Nyheter MDTV Forum Om Doner

Nå kommer milliardærenes Notre Dame

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/04/na-kommer-milliardaerenes-notre-dame/

Den franske staten, som har tjent massevis av penger på turismen til Notre Dame, har vanskjøttet katedralen i årevis. Emmanuel Macron og hans forgjengere har latt dette gotiske mesterstykket av en kirke gå for lut og kaldt vann. Og etter katastrofen er det milliardærene som skal finansiere gjenoppbyggingen. To av Frankrikes rikeste familier ledet av…

3 Likes

Jeg synes det er ganske avslørende hvor ivrige vi er til å bygge opp hus der ingen skal bo, mens gatene svømmer over av husløse.

2 Likes

Jeg hørte på radio at det er mangel på fagfolk som kan bygge opp katedralen. Det er mulig at dette har en sammenheng med den sosial dumping vi har sett innenfor byggebransjen i hele Vest-Europa samt det bygningsmessige forfallet man har opplevd mange steder rundt omkring i Frankrike. De Gule Vestene ønsker å gjenoppbygge hele Frankrike mens eliten ønsker kun å gjenoppbygge Notre Dame. Hvordan vil det gå med finansieringen av denne gjenoppbyggingen av Notre Dame? Hvor skal pengene tas fra? Hvis man mangler penger kan man jo erstatte spiret som fallt ned med en stor halvkule på toppen av bygningen, da mottar man sikkert penger fra Saudi Arabia og fra andre oljediktaturer og kanskje får man også tilgang til dyktige moskebyggere med på kjøpet.

2 Likes

Uttalte Macron følgende: “Alle stener skal snus, for å finne årsaken til denne forferdelige brannen”?
Nei han gjorde ikke det!
Fikk vi høre at de gjenværende strukturene er skadet?
Det gjorde vi!
Fikk vi høre at gjenoppbyggingen kommer til å ta flere tiår?
Det gjorde vi!
Et oppegående entrepenørfirma kan bygge opp igjen Katedralen på ett år.
Kommer ikke til å skje.
Utsettelse på utsettelse, uforutsette problemer kommer til å bli løpende presentert i media.
Gjenoppbyggingen blir Frankrikes speil av Britenes BREXIT.

1 Like

Mangelen på fagfolk og ingeniører og arkitekter innen bygg og tekniske fag i Europa har også en sammenheng med en negativ fødselsrate (nå på under 1,5) blant vertbefolkningene siden seksti tallet. Den ikke-bærekraftige masseinnvandringen fra MENA land erstatter ikke vertbefolkningene i økonomien, feks når en ingeniør faller for aldersgrensen, erstattes ikke hun eller han av en fra et MENA land.

Hadde det vært tilfelle hadde det ikke vært et underskudd på ingeniører og faglærte i Europa. Det er altfor få fra MENA land som klarer utdanningsløpene til tekniske fag. Nå har det vært stor innvandring fra MENA land i over førti år, og det er nå klart for lengst at dette er en katastrofe for Europa når vertbefolkningene er i kontinuerlig tilbakegang.

Over hele Europa ser vi hvordan kirkebygg ikke vedlikeholdes og også selges, mange gjøres om til moskeer som vi ser her i Norge. Når kulturarven forsvinner kan fortiden skrives om som NWO vil, som former fremtiden for et Europa hvor den opprinnelige befolkningen forsvinner.

Blir Notre Dame bygd opp nøyaktig som den var som et rent katolsk kristent kirkebygg, eller vil det bli et stort press for at det nye Notre Dame skal være et kirkebygg for alle trosretninger, for å nå “reflektere Frankrikes multietniske befolkning” eller noe slikt? Det er fare for det.

1 Like

Nei. Kalkmørtel bruker åresvis på å tørke, og raskere mørtler er for harde til å tåle tidens tann, og de er heller ikke mulig å reparere. Når en kalkmørtelmurt vegg begynner å bli dårlig, kan du plukke ned det skadede partiet, banke løs kalkmørtelen fra steinen, for så å mure den opp på ny.

Så hva du sier er at det bør brenne en og annen katedral i ny og ned, så det er jobb til å holde et fagmiljø ved like?

Akkurat hva du påpeker her er et ikke-problem, da oppbyggingen vil fungere som en skole for en haug med håndverkere.

