Nyheter MDTV Forum Om Doner

Nå skal statskassene tømmes – fordi "klima"

Her i Norge er det Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk venstre, Rødt, Kristelig folkeparti, og senterpartiet som har skylden for overnevnte. Fremskrittspartiet har også skyld i dette, FRP skulle aldri i verden ha 10 000 innvandrere som Jonas foreslo, Siv Jensen skulle ha kun 8 000 innvandrere.

At naive og uinformerte nordmenn lar seg lure av storkapitalen/globallistene/identitetspolitikerne og skylder på sosialismen viser hvor godt propagandaen deres fungerer. At du gjør det samme, viser bare at du også naivt lar deg lure av elitens propaganda og splitt og hersk.

Det er vel ingen her på forumet som har påstått at innvandring er problemfritt, bortsett fra noen få døgnfluer.

Trenger man begrepene kapitalisme og sosialisme? Om vi er enig om at innvandring har negative konsekvenser, og at særtilskudd/subsidier til mindretall har negative konsekvenser, hvorfor da krangle om semantikk?

Det er ikke bare propaganda, det er helt sant at sosialister mener at rase er irreleant.

Problemfritt… Dere vil jo ikke en gang lese om at integrering ikke er bra, da det får slike effekter.

Fornedringsran er også hakket over problemer.

Kapitalismen gjennomsyrer jo all aktivitet i Norge, så dette begrepet trenger vi i høyeste grad. Sosialismen er erstattet av klima/identitets-politikken, og venstresiden mobiliserer derfor på vegne av innvandrerne(en identitet) mot de rasistiske norske arbeiderne(den andre identiteten). Og slik har det vært siden sovjetunionen gikk i oppløsning, men dette betyr ikke at sosialismen er død, den eksisterer fortsatt, men ikke blant norske politikere.

Du er jo bare en provokatør som prater masse splitt og hersk, eliten elsker når folket ryker i tottene på hverandre, da kan kapitalistene styre med sine ting uten innblanding.

Bare fortsett slik, og så kan vi være helt sikre på at sosialismen vil sitte igjen med ansvaret for klimahysteriet og globohomo.

univershitty%20of%20copenhagen

Det er jo dere som sitter på pengene.
Øystein Olsen (AP) alene kontrollerer 10.000.000 millioner. Så har vi privatiserte virksomheter hvor staten dominerer: Telenor, Equinor, DNB
Rune Bjerke (sosialist) var direktør for DNB (3.000.000 millioner) inntil nylig.

Så prøver dere å skylde på markedet
-Vi har ikke gjort noe som helst, det var markedet

1 Like

Når man skal kjøpe en liter bensin må man arbeide for 21 kr. Så skal sosialistene (Johnny-folkene) ha 6 kr i inntektskatt. Så skal sosialistene (Johnny-folkene) ha 6 kr i drivstoffsavgift. Så skal sosialistene (Johnny-folkene) ha 3 kr i mva-avgift. Tilsammen må vi betale sosialistene (Johnny-folkene) 6 + 6 + 3 kr = 15 kr for å kjøpe en liter bensin. En mafia ville ha vært fornøyd med 2 kr

1 Like

Det er slikt som gjør at det blir umulig å få en lønnsarbeider til å kjøpe at det er kapitalistene som besitter all makta i samfunnet.

Det er riktig at de rike ikke berøres av en slik skatte og avgiftspolitikk i vesentlig grad, og at de henter ut både monopolprofitt og privatiserer gevinster mens de sosialiserer kostnadene, men det store innhugget i lommeboka til en lønnsarbeider, er fordelingspolitikk innført av sosialister.

Nå kan man igjen mene at en slik omfordelingspolitikk er riktig, men å nekte på at sosialister er noe som helst ansvarlige for hvordan ståa er i Norge og Vesten forøvrig, er ikke noe folk utenfor den sosialistiske menigheta vil kjøpe.

Eksempelvis så er det sosialistene som har gjort staten til ektemann, slik at noen menn kan være seriemonogame ved at staten forsørger ungene deres, mens andre da ikke får en partner. Igjen kan man mene at dette er rett, men å nekte på at sosialistene er ansvarlige, er en hån mot de oftest lavstatus-mennene som er skatteytere uten egne barn.

ricecel
incels%20and%20this%20is%20tragic

1 Like

Problemet jeg ser med dette er at det fremstår emosjonelt og diffust (sjøl om du har rett), og at man etterpå glemmer hva du skrev. Det virker på meg som at du er imot inntektsskatt og særtilskudd. Som i denne normative modellen:

Statens inntekter: inntektsskatt naturskatt
Statens utgifter: særtilskudd grunnstruktur + grunninntekt

Jeg tror ikke helt at jeg stoler på deg, når det kommer til hva som vil overbevise andre.

1 Like

Sjølstyre-modellen er memekomplekset over alle memekompleks! Bigger than Jesus!

Det er liten tvil om at hele klimabevegelsen handler om makt og penger. Verdensbanken antar at et finnes USD 100 Trillioner bundet opp i pensjonsfond rundt i verden. The Climate Finance Partnership vil at disse skal brukes til klimainvesteringer. https://www.atlanticcouncil.org/blogs/energysource/the-climate-finance-partnership-mobilizing-institutional-capital-to-address-the-climate-opportunity/

Hvis man ser historisk på klima og miljøbevelsen finner man en tråd fra Maurice Strong, via Club of Rome, John Holdren, Paul Erlich, og Julian Huxley (UNESCO og WWF) med røtter i Rasehygienebevelsen på 20 tallet og helt tilbake til The Fabian Society på slutten av 1800-tallet.

