Nyheter MDTV Forum Om Doner

Nå skal statskassene tømmes – fordi "klima"

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/02/na-skal-statskassene-tommes-fordi-klima/

Kim N. Gabrielli, direktør i UN Global Compact Norge vil ha 100 miliarder dollar årlig over i det såkalte «grønne» klimafondet (GCF), som er opprettet av FNS klimakonvensjon. Han er intervjuet om dette i Dagsavisen. Gabrielli begrunner ikke overraskende dette slik: «– Klimakrisen er vår tids aller største felles utfordring. Vi må få opp tempoet…

5 Likes

Det er et sosialistisk prosjekt. De fleste sosialister er klimahysterikerer. De pleier også å være holocaust-troende.
Hvis Micheal Bloomberg skal stille opp som presidentkandidat i USA vil det bli for det sosialdemokratiske partiet.

1 Like

Sosialdemokratiets primære oppgave har hele veien vært å “administrere kapitalismen” - allerede i utgangspunktet en “halvveis” løsning som på lengre sikt er verre enn ingenting. “Halvveis sosialdemokratisk tiltak”, altså “dobbelt halvveis”, det kan sånn sett passe bra nok, syns jeg.

The conformism which has been part and parcel of Social Democracy from the beginning attaches not only to its political tactics but to its economic views as well. It is one reason for its later breakdown. Nothing has corrupted the German working class so much as the notion that it was moving with the current. It regarded technological developments as the fall of the stream with which it thought it was moving. From there it was but a step to the illusion that factory work supposed to tend toward technological progress constituted a political achievement. The old Protestant ethics of work was resurrected among German workers in secularized form. The Gotha Program* already bears traces of this confusion, defining labor as ‘the source of all wealth and all culture.’ Smelling a rat, Marx countered that ‘…the man who possesses no other property than his labor power’ must of necessity become ‘the slave of other men who have made themselves the owners…’ However, the confusion spread, and soon thereafter Josef Dietzgen proclaimed: ‘The savior of modern times is called work. The …improvement… of labor constitutes the wealth which is now able to accomplish what no redeemer has ever been able to do.’ This vulgar-Marxist conception of the nature of labor bypasses the question of how its products might benefit the workers while still not being at their disposal. It recognizes only the progress in the mastery of nature, not the retrogression of society; it already displays the technocratic features later encountered in Fascism. Among these is a conception of nature which differs ominously from the one in the Socialist utopias before the 1848 revolution. The new conception of labor amounts to the exploitation of nature, which with naive complacency is contrasted with the exploitation of the proletariat. Compared with this positivistic conception, Fourier’s fantasies, which have so often been ridiculed, prove to be surprisingly sound. According to Fourier, as a result of efficient cooperative labor, four moons would illuminate the earthly night, the ice would recede from the poles, sea water would no longer taste salty, and beasts of prey would do man’s bidding. All this illustrates a kind of labor which, far from exploiting nature, is capable of delivering her of the creations which lie dormant in her womb as potentials. Nature, which, as Dietzgen puts it, ‘exists gratis,’ is a complement to the corrupted conception of labor.

Walter Benjamin
On the Concept of History

(often referred to as…)
Theses on the Philosophy of History
(1940)

*The Gotha Congress of 1875 'United the two German Socialist parties, one led by Ferdinand Lassalle, the other by Karl Marx and Wilhelm Liebknecht. The program, drafted by Liebknecht and Lassalle, was severely attacked by Marx in London. See his ‘Critique of the Gotha Program’

2 Likes

Stor takk til Pål Steigan, som er en av de få som ser denne galskapen/Bløffen/bedrageriet og skriver om den.

6 Likes

Har du en lenke til orginalen?- Den du oppgir, fører meg til en kopi av illustrasjonen, ikke teksten du har kopiert fra.

1 Like

Når en klikker seg inn på den siden så er det Illustrasjonen en ser øverst. Så du må bare se litt lenger ned. Men her er den: https://www.sfu.ca/~andrewf/CONCEPT2.html

1 Like

Det er et kapitalistisk prosjekt for å stjele pengene dine, din fjompenisse!

Mange er dessverre det, og det viser hvor godt propaganda virker hvis man ikke er oppmerksom. Og du er også sterkt hjerneskadet av propagandaen til en viss ulv, ser det ut for. :roll_eyes:

USA har aldri vært sosialistisk, heller ikke demokratisk, demokratene er Fremskrittspartiet på steroider, og USA er idag et imperialistisk plutokrati!