Dette med manglende ressurser kan ha sammenheng med at de allerede er bundet opp av Rothschild-dynastiet, for gjenoppbygging av det 3die Tempelet i Jerusalem.
Sionistene har jo påtatt seg et stort ansvar, for å sørge for at Anti-Kristus skal ha et sted å styre Verden fra.

Takk skal du ha. Interessant.
Men, dette gjelder vel ikke takkonstruksjonene og spiret.
Hva med å bygge nytt tak med moderne metoder, for deretter ta det resterende som løpende vedlikehold, mens kirken er åpen for bruk?
Kan det være en idé som lar seg realisere rent praktisk?
Og hvis den er det, men man velger andre løsninger som gjør at katedralen blir stengt i årtier, hvilke konklusjoner kan vi trekke av det?

Å brenne ned en katedral i ny og ned er også med på å holde høy faglig standard på de ansatte i Brannvesenet.
Med andre ord - en win win.:sunglasses:

Restaureringen av Nidaros domen var et gedigent løft for norske skulptører, Bla ble det for anledningen opprettet en linje på Kunstakademiet i denne anledning

2 Likes

Men, Notre Dames vil neppe bli revet og vendt mot Mekka.
I Oslo løste vi problemet i 1982 gjennom at byfornyelsen rundt Raddison er vendt mot Mekka.


Dette kan ha vært resultatet av iherdig påvirkning fra mektige Globalister, som allerede da hadde øynene rettet mot “migranter” og “mangfold”, slik det er beskrevet i Kalergi planen.

http://www.tomatobubble.com/id979.html

1 Like

At de kommer til å gjøre restaureringen selv til en turist-attraksjon.

Ville ikke du betalt noen hundrelapper for å få se hvordan de gjorde det med forklaringer?

Når det gjelder tak-konstruksjonen, så finnes det ikke lange nok trær igjen. For at eik skal nå maks høyde, så må de være omgitt av andre høye eiker for at de skal vokse oppover og rett, og ikke til siden og vridd. Det betyr at skogen må være et par hundre år, og det skjer ikke i dag, da trærne tas når stammen er tykk nok, og før treet begynner å investere mye i greiner.
Da både gamle tak-konstruksjoner, og for øvrig vikingskip, benyttet greningen i treet til å ta opp spenninger, så sliter man med å finne trær med en tykk stamme og tykke grener.

Det er nok en utfordring ja.
Det har nok med at de plantet eikeskoger med tanke på skip før, som var av tre, slik som eikeskogen på Jomfruland, en plantnings tradisjon som de sikkert sluttet med da de gikk over til andre materialer i båtene.

Det finnes sikkert mange nok gamle eiketrær , hvis man tar ut noen enkeltvis her og der, blandt annet i Armenia, i natur reservatet “Khosrov Forest State Preserve” der det er enormt gammel eikeskog vet jeg . Problemene er sikkert også at slike reservater med gamle trær , har egne regelverk, fredninger, og fugleliv og slikt .
Illustrasjonsbilde med max 2400 år gammelt tre.

1 Like

Hva med å lage en moderne tak-konstruksjon? Ingen kommer til å se eller merke noen forskjell.

1 Like

I kølsvarte, svartsvidde, gotiske stilikon, Quasimodo. Her lukter det salderingspost på driftsbudsjettet når den rehabiliterte moskatedraléen skal tas i bruk. Etter at de har Mekka den ferdig, selvfølgelig. Hva holder man seg egentlig med en pukkelrygget og stygg, liten ringer for, når han ikke engang klarer å utløse en enkel brannalarm når det en sjelden gang trengs. Makan.

God påske, forbanna avvikere.

4 Likes

God påske sjæl , og nå var det på nære nippet at jeg velsignet deg .

2 Likes

Gud forby, Gatekeeper.

1 Like

Jeg tror ikke det blir noe problem. Enten så benytter man seg av fransk eik, og så blir det en noe mer moderne konstruksjon, ellers så finnes det sikkert eikeskoger i Russland eller USA, og er de vernet, så får de sikkert lov til å hugge til dette formålet.

I det hele tatt så tror jeg ikke restaureringen blir noe problem, da det vil være en prestisjesak, så problemet er vel kanske mer at annet vedlikeholdsarbeid andre steder vil miste ressurser.

3 Likes

rolling%20stone

1 Like