Nyheter MDTV Forum Om Doner

Nå er det på tide å våkne! Dette er ikke et samfunn vi vil ha!

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/11/na-er-det-pa-tide-a-vakne-dette-er-ikke-et-samfunn-vi-vil-ha/

Appell ved demonstrasjonen mot koronatiltakene i Oslo 28. november 2020. Av Margrethe Salvesen Zivcic. Folk spør: Når tar denne koronasituasjonen slutt? Det korte svaret på det er: Aldri! I hvert fall hvis de som har innført unntakstilstand i de fleste land i verden får bestemme.  Etter vanlige definisjoner av pandemi var denne pandemien over i…

7 Likes

Nej, og vi vil heller ikke have et samfund back to normal!

<< Regjeringa ønsker å bestemme hvem og hvor mange vi kan ha besøk av i våre private hjem, utflyttede nordmenn som ikke eier egen bolig, blir møtt og eskortert av politi og sivilforsvar til karantenehotell rundt om i landet der folk har blitt fratatt passet sitt >>

Dette med utflyttede nordmenn gjelder meg.
Det var helt sjokkerende å få denne beskjeden etter at de annonserte ‘at nå skal det bli lettere å få komme på besøk til sine nærmeste i Norge’…
Gleden stivnet raskt , og dette nye påbudet om at en må eige bolig i Norge føles dypt urettferdig .
Heldigvis har de nå innsett urettferdigheten av dette påbudet , og det blir kanskje løst på den måten at hvis en kan dokumentere egnet bolig , så slipper en karantene hotell.
Vi skulle da ha test fra utgangslandet , pluss at vi ville teste oss på Gardermoen.
Altså TO negative tester pluss karantene hotell…
Det virker helt sprøtt på meg og har kun til hensikt å herse med folk !!
Tvungen test på Gardermoen skulle vel for søren være nok for å kontrollere smitte fra utlandet !!

Nei , dette har aldri hendt i fredstid at en har et slikt regime for å skremme livet av folk.
Særdeles utidig er det at norske statsborgere blir utsatt for dette , mens asylsøkere og flyktninger er untatt !!

1 Like

“Politiet i Tromsø har også avsluttet flere hjemmefester, men melder ikke om brudd på smittevernloven”??

Da er det på høy tid å mangedoble antall politi.

2 Likes

<< Hovedregelen gjelder også for norske statsborgere, men det er unntak for tre grupper:

  • De som er bosatt i (folkeregistrert som bosatt i eller meldt flytting til Norge) eller eier bolig i landet.
  • De som har kommet til Norge for å utføre arbeid, hvor oppdragsgiver har sørget for egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden.
  • Asylsøkere og overføringsflyktninger. >>

Det den globale storkapitalen som står bak den konstruerte korona-krisen som påskudd vil oppnå, er en forgjelding av land som gjør at de aldri kan få økonomien dit den var igjen før korona-krisen. Millioner av småbedrifter feks innen reiselivsnæringen, som folk bruker penger på når de har penger til overs, vil aldri kunne starte opp igjen, for mange hundre millioner mennesker har nå ikke penger til overs lengre, og kan ikke reise fritt på år fremover.

Dermed blir skattegrunnlaget som landene hadde aldri som før korona-krisen, og landene blir prisgitt kreditorene WB og IMF. Denne enorme opphopningen av gjeld for å finansiere nedstengningene unnlater MSM å informere om, den gir storkapitalen påskudd til å omforme verdensøkonomien helt.

Landene har gått i fellen som WB og IMF satte opp, de har gitt lånene som korona-krise lån, som kan betales tilbake når normalen er tilbake. Men normalen kommer ikke tilbake, det tillater ikke den globale storkapitalen som eier gjelden og dermed vil styre landene. Hva den vil er The Great Reset, storkapitalens fremtidsverden etter deres konstruerte Covid-19 krise.

WEF har på sine møter i Davos gitt tydlige signaler om hva de ønsker, et kontantfritt (verdens)samfunn med en digital valuta og borgerlønn, og en av hovedtalerne på en av de siste møtene, holdt et foredrag om chipping av kveg*(!). Det er total kontroll over individet som blir livet for slaveklassen i NWO.
*Innlegg av K11.

2 Likes

Margrethe Salvesen Zivcic skriver:

"I lovforslaget fra Justis- og beredskapsdepartementet, kommer det frem at regjeringen ønsket at Koronakommisjonens taushetsplikt skulle gjelde i hele 100 år.

Med 100 års hemmelighold vill garantert ingen av de ansvarlige kunne stilles til ansvar.

Nå har de landet på at 60 års hemmelighold, men om 60 år er de fleste av oss borte."


Min kommentar:

Med forbehold om at dette er riktig, tror jeg de her har avslørt seg endel. Dette er noe en vanligvis gjør når det er snakk om militære hemmeligheter. DET BETYR AT DET ER FOLK I FORSVARETS ETTERRETNING SOM STÅR BAK SELVE UNNTAKSTILSTANDEN, eventuelt noen av deres allierte, f.eks NATOs etterretning. Dette er kort fortalt et militærkupp. Det er en okkupasjon av Norge.

Det at det er et samlet Storting som står bak Covid-tiltakene bekrefter inntrykket av at dette gjøres under tvang, på samme måte som valget i Albania under kommunismen, der 99,9997% stemte på makteliten.

Det bør ikke overraske noen. Etterretningen kan lett likvidere hvem som helst i norsk offentlighet.

Skal en være politiker i dag må du ha tilgang til din egen etterretning og egne sikkerhetsstyrker, sannsynligvis samarbeide med anti-globalister i andre land. Du må kjenne til teknikkene for å unngå å bli likvidert.

2 Likes

Hei Birgitta.
Er dere endelig kommet inn i Norge begge to ?

1 Like

Takk for at du spør , men flyet ble kansellert for ente gang , og nå har jeg bare gitt meg på det for denne gang.
Når regjeringene går inn for så strenge tiltak , så reiser ikke folk , og flyselskapene kansellerer.
Det er en helt bevisst politikk , og det ble også sagt på Debatten på NRK at meningen med de strenge tiktakene var at færre skulle reise…
Så dette er en negativ spiral for å hunse og stresse folk.
Jeg har en billett til meg selv 7 februar 2021.
Får se om jeg kan bruke den .
Nå har jeg ikke sett min 92 år gamle mor på ett år .
Håper bare at jeg får se henne før hun dør . :disappointed_relieved:

2 Likes

Dere har min forståelse, og hvis jeg får komme med forslag,( du vet om det kan være noe ) så kanskje det kan virke positivt å få noen oppmuntrende julebrev imens , og kanskje en blomsterhilsen ville holde motet oppe inntil du kom , særlig hvis du hadde hatt en stedfortreder som kom innom med den.

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.