Hvis man ser på hvem som har stått bak, finner man mengder med maktmennesker og folk fra øverste lag av samfunnet

2 Likes

Nettopp

Her har vi en av de nyttige idioter

I.e. fienden finner vi på steigan.no selv
Ikke mye vits i å la folk som Geirijo få penger. De pengene vil bli brukt til nedlegge lokal bensinstasjon og subsidiere forhatte vindmøller
Norge er full Geirijo’er. Man kan knapt sette seg på en kafe uten å har en Geirijo foran seg eller bak seg.
I USA ser det ut til at man trenger en borgerkrig for å bli kvitt alle Geirijo’er, eller sende dem til Alaska

1 Like

Interessant kommentar.
Julian Huxleys bestefar var Darwins støttespiller.

“…hans farfar var biolog T.H. Huxley, kjent som kollega av og støttespiller for Charles Darwin.”

Miljø og profitt syntesen : Det grønne skiftet.
Opphavet til et av tiltakene her, en større miljøbank, er Edmund de Rotschild
Hør fra 28 - til ca 37 minutter der Maurice Strong introduserer ham, og bekjentgjør at det er ham som er kilden, og der vi får høre lydopptaket der Edmund De Rotchild forteller:


(Kvaliteten er bra på lyden, men ikke på bildene.George Hunt fikk plass på konferansen fordi en annen der ble syk. )

Trykk på world wilderness congress nr 4. Colorado 1987 ( Nederst med grønn skrift )

“U.S. secretary of the treasury, James Baker, was the first finance minister to open a major conservation conference, calling for integration of economics and environment.”

“The 4th WWC involved 1600 delegates from 62 nations, among them Ms Gro Harlem Brundtland (Prime Minister of Norway) and Maurice Strong.”

“Proposed the establishment of a world conservation bank, or fund, the first call for new conservation finance mechanisms, which eventually led to the $1.1 billion Global Environment Facility.”

Banken startet på denne konferansen under et annet navn. ( world conservation bank.)
Den heter nå GEF
https://www.thegef.org/

Børge Brende skriver på en av sidene der :
“Norway supported the establishment of the GEF and still regards it as highly relevant for future efforts.”

“Norway will continue to support the GEF in communicating the key role it plays in enabling countries to deliver not only on the SDGs, but also on their nationally determined emissions reductions under the Paris Agreement”.

2 Likes

Et forum for klimafornektere her inne som ikke det nytter å diskutere med.

3 Likes

Klimafornekter. For et tulleord. Hva betyr det egentlig?

2 Likes

Fra en tidligere debatt … hvor klimahysteriker Torgeir Salih deltok

Logikken er et hvis man ikke godtar offisielt Holocaust-historie så er man “nazist”
??
Man må spørre seg hva tull elever lærer på skolen idag (hvis det er det de lærer)

Torgeir Salihs holdning ser ut til å være at nazistene “drev og utryddet” jødene med gasskamrer, som fyltes opp med Zyklon B.
Umulig for meg å tolke han annerledes. Logisk: Tyskerne hadde enda ikke funnet ut hvordan utrydde jøder 10 år etter at Hitler vant valget … nå er vi kommet til 1943 ?

Neida, det er ingen her som benekter at jorda har et klima, et klima som har vært i fluktuasjon siden tidenes morgen. Burde det ikke uroe deg mer at ipcc sine utrolig og totalt ubrukelige modeller og «97% av alle co2 alarmister sier…» ikke klarer å overbevise? Prøv å tenk selv istedenfor å gulpe ut papegøyepåstander som den du kommer med over hvor du avfeier alle meninger som ikke passer overens med det hjernevaskede og medieprogrammerte co2 hysteriet, uten å tørre å undersøke. eller mener du at vi skal tro på påstander som en viss professor som sto på nrk dagsrevyen og påsto i fullt alvor at «ALL co2 må bort fra atmosfæren» ?
Hva med de hemmeligholdte globale utslippene til alle militærfly prosjekter og kjøretøy da?
Eller når «mafiaforetak» sponses av milliarder fra den norske regjering for å rasere norsk natur og lokalsamfunn under dekke av «vi må redde miljøet»
Å være Klimanaivist er ikke noe bedre for jorda eller miljøet enn å være det du kaller «klimafornekter» men siden det er så mange av de førstnevnte ennå, har de som ønsker å bruke klima som et verktøy for å berike seg selv nok av nyttige idioter som de kan bruke som brekkjern for å påtvinge oss mer av denne galskapen. Vær så snill å våkn opp!
https://www.corbettreport.com/sciencecrisis/
https://www.corbettreport.com/?s=Climate

Dette vet du vel. Jødene gikk inn i brausenbad for å dusje. Men det var ikke vanlige brausenbad, men nazist-brausenbad. Forskjellen var at det sto nazister på taket og drysset Zyklon B gjennom en liten ventil. Så holdt nazistene pusten når de gikk inn i nazist-brausenbad og hentet ut 6 døde jøder i slengen og la de på plenen utenfor. Når de hadde hentet ut 6.000 jøder, så røkte en nazist-offiser opp sigaretten sin og kastet den på berget av jøder så det begynte å brenne. Og de nyankomne til dødsleiren så flammene strekke seg mot himmelen… :cry:

2 Likes