Nyheter MDTV Forum Om Doner

Nå er det mulig å kjøpe steigan.no-produkter


#61

“Og jeg tror Gatekeeper forto at målet for ironien var Dagbladet og PK-leiren”
Det stemmer, det eneste mulige baksiden er en evnt signal effekt til de som er inne på siden og ikke har satt seg inn i problematikken, og hvordan konspisatiren fungerer, slik at når jeg skriver om å ha jod i huset, som sikkert er fornuftig, vil det kunne misforstås eller ikke tatt alvorlig . La meg understreke at apoteket har dette nå, og din kommune bør også ha det.

Demonstrasjonen mot Global Compact for Migration vil avholdes 7. desember, klokken 18 til 19:30, på Eidsvolds plass i Oslo. Bjørn Christian Rødal, Ellen Duve Brynildsen, Ingar Grøndahl og Lars Thorsen er blant de foreløpige appellantene.

Jeg opplyse om at det er demonstrasjon nå denne uka, nærmere bestemt på fredag men den er visstnok med høyre ekstreme.
Der kan det bli bråk, og da det ser ut for meg, som noen samtidig rigger en avledningsmanøver gjennom ekstreme uttrykk å forlede folk til å tro at dette er en høyre -venstre greie, eller å skremme folk fra å delta ved å insinuere at de som deltar har rasistiske eller nazistiske sympatier, noe dette ikke handler om, for dette handler om konsekvenser som kan ramme hele befolkningen og det kommer sikkert mange etterpåkloke om avtalen ikke stanses.

Demonstrasjonen er altså 7 desember kl 18.00

Derfor er det bedre å markere sin protest på forhånd.
Politiet stilte opp blandt annet til hest ved slåssingen sist søndag
Siden det er kaldt, så bør man kle seg veldig godt, og filme en av de viktigste begivenhetene på lenge.Mitt inntrykk som kun er mitt, er at voldsepisoder arrangeres for at media kan fokusere på dem, og gi demonstrasjonen en negativ vinkling.
Les mer på denne artikkelen


#62

Effekten blir den samme, men rent faktisk tror jeg ingen behøver å rigge den avledningen; den er genuin nok, i den forstand at de som er pådrivere går for egen maskin og handler utfra overbevisning, sosiale konvensjoner etc., og ikke utfra noe manus andre har laget til dem. Nyttige folk, der alt-så.


#63

Rettelse altså: Det ble kuppet på fredag, så datoen er nå 7 desember kl.18.00
Regner med at det blir bråk og Nrk klipp og hele pakka etter den førstkommende.


#64

Kan bare si at jeg ikke stemmer på Solberg regjeringen, og syns de kjører arrogant fram.
https://resett.no/2018/11/13/solberg-regjeringen-har-bestemt-at-norge-skal-slutte-seg-til-fns-global-compact-for-migration/


#65

Stemme på dem, nei? Nei, på ingen måte. Men tror du stasministeren og resten av regjeringen opplever at de har noe valg?


#66

Det virker som de er helt ukritiske, spesielt Erna. Jeg tror hun trives med all oppmerksomheten og det denne jobben fører med seg. Hvis hun ikke ønsker det , ville det mest fornuftige da være å trekke seg, hvis de ikke ønsker det selv. Det jeg tenker, som jeg håper selvsagt ikke jeg har rett i, er at når budsjettene ryker, så vil arbeidsfolk presses ytterligere. Ikke vet jeg, men hørte nettopp en som hadde vært på sykehuset, og der gikk legene på krykker. Det var igrunnen litt morsomt, men bak der kan det enten være et stramt budsjett, eller at de er sporty og elsker jobben, men slik det kan bli, er jo dette at kommuneøkonomien blir presset, og da holdes det igjen på å anskaffe nok vikarer, fordi de må betale arbeidsgiver avgift pr. hode, og det ikke er lønnsomt, og da og kan de ansatte føle seg presset til å jobbe når de egentlig risikerer sykemeldinger selv, ved å si ja til å påta seg mer ved å ta andres områder når det er mye sykdom.
Er det mere lønnsomt at de ansatte blir syke av for mye arbeid, enn å skaffe flere vikarer ?
Dette kan jo bli en domino effekt, når en kommune har dårlig råd, og likevel skal bosette mange nye.


