Nyheter MDTV Forum Om Doner

Nå handler det ikke lenger om klima. Dette er rå klassekamp

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/02/na-handler-det-ikke-lenger-om-klima-dette-er-ra-klassekamp/

Årets møte i World Economic Forum (WEF) viser på en overtydelig måte at de rikeste multinasjonale selskapene i verden nå akter å bruke «klima» som et påskudd for å drive igjennom sin dagsorden og sikre sin politiske og økonomiske kontroll over kloden. Dette er den rikeste 0,001-prosentens beinharde klassekamp mot resten av oss. Deres aganda…

7 Likes

Menneskeskapt global oppvarming forårsaket av CO2-utslipp er en hypotese, og noen forskere påstår at “bevisene er så overveldende er det er ikke tvil”.

Men en hypotese kan aldri bevises 100%, en hypotese er kun en gjetning om hva som vil skje, og det er kun gjennom klimamodellene at forskerne får bekreftet denne hypotesen, og ikke fra observerte data i naturen! Legg merke til at målinger er en observasjon, ikke en gjetning eller forutsigelse. Så langt har ikke klimamodellene klart å forutsi hva som vil skje, det har vært store feil i klimamodellene og derfor endres de hele tiden etterhvert som nye målinger kommer til.

Det man kan slå fast med 100% sikkerhet er følgende: Forskere som påstår at “bevisene er så overveldende er det er ikke tvil” har ikke noe vitenskapelig grunnlag for påstanden, og dette gjelder også konklusjonene gjort av redaksjonen på steigan.no!

4 Likes

Men de progressive vannmelonene mener det handler om global omfordeling, så noen er de nyttige idiotene her.

ipcc

2 Likes

Hovedgrunnen til at venstresiden har omfavnet mytene om klima, er at de ble målbundet av økonomene.
Som Tollef har vist, så krever det aktiv tankevirksomhet å kritisere økonomiske modeller med ventrevirdde teorier, og det krever innsikt i matematikk. Klima-modellene derimot, kunne de omfavne slik de var, uten ofre matematikken en tanke.

2 Likes

Kanskje det, men at Sovjet fallt, gjorde at mange radikale ble vannmeloner, og de tok med seg kulturen om at kritikere skulle miste jobben og demoniseres som onde mennesker, og det er en ting “klimavitenskapen” sliter med i dag.

Jeg er enig i at kapitalistene prøver å kuppe klimakampen, men jeg er skuffet over standpunktet med å tvile på forskningen vedr klima. Enhver tvil vil gagne høyresiden, og vi vil bli satt i bås med dem. Hesteskoen slår inn…

Vi på venstresiden har heller ikke noe eksakt forskning å vise til når det gjelder kapitalistisk økonomi, men vi samkjører det med det vi observerer og velger standpunt. Vi tviler ikke på at kapitalismen utnytter, gjør vi vel?

Og vindmøllemotstanden i fjellene er absolutt et eliteprosjekt, nikkersadelen går i fjellet, ikke folk flest. Vindmøllene skulle tront over hytteparadisene på fjellet…

1 Like

Og her fikk vi et stjerne-eksepel på en vannmelon, som har dratt med seg der verste fra Sovjet-tiden.

1 Like

Det viser dine begrensninger. Du er enten for ung, eller for en-øyd.

1 Like

" Forskning skal prøve å falsifisere vedtatte sannheter, og jo mer en teori motstår falsifikasjon, jo sterkere står den." - Man vedtar ikke hypoteser som sannheter. Man verifiserer dem gjennom forskning. Uten vitenskapelig verifisering ingen sannhet! Drivhuseffekten er ikke verifisert gjennom observasjoner / målinger. Bruken av modeller er kvasivitenskap.

6 Likes

Det er en misforståelse at Agenda 2030 er målsettingen. Agenda 2030 er en “milestone” innenfor Agenda 21 (-> Agenda århundre 2000-2100)

" Nå handler det ikke om «klima». Det pågår en voldsom klassekamp og kamp for å ta fra oss de siste restene av nasjonal sjølråderett og demokrati."

NWO, eliminasjon av sjølråderett og desimering av USA - er 10 ganger mere ambisiøst enn klassekamp. Å utrydde noen milliarder er endel av målsettingen. AIDS var utryddelse av 40 mill svarte. De neste som står for tur er oss selv.

Impliserer dette at “97% av klimaforskere mener “climate change” er menneskeskapt” ?
Ja eller nei?
Hvis du ikke vet hva “ja” eller “nei” betyr … prøv google

Og der kom du og understreket poenget mitt - da jeg hevdet at venstre-siden er full av intellektuelt late.
Hvis det er din forståelse av debatten, anbefaler jeg å finne noe annet å tenke på.
Vitenskapsforståelse er over ditt hode.

Det var jo nettopp derfor vi (jeg var en av dem) omfavnet klimamodellene. Da trengte vi ikke å gjøre det.

3 Likes

Det har de dessverre gjort for lenge siden.

Man skal hverken tvile eller tro på forskningen, man skal forholde seg til data som samles inn. Den røde linjen i tabellen under viser forutsigelsene til IPCC, de andre punktene viser målt temperaturdata. Dette kalles falsifisering, og hypotesen til IPCC ble med dette avkreftet. Man hva gjør IPCC, de svarer med å endre klimamodellen, så kommer en ny falsifisering, og så en ny endring av klimamodellen, dvs. en evig runddans!

Dette avfeier jeg som retorikk!

Det finnes haugevis med litteratur angående dette.

Kapitalistene tviler ikke, men det er mange som tror at kapitalisme er manna fra himmelen.

Nå tror jeg du skal ta deg en bolle, og tenke litt!

5 Likes

Grønn teknologi kommer til å erstatte foreldet og forurensende teknologi. Se f.eks. på Tesla-aksjen. Institusjonene strømmer nå til Tesla. Markedet tror nå på Tesla. Det gjør at de får god tilgang på kapital til å lage utslippsfri teknologi. Markedet og investorene har nå skjønt det. Når vil venstresiden gjøre det samme? Skal venstresiden holde på i årtier å kverulere om klimaendringene er menneskeskapte eller ei?


:crossed_fingers::crossed_fingers::crossed_fingers::crossed_fingers::crossed_fingers::crossed_fingers::crossed_fingers::crossed_fingers::crossed_fingers::crossed_fingers::crossed_fingers::crossed_fingers::crossed_fingers::crossed_fingers::crossed_fingers::crossed_fingers:

4 Likes

Det viser dine begrensninger. Du er enten for ung, eller for en-øyd.

Blant de blinde er den enøyde konge.

2 Likes
5 Likes
2 Likes

Ja tesla-aksjen er en god indikator. De er utpekt til det nye Enron. Det er derfor “institusjonene” strømmer til - fordi de er såkalt “dumb money”.

Markedet er så rigget at det har ingen sannhetsverdi, og investorene elsker opplegg der samfunnet tar risikoen, mens de kan høste gevinsten.

4 Likes

Så nå kan strøm produseres uten CO2-utslipp, og det samme for kostbare biler
??
Det er kullkraftverk som står for kraften
Null CO2 utslipp er jo bare tullmålsetting - en trussel mot naturen. Det forteller oss hva folk i Norge er = sauer. Å lære hva planter lever av burde være pensum i Norge.