1 Like

Opprinnelsen til Global Warming er Romaklubben, en sosialistisk klubb, med hyppig tilholdssted i Rockefellers villa i Italia. Rockefeller er sosialdemokrat. I Norge har vi Folkehelseinstituttet, en Rockefeller stiftelse. Der sitter Stoltenberg i ledelsen.
Stoltenberg er ikke “kapitalist”, men sosialist, liksom Gro Harlem Brundtland, the Mother of Agenda 21.
De som har styrt DNB (3.000.000 millioner) de siste 10-år er sosialistene. Det samme gjelder Oljefondet (10.000.000 millioner)

Selve essensen i NWO er å gjøre verden sosialistisk, med Kina som modell.
Bloomberg (DEM kandidat) pøser nå ut penger på annonser for å fremme klimahysteri. Bloomberg er det samme som NRK og TV2.
Vi har allerede skjønt at NRK fremmer våpenkontroll i USA og mener at Second Amendment bør nullifiseres. NRK frykter amerikanerne, og regner dem som rasister.
Det var aldri noe “skolemassakre” på Sandy Hook, det som sosialistene vil vi skal tro. Det var ingen skole i Sandy Hook - det som NRK vil vi skal tro på.

Potus

POTUS = Trump
[D] = DEM/sosialistene. [D] er også deep state

DEM er for åpne grenser mot Mexico, som brukes for å drukne USA i narko. Romney er endel at narko-kartellene, sammen med Bush og Clinton. Når sosialistene bevilger penger til Clinton Foundation, da bevilger de penger til amerikansk mafia.

DEM kan sammenlignes med Merkel og sosserna i Sverige.

Prøv å hold deg til virkeligheten

1 Like

Her er det viktig å ha to tanker i hodet samtidig

Klimaendringer er fakta, og handling er tvingende nødvendig. Det er store penger som må brukes både av de private og det offentlige. Det er svært viktig at de blir brukt med;

  • riktig motiv,

  • av de riktige aktører og

  • til de riktige tiltak.

MAKTKAMP

Denne saken handler om den pågående maktkamp om hvem som skal forvalte og styre de meget store pengestrømmer, som grønn omstilling utløser. WEF har åpenbart utsett seg selv, og sine medlemmer til å stå for det. Men dét blir feil aktører!

FN er en riktig aktør som global koordinator for det nødvendige globale samarbeid mellom sine medlemsstater. Men FN er ikke riktig aktør for å håndtere fondsmidler via en drøss av NGOer. FN må skaffe seg vanntette skott mellom FN institusjonen og alle NGOer som er i ferd med å undergrave FNs uavhengige rolle i verden.

WEF, som representant for de globale kapitalistiske høyrekrefter forfølger her sin vel kjente strategi fra mange sammenhenger. De har gjennomsyret mange lands administrasjon til å akseptere begrep som;

  • New Public Management (NPM)

  • Offentlig Privat Samarbeid (OPS)

  • og nylig har vi fått siste skudd på stammen av memer: “Stakeholder Management”

PRIVATISERING PRIVATISERING PRIVATISERING BLIR FEIL MOTIV!

Men dette er alle varianter av samme tema, som er å la kapitalismens næringsinteresser direkte ta styring over offentlige oppgaver og virksomheter, og selvsagt over tilhørende fondsmidler bevilget av staten. Også kalt “privatisering” i norsk politisk terminologi. Det som skjer da er at midlene blir brukt med feil motiv!

NGO´ER MÅ SKIFTES UT MED GOV´ER

De fond som opprettes og bevilges må holdes under offentlig demokratisk forvaltning i de enkelte FN medlemsland! De må ikke deles ut til forvaltning av bank, finans og industriens aktører via deres hær av NGOer! Statlig demokratisk kontroll er måten å sikre at pengene anvendes til riktige tiltak!

Vi har i Norge ,og mange andre land, et grelt eksempel på produksjon av grønn vindkraft med feil motiv, feil aktører og feil teknologisk løsning. Det er monstermaster med vindturbiner plassert som vindparker i natur og fauna, med tragiske skadevirkninger for både miljø, fauna og klima.

Kim N. Gabrielli og UN Global Compact Norge blir feil aktør fordi den er organisert som en NGO. Det nasjonale arbeidet de her gjør må organiseres som en GOV (Governmental Institution), under uomtvistelig offentlig demokratiske kontroll.

TO TANKER I HODET SAMTIDIG

Klimakampen må kjempes på demokratisk vis, og kan ikke avlyses fordi om WEF og andre forsøker å kuppe utførelsen i økonomisk vinnings hensikt. De private aktører må finne seg i å tjene de nasjonale befolkningers behov, før de tjener egne profitt motiv!

Det er endel politiske krefter på de politiske fløyer og i fagbevegelsen som ikke helt har klart å sortere klinten fra hveten i denne anledning. Ved det spiller de ballen rett i beina på WEF og de vanlige mistenkte.

FN er ikke skurken i denne anledning. Å føre en politisk retorikk som om FN er skurken, tar kun fokus bort fra dem som prøver å kuppe hva FN står for i forbindelse med global oppvarming og klimaendringer.