#67

Bildet av legene som humper rundt på avdelngene på krykker er vakkert, kanskje finnes der en og annen avdelingsoverlege med kontordøra på gløtt også, så vi kan skimte at de har huet liggende løst på skrivebordet med en kølapp på.

Ja, det er det som er saken. Så la meg prøve igjen, og denne gang med mine premisser presisert, slik at det ikke skal være tvil om hva jeg mener med spørsmålet “tror du de opplever at de har noe valg?”

Hva hvis jeg sier at deres personlige hovedagenda og helt primære ambisjon ikke er å tjene hverken folket, landet, FN, EU, USA, NATO, WTO, NWO, alle verdens eller noen utvalgte oligarker eller bankjøder, for å bruke et forbudt, men forståelig uttrykk, som sådan, men kun dette ene, dette såre enkle og dessverre dypt menneskelige; å aldri, aldri mer kastes ut i kulda blant/ til folk flest. Å kunne pleie karrieren innafor, i varmen, der det er deilig å være. Til sin pensjonsdag – og egentlig videre til sin siste Exit Erna – å få velte seg rundt i denne gjørma med de andre grisene for bestandig, og alltid være som dem, være en av dem.

De er glad-korrupte, rett og slett. De skjønner i halvsøvne hva som skal til, hvem som skal tekkes, hvilken hånd maten kommer fra. De vil være der, også vil de kjenne på rettmessigheten og fornuften i at nettopp de er der, og de er ydmykt takknemlige for at de er utstyrt med tilstrekkelig både intelligens og ansvarlighet til at de blir sett av sine forbilder på den globale og geopolitiske arena som det de er; deres kvikke, eplekjekke og serviceinnstilte venner og hjelpere.

Om de mektigste krefter hadde fått et illebefinnende og snudd på femøringen, og siktet seg inn på stikk motsatt kurs i morgen av hva som er tilfellet pr. nuh, så hadde Erna og Støre og Co. kommet logrende i full fart og villet ha ros og kjøttbein for å være så kvikke til å ta hintet og implementere i kjent, norsk rekordfart det nye, hva enn det måtte være. Når det da må være åpenbart for selv den minst sensitive lykkejeger at det bare blir rare tryner og problemer og hvorfor kom det ikke noen slik invitasjon til meg denne gangen, tro?, dersom man plutselig skulle begynne å utfordre i tungvektsklassen, og at i tungvektsklassen vil man av ulike årsaker nå for tiden tydeligvis ha migrasjonspakt, tror du da at de opplever at de har noe valg?

Sikkert ikke.

Og det tror ikke jeg heller, gitt.

En slik hypotese gir i alle fall en rasjonell mening til galskapen. Skulle det være noe som helst annet, går det over min begripelse, og jeg melder meg virkelig (enda ytterligere) ut.


#68

Sterk historie. Han fikk antagelig respekt for deg (du oppførte deg ikke på en måte som gjorde ham til jeger og deg til bytte, og det var nok lurt i den situasjonen), samtidig som du likevel ikke trigget krenkbarheten og aggresjonen hans.

