, men det er mange forskjellige av oss.

Du burde derfor høre mer på oss enn på de som blir promotert i overklassens system, og i rabiat anti-sosialistisk propaganda. Alt de sier er jo ikke sant. Såpass forstår du nok. Overklassens regime er mye show, mye markedsføring, og mye løgn.

Vi sosialister er mange fler enn 0,1 prosent. Hvor mange vet jeg ikke. Det burde likevel ikke ha noe å si for en fornuftig og sammenhengende diskusjon om “hva er sosialisme”. Dersom du uansett bare vil bruke språket til de som tilpasser seg overklasse-regimet, da har vi ingenting å snakke om. Hvorfor i huleste er du da her?

Du er da ikke annet enn en fjott for dette regimet. Du har da akkurat det regimet du ønsker og fortjener.

Parti-massen i Rødt er fortsatt sosialistisk, selv om ledelsen nå er mildt sagt tvilsom, denne konflikten var oppe i siste landsmøte. Dette går igjen i fler partier.

Vårt regime kan jo også kalles for “korrupsjon”.

Skulle tro det er noe av det samme problemet for nasjonalismen?

1 Like

Så arbeidsfolk bør bare holde kjeft, så det er en enhetlig front, mens revolusjonen aldri kommer?

Selv sosialistiske samfunn vil ha en overklasse, da noen bestemmer i ethvert samfunn.

Arbeidsfolk bør slutte å jobbe for overklassen.

1 Like

Hva om sosialister begynte å jobbe for arbeidsfolk først?

Som snekker må jeg jobbe 4 timer for å kunne leie inn en annen håndtverker 1 time, og det er ikke kapitalisme, men ett eller annet hybridsystem.

Hva jobber du med Mikkel? Er du nok en sosialistisk akademiker som skal tenke for oss, og bestemme hva vi skal få mene og si?

Jeg arbeider med trening og aktiviteter jeg. Er ikke-akademiker. Tror likevel det er best at jeg står for tenkingen litt til.

Arbeidsfolk som skjønner sitt eget beste er selvfølgelig sosialister. Det er lurere å kontrollere kapitalen selv, heller enn å jobbe for overklassen. Fordeling av kapitalen er på overtid og bør skje i faste jubileum.

Kapitalismen er et regime der overklassen eier produksjonsmidlene og samfunnet forøvrig. Det er helt forenelig med at du som arbeider ikke kan forvente å få fire timer tilbake for 4 timers arbeid. En del av kraften din skal jo gå til overklassen selv i profitt, mye av arbeidskraften din skal overføres til krig, mye av kraften din skal overføres til propaganda, trygd til nye landsmenn osv osv… Overklassen har mye å bruke kreftene dine på.

Egentlig trenger en bare vanlig vett for å fatte dette, men er du nerd kan du jo lese Marx som jo også er inne på dette.

Hvorfor forsvarer du egentlig dette regimet?

1 Like