2 Likes

Hvilken klimaendring?

sealevel

1 Like

Men det er folk som kaller seg sosialister som folket ser utføre det, og som står på barikadene for å stilne kritikerne.

Skulle man treffe på en sosialist som mener motsatt, er han også mest opptatt av ta kritikerne mot sosialismen, ved å gi all skyld til kapitalistene, og da mister gudskjelov folket tillit til sosialismen som ideologi.

1 Like

Lokale manuelle målinger, enten de er tatt ved Fort Denison, eller på andre lokaliteter er totalt ubrukelige som fakta relatert til globale forhold. Lokale målinger er påvirket av lokale særegenheter, som kan være både lokale setninger og synkende landmasse, såvel som lokal heving av landmassen. Slike argument som du her kommer med er ikke bare feil, men totalt talentløst og kunnskapsløst.

2 Likes

Fort Denison måler selvfølgelig havnivå dag for dag.

Hele logikken til dere er at havet stiger globalt takket være ismelting. Så effekten skal vises på alle kontinenter - også Australia
Jeg ser ingen forskjell der jeg bor.
NASA er nazister.

Når du forteller at det er et faktum av havet stiger snakker du om noe vi ikke kan observere.

1 Like

Det er hemmelige modeller også, hvor ingen utenforstående får se hvor riktige de er, uten at det ser ut til å bry deg.

1 Like

FOR NOE TULLPRAT DENNE MANNEN LIRER AV SEG!
Menneskeskapte klimaendringer er en hypotese, og argumentene/bevisene mot denne hypotesen er som tidligere vist mange. Store penger betyr at det er mannen i gata som må betale, som alltid! De rike slipper selvsagt unna med lommerusk. Hvis man virkelig ønsket å redusere CO2-utslipp så er det gratis, man innfører bare kvoter på drivstoff, bilbruk, flyreiser osv, man kan på denne måten redusere utslippet over natta!

Denne saken handler om pengeoverføring, fra mannen i gata til den rike eliten, og vi vet alle hvem som forvalter/får disse pengene! Og bare så det er sagt, den grønne omstillinga er en skikkelig poker-bløff, og det er store penger i potten!

Resten av innlegget til Geir er en salig blanding av globalisme, idioti og ville sosial-romantiske fantasier, så det gidder jeg ikke kommentere. :angry:

3 Likes

Det er fordi de avskyr matematikk. Det parkerte dem i økonomi-debatten, slik at de bare hadde “fordeling” igjen. Og det gjorde at de gikk rett inn i klimafella - som jo baserer seg på tvilsomme matematiske modeller. Jeg tror det også fører til at de tror på tallene til holocaust-industrien, hvis de i det hele tatt tenker på det.

2 Likes

De som har frekventert forumet her kjenner nok til din ideologi, Lilleulv!

1 Like

Ja. de vet at jeg ikke har noen.

Selv om jeg skulle vært nazist, så er det helt irrelevant for om vanlige folk gir sosialistene skylda for masseinnvandringen, menings-sensuren og klimahysteriet.

Tar vi oppstyret om den nylige SAS-reklamen, så er det et kapitalistisk selskap, men det er sosialistene som folk gir skylda, fordi dette om at nordmenn, svensker og dansker egentlig ikke eksisterer fordi alle kan være norske, svenske og danske, og at alt har kommet utenifra, er noe selv sosialistene her på Steigan mener.

I Sverige hevder sosialistene at nysvenskene pisser svensk ungdom i munnen når de begår fornedringsran er:


Vanlig folk legger merke til slikt.

Nei? Forbruk og energibruk vil fortsette å øke. En marginal reduksjon av økning av CO2-utslipp har lite å si for den totale mengda CO2, som dessuten er bra for plantelivet.

I 1980 ville det bli miljøkatastrofe i år 2000, i 2000 ville det bli miljøkatastrofe i 2020, osv. Gamle menn har ikke gangsyn, fordi de forstår ikke at teknologien utvikler seg eksponentielt. Billigere solcellepanel vil fortsette å utkonkurrere fossilt brensel, for den som bryr seg, men den viktigste trusselen/problemstillinga er kunstig superintelligens, som vil kunne oppstå rundt 2040, og hvordan store maktkonsentrasjoner anvender menneskehetens stadig mer avanserte teknologi fram mot den tid.

Jeg brukte å tenke at det beste ved FN var sikkerhetsrådet, som kunne avverge intervensjon. Men når det gjaldt Libya hadde sikkerhetsrådet omvendt effekt, der t.d. SV’s Kristin Halvorsen mente bombing var positivt siden FN hadde sagt det var det.

Hvor er engangsavgifta på private jetfly og yachter? Cruiseavgifta?