Den har fått meg til å reflektere litt over de en håndfull gangene jeg selv har snakket meg ut av truende situasjoner på øde steder o.l. gjennom årenes løp. Skjønt jeg aldri har blitt slått ned (touch wood, altså treskallen min), må jeg si at det oppigjennom er blitt viftet med mye rart foran nesen min i forsøk på å skremme (jeg tror imidlertid ikke alltid at det har vært meningen å gjøre meg noe), bl.a. rifle, schãfer, springkniv (i heis!), nunchaku, stein, (saks og papir) etc… Det har alltid gått bra, men det skyldes jo at de i de tilfellene jeg har havnet i har vært et anstendig menneske der inne et sted som det har vært mulig å få kontakt med (og det er ikke alltid gitt), og får man først kontakt med det anstendige mennesket bak galskapen, og beholder roen så langt man kan, går aggresjonen ofte over i en form for beskyttelsesbehov (man blir tilbudt springkniven i gave, for å ha noe å forsvare seg med, man blir fulgt til et mindre øde sted etc.). Men i den antagelig farligste situasjonen jeg har vært i, var det ingen (synlige) våpen involvert, og jeg endte også med å gi bort noen penger frivillig, da jeg ble spurt om det (og en klem).

Jeg ser at regjeringen selv beskriver hva dette innebærer slik:

“FNs migrasjonsplattform er ikke en internasjonal traktat, konvensjon eller avtale som overstyrer norsk lovgivning. Den krever ikke amnesti for ulovlige innvandrere. Innvandring skal skje i henhold til nasjonal lovgivning og forblir et nasjonalt ansvar. Norges nåværende regelverk åpner for arbeidsinnvandring med kvalifikasjoner som vi har behov for, men ikke noe mer. Hvordan innvandringsregelverket skal utformes forblir en nasjonal beslutning. Plattformen kan bli brukt som utgangspunkt for dialog mellom statene om nasjonale beslutninger.”

Mener du at dette er løgn og bedrag? Vil de ikke fortsatt være avhengige av et Stortingsflertall om de vil åpne grensene for ytterligere økonomisk migrasjon?


#69

Kort innpå:

Jeg hørte også i bakgrunnen på NRK P2 i dag en eller annen representant fra kanselliet som insisterte på det samme, at en slik fortolkning av migrasjonspakten som den “vi” (GK og jeg jaffal, garantert flere) her har operert med, de fleste av oss antagelig sterkt influert av resett.no og derimot.nos artikler, er feil, og at innvandringsregelverk skal være et nasjonalt ansvar også etter undertegning av pakten.


#70

Hei INK.
Jeg syns det var veldig hyggelig at du viste interesse for historien. Jeg kommer tilbake til det du skrev der, men begynner med det du skrev helt til slutt.

Takk for de siste kommentarene dine. Jeg har mer tid til å svare denne uka , skal forsøke å svare litt nå også. Det var noe teknisk uregelmessighet som skjedde nettopp. Steigansiden forsvant, og det kom opp
“Error 502” “Bad gateway,” på en hvit side i steden hos meg. Det stod at feilen var på Steigan siden, (" Host" ) og ikke hos meg.
Har noen andre hatt problem med at Steigansiden henger, eller er "urørlig " og at ingenting skjer når man klikker på den ? Jeg opplevde det på en PC et annet sted en annen dag også.

Steigan.no siden var kanskje nede noen minutter ? Så for å sjekke at du ser det jeg skriver, så ville det vært fint om du kunne gi tilbakemelding på at du ser denne her kommentaren.

Jo de er avhengige av Stortingsflertall, men :
Det vi vet er jo at det som skjer, er gradvis nedbygging av nasjonalstaten, og det jobbes jo med å tilpasse Norges lover til EU. Jeg var på et ja til EU møte, for å høre hva de sa, og der gikk det fram at juristene jobbet med EU tilpasning til lovverket, såkalt “harmonisering”, og vi vet jo at de gradvis vil forandre det vi kjenner. Så mulig man da kan se det de skriver med nye øyne?

“Djevelen er i detaljene” sies det og det har jeg sett i et eksempel som jeg har studert, men skal ikke gå inn på det nå. Vil bare si at det fikk alvorlige samfunnsmessige konsekvenser, fordi språket dekket over realitetene og førte folk bak lyset.

