Nyheter MDTV Forum Om Doner

Nå kommer digital overvåking i større omfang – fordi virus

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/03/na-kommer-digital-overvaking-i-storre-omfang-fordi-virus/

En virusepidemi var det som skulle til for at myndighetene skulle lansere sine planer om digital overvåking i stort omfang. Forskriften om «digital smittesporing og epidemikontroll» gir norske helsemyndigheter anledning til å ta i bruk helt nye metoder. Dette skriver Aftenposten om forskriften: «Den ble vedtatt av regjeringen i rekordfart fredag. Uten høring eller offentlig…

2 Likes

Vi får kreve at de som har hatt sykdommen slipper, og at antistoff-tester blir tilgjengelige så fort som råd er.

Det var ingen som brydde seg når “høyreekstreme” skulle overvåkes, og siden det stred mot norsk lov, så gjør man det i forskningsøyemed. Personlig synes jeg det er mye eklere at forskere skal lese e-posten og meldingene dine, for å finne måter man kan bekjempes på, enn at noen fra PST følger med på om det er noen terrorfare. .

Kan du ikke la selvmedlidenheten ligge innimellom?

Hvorfor gjør det deg noe å bli overvåket, du som aldri gjør noe ulovlig?

I de här sammanhangen är “lagarna” i de europeiska “staterna” ungefär lika relevanta som texterna i de gamla nationalsångerna. Har du med dig en GPS så vet Google och NSA-CIA-MI6-Mossad var du är, punkt slut. De “allierade” kan också få veta, on a need-to-know basis.

Slik prater ofte folk som ikke vet hva de snakker om. Er du og Kjell samme person?

when we win
Det handler mest om at man skal få tatt hevn etterpå fra min side.