Norges nåværende regelverk åpner for arbeidsinnvandring med kvalifikasjoner som vi har behov for, men ikke noe mer.

Norges nåværende regelverk

“FNs migrasjonsplattform er ikke en internasjonal traktat, konvensjon eller avtale som overstyrer norsk lovgivning.

Folk tenker at det kan komme inn i lovgivningen siden.
Så her er lupen på at migrasjonsplattformen på det nåværende tidspunkt, ikke overstyrer.

Vi vet at det jobbes med en overnasjonal agenda.
Vi vet også at de gjør det gradvis.
I tillegg kamuflerer de seg med språket.

Godtroenhet fra folket er vel det de håper på, så de sover videre, slik at de kan jobbe mot agendaen uforstyrret, og i " smoke screen" fra media, og pøse ut penger til å bygge en helt annen verden.

Hva med det faktum flere og flere får øynene opp for, at nasjonalstaten dekonstrueres bit for bit ? Dette vet vi er fakta, og det skjedde jo gjennom suverenitetsavståelse blandt annet , og gjennom avstemning i Stortinget.
I finanstilsyns saken brukte Siv også partipisken på Frp.
De er globalister .

Syns det er logisk med at når man er pådriver for bærekraftmålene, ( Erna ) og gir ut milliarder her og milliarder der til FN agendaen 2030, som det jo skinner tydelig igjennom at det handler om.
På regjeringens sider er ordet veikart brukt , og leser man hva Erna sier i de engelske talene hennes går det tydelig fram at hun er en verdensborger.
Poenget med det, som jeg vil understreke er:

En verdensborger setter ikke landet sitt først.

Man “overskrider lokale lojaliteter,” som det ble sagt på Universitet i Oslo sine nettsider en gang for noen år siden i forbindelse med en forelesnings-serie om “Global citizens” som Nrk har liggende i arkivet
Nrk arkivet. Universitet i Oslo har serie med foredrag om Global Citizens for studentene.

En aktør til som virker å være internasjonalistisk er Vatikanet.
De skriver følgende :

“The conditions exist for going definitively beyond a ‘Westphalian’ international order in which States feel the need for cooperation but do not seize the opportunity to integrate their respective sovereignties for the common good of peoples.
It is the task of today’s generation to recognize and consciously to accept these new world dynamics for the achievement of a universal common good. Of course, this transformation will be made at the cost of a gradual, balanced transfer of a part of each nation’s powers to a world Authority and to regional Authorities, but this is necessary at a time when the dynamism of human society and the economy and the progress of technology are transcending borders, which are in fact already very eroded in a globalized world.”
Utdrag fra :
“Towards Reforming the International Financial and Monetary Systems in the Context of a Global Public Authority”
Det kommer fram ved å søke Westphalian’ international order i teksten.

Folk flest gjennomskuer ikke disse Janus-ansikt folkene, for det vil helst gå bra. Det går seg til, og
vi skal bare se hva som skjer.

Utdrag fra regjeringens sider, Erna Solberg, tale på engelsk :
Fullerton Lecture: The Global Goals - a Roadmap to a Sustainable, Fair and More Peaceful Future :
Hun omtaler seg slik :
“As Prime Minister of Norway and co-chair of the UN Secretary-General’s Sustainable Development Goals Advocacy Group”
"Singapore, like Norway, is a staunch advocate of a predictable international order, governed by law, not by might. "
Governed by law.
Ja, men følger de lovens ånd ,? Da mener jeg dette med suvereniteten.

En ting jeg har lagt merke til i det siste :
De internasjonale bankene er ikke så glade i å ha nasjonalstater.

Hva med grunnlovens ånd , er suverenitets avståelse greit da, bare det formelle følges, når vi har erfart ting både med finans og energi , som vi ser de får igjennom ved avstemninger i Stortinget fordi de har dyktige jurister som finner omveier.
Er lovene da garantier ?
Her kommer noe annet jeg la merke til :
"Global Citizen "- Erna sier Norge er et utviklingsland under den nye agendaen .
Da virker det logisk at landene etterhvert skal harmonisere lovene sine etter agenda 2030 , i tråd med ønskene til globalistene.

The main difference between the SDGs and the MDGs is that the new goals are universal. They apply to every country in the world – rich or poor – and encompass economic, social and environmental progress. We all have work to do at home, as well as beyond our borders – for the common good.
Under this new agenda, all countries are developing countries . It will take some time before this notion sinks in throughout the world."

"This evening we will explore what it will take to achieve the global goals "…

Ordlyd brukt av Erna Solberg i utlandet


#71

Jeg ser … jeg ser … :slight_smile:

Og jeg er enig i at migrasjonsavtalen antagelig er et skritt i nyliberalistisk globalistisk - altså feil - retning, men det virker ikke være så dramatisk som Resett hevder. En eventuell beslutning om å endre nåværende regelverk må vel fortsatt godtas av et stortingsflertall. Jeg er vel ikke av dem som mener det helst vil gå bra, men der finnes i alle fall fortsatt en hindring. Da er jeg fortsatt foreløpig mer akutt bekymret for Acer og norsk kraftpolitikk, planene om å selge ut halvparten av elektrisiteten fra norske vannkraft, gjøre oss avhengig av ustabil vindkraft, presse opp og tidsdifferensiere strømprisene på timebasis ved hjelp av “smartmålere” og muligheten til å fjernavstenge av strømmen hos folk når kraftproduksjonen blir for lav. Samt overvåke folks strømbruk, og dermed privatliv, gjennom AMS-registreringene av timeforbruket. I tillegg avgir man suverenitet over norsk kraftpolitikk gjennom Acer (jeg tror ingenting på “betingelsene” til Ap, det er EØS om igjen) og lar seg antageligvis pådytte storstilt privatisering av norske vannkraftverk, dvs selger arvesølvet. Det er på tide at folk våkner.

Kanskje skulle man likevel bli en levende reklameplakat for Steigan.no …


#72

Takk for tilbakemeldingen INK .
Det var bra du så det jeg skrev : )

“Jeg er vel ikke av dem som mener det helst vil gå bra, men der finnes i alle fall fortsatt en hindring.”
Mitt inntrykk er desverre at Stortingspolitikerne er i utakt med folket, og at det ikke er en hindring, fordi har de ikke flertall der til å kjøre den globale linja tro ?

Under finanstilsyns saken håpet folk de ville snu, men mitt inntrykk er at de bare gir et “skinn” av demokrati,og later som de skal ha dialog, mens de har bestemt seg for det de vil gjøre.
Dette høres veldig negativt ut, men jeg tror dette skjer i mange land, desverre.

“The argument that the two parties should represent opposed ideals and policies, one, perhaps, of the Right and the other of the Left, is a foolish idea acceptable only to doctrinaire and academic thinkers. Instead, the two parties should be almost identical, so that the American people can “throw the rascals out” at any election without leading to any profound or extensive shifts in policy.”
― Carroll Quigley, Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time.

Det skulle være et program på TV i kveld om den migrasjonsavtalen.


#73

Og velsigne Fredrik Solvang, som ikke var redd for å la den ukorrekte siden komme til orde. :ok_hand:


#74

Javel ?? Det ville jeg gjerne se. Hvor på Nrk gikk det ?


#75

#76

Fikk desverre ikke åpnet den, men leste litt her Nrk
Det jeg legger merke til er at det skinner igjennom at dette er noe positivt, slik jeg oppfatter det i alle fall. Det er dermed ikke balansert i mine øyne.De tar ikke med hvordan folk må betale skatt til et samfunn de ikke er spurt om å få. Dette er ikke smart , for risikoen er at det vil gjøre at folk her vil dra ut av landet. Vi ble forespeilet demokrati, men skulle bli behandlet som umyndige. Folk blir utrygge tror jeg. De tenker tross alt på den neste generasjonen. Utlendinger reagerer også.
En vietnameser skrev i kommentarfeltet at han så hvilken vei det bar, og at de hadde diskutert det i det vietnamesiske miljøet, og ville reise til Vietnam pga barna.


#77

Jeg lurer på om dette delvis har å gjøre med at katolikkene ofte har med seg ganske gode erfaringer med flerkultur fra sine katolske settinger. Det fungerer ofte veldig godt i katolske sammenhenger, skoler, menigheter, klostre etc… (i alle fall hvis man ser bort fra “smårusk” som at nederlenderne og polakkene er kjent for å “hate” hverandre, faktisk i den grad at det har ført til flere “skilsmisser” i klostre som rommet begge nasjonaliteter og der det gikk på husfreden og broderkjærligheten løs, og slike bagateller som at vietnamesiske katolikker i sitt stille sinn synes norske katolikker (og nederlendere) ikke er ekte katolikker i det hele tatt).


#78

Du har edb-problemer, Gatekeeper. Problemer med å laste inn steigan.no før i dag, og problemer med avspilling av NRK Nett-TV nå. Begge feilene er lokale feil hos deg eller din ISP, medmindre du prøver å besøke Debatten på NRK via en VPN-tjeneste og med utenlandsk IP; det går ikke pga. regionssperre på en del programmer. Debatten er blant disse, men i så fall ville du fått en beskjed på sida til NRK om at programmet kun er tilgjengelig i Norge. Bare ville gi deg en tilbakemelding på det, så ikke du tror det er feil noe annet steds og leter etter løsninger på feil sted, eller at det er dommedag for uavhengige medier som denne avisen.


#79

Ja, under det jeg vil kalle "normale omstendigheter " men dette er åpenbart en agenda.
Jeg lærte noe i kunsthistorie som jeg har hatt, og det var at Paven ble illustrert som en som stod over kongen, mens kongen holdt i hesten, noe som var symbolsk for å være under autoritet.
Dette med politisk makt, og man kan se at noen politikere reiser og besøker Paven , noe vi så da Trump ble president. Det er snodig.
Pave Francis tror jeg er bankenes mann, og de er også internasjonale. Jeg har sett at noen mener at han er marxist. Katolikkene har praktiskert eiendomsløshet i klostrene og munkeordnene sine i mange år, og navnet Francis tror jeg peker på Frans av Asissi, som forlot all eiendom rent fysisk, da faren var rik. Det gjorde at de ble avhengig av almisser. Det er mye vakkert med Frans av Asissi, blandt annet Frans av assissis bønn, men jeg tror ikke på å gå ut av verden på den måten. Forvalterskap og å være fri oppe i det hele, og dele med seg av overfloden tror jeg på, dvs å bruke eiendom i det godes tjeneste. Steigan skrev noe her Francis
I 2012 sluttet finansbanken JP Morgan å betjene IOR, og 1. januar 2013 fulgte Deutsche Bank opp med å sette Vatikanets minibanker ut av drift. Vatikanet var i realiteten under finansiell blokade. Seks uker etterpå kom pave Benedikt 16. med sin dramatiske erklæring der han sa at han som den første pave på 700 år ville trekke seg fra embetet. Inn kom den argentiske jesuitten Jorge Mario Bergoglio , som tok navnet Francis 1.


#80

Det var ikke hos meg i følge den nettsiden som kom opp, som viste oversikt over akkurat det.
Den viste til at feilen ikke lå hverken hos meg eller i Oslo, men den var på “Host” (Forum Steigan Error )
Dette ble forklart der på Error 502 bad gateway.
Når det gjelder Nrk takker jeg for den infoen du delte der.