Nyheter MDTV Forum Om Doner

Nå er det mulig å kjøpe steigan.no-produkter


#21

Når du er i sosialt samvær med en dame som går kledd i et tubeformet, kroppsnært plagg uten tentakler av noe slag (ikke buksebein, ikke ermer), plagget lar hud eller tynne strømper/ strømpebukser være eksponert fra øverst på låret og ned, henger fast på resten av kroppen med skulderstropper og sin kroppsnære elastisitet, og kombineres med nakne eller pumpsinnfattede føtter, da heter dette plagget kjole. Uansett hva som sto i annonsen eller på plakaten i sjappa. Dersom du i denne settingen insisterer på at plagget heter noe annet, har du antydet at bæreren antagelig har glemt å kle på seg ferdig før hun hoppet inn i taxameterbilen, og det kan skape en ugunstig plattform for videre kommunikasjonsforsøk. I situasjoner der det er dårlig samsvar mellom kart og terreng, må alltid terrenget ha siste ordet, og kartet justeres, ikke omvendt. Kjole, for kølsvarte. Makan.

Re: Slogans

Word! Kule slagons/ slagord trengs for å sprite opp de T-skjortene og singletene det ikke er ei drita berte inni, altså de som ikke er kjole. Bidrag: Ned med kapitalisme! Opp med trær!


#22

og heimen blir til mens vi bor,

mensen blir til mens vi blør

og livet blir til mens vi dør.
_

Innsikt blir til mens du skjønner, min bror:

Sproget blir til mens vi leker med ord

og vannet blir til mens vi trør.


Nødrim: aford, fattigfin flanørfaen
P%C3%A5%20gjengrodd%20sti

Grafikk: Karl-Gustav Gjertsen


#23

Hei Aksel! Noen tanker over innlegget ditt om frihet. Det eneste jeg kan tenke meg er “absolutt” personlig frihet, er når en person kan velge å ta sitt eget liv, uten at noen hindrer en i å gjøre det. Ellers så finnes vel ikke absolutt personlig frihet? Vi har ikke denne “absolutte” personlige friheten fra og med vi blir født, fordi vi er utstyrt med virkelige behov fra naturen. Behov for mat, drikke og vern fra omgivelsene. Vi er altså fødte materialister. Naturen begrenser vår personlige frihet, vi er nødt til å forholde oss til den, eller dø. Den største grad av personlig frihet finnes kanskje blant de gjenlevende Tradisjonelle folkene, i stammene i det inder av Amasonas og i Papua Ny-Guinea? Det vi si, i de av deres områder som det er lettest å overleve i. Men selv her, hersker det fellesskapsregler som alle må forholde seg til og som innskrenker den personlige friheten. Den verste straffen en kan få her, er at individet blir bortvist fra felleskapet. Vi kan jo selvfølgelig velge å bli eneboer og forlate felleskapet, men også her møter en på utfordringene for å kunne overleve. Utfordringer som tvinger oss gang på gang. Tvang som er medfødt eller av ytre omstendigheter, er alltid til stede. Men som jeg forstår så er “drømmen” om absolutt personlig frihet noe en bør strekke seg i mot for å oppnå mest mulig av den, uten å ødelegge for andre (felleskapet), det er jeg helt enig i! Frihet med ansvar er en god regel! Kan Anarkister og Kommunister leke enighet? Nei ikke leke, men være enige i praksis! Ja, da kan vi! Hvis vi kommer til en omforent enighet om oppfatningen av FRIHET, for eksempel: Frihet med ansvar for felleskapet (kommunisme = felleskap).

Så til Kommunismen som samfunnsteori og praktisk felleskap. Som du kjenner til, så er Den Kommunistiske Samfunnsteorien bygd utelukkende på et materialistisk grunnlag og er underlagt de samme strenge reglene som for all annen virkelig vitenskap som matematikk, fysikk, elektromagnetisme, biologi og lignende. Har den svakheter eller feil så må disse rettes opp. Er den direkte feilaktig som samfunnsmodell, så må den forkastes! Her er det ikke rom for billige og falske løsninger. Nei Aksel! Den Kommunistiske Samfunnsteorien er ikke bygd på TRO. Hva med den personlige friheten under PRD (Proletariatets Revolusjonære Diktatur)? Først: Det er en forfalsking av Marxismen å kalle kommunismens første fase for Proletariatets Diktatur. Det er et revolusjonært diktatur, som tjener arbeiderklassen som KLASSE og som ledes og styres av Kommunistpartiet i denne første fasen av denne samfunnsutviklingen (en fagforening, kan ikke styre en nasjon med sterke indre og ytre fiender). Det som er avgjørende her, i denne fasen, er kultur. Sitat: Hvis en erobrers kultur er underlegen kulturen til de som ble erobret, så vil de (klassen) med den kulturen som ble erobret, vinne over erobrerkulturen. Sitat slutt. Kulturen til arbeiderklassen må altså under PRD, bli den borgerlige kulturen overlegen. Hvis ikke, så går PRD til grunne. Finnes det en viss grad av personlig frihet under borgerskapet? ja selvfølgelig, og den må vi kjempe for å utvide. Vil det også finnes en viss grad av personlig frihet under PRD? Ja selvfølgelig, og det er her, helt avgjørende, at denne personlige friheten for arbeidsfolk er mer omfattende og høyere en den borgerlige kulturen. Den skal jo utløse skapertrangen og skaperevnene til millionmassene og med ansvar for felleskapet. Den skal starte nedbyggingen av den voldsomme fremmedgjøringen av mennesket, som har skjedd under den borgerlige kulturen og erobre tilbake det menneskelige vesenet.

Vil Steigan.no overleve? Tja? Min på stand er: Hvis Kina lykkes å utvikle kommunismen, så vil svært mange borgere og småborgere bli presset til å inngå kompromisser for at de fortsatt kan beholde noen av sine privilegier. Ja da overlever Steigan.no! Mvh.: Kjell.


#24

Hei INK! Denne diskusjonen mellom deg og Aksel ble for vanskelig for meg, har ikke kunnskaper! Men for PIFFEN, så er det ikke Inn, å vise prangende, at en støtter eller er bærer av diverse idealer eller favorittplagg. Men bruker heller en diskre liten antydning, oppe på brystet eller ned på kanten.


#25

Et av det 20. århundres største musikalske genier og en markant kommentator og satiriker; Frank Vincent Zappa (1940 - 1993), presterte på åttitallet under en gig i Hamburg å mane en fullsatt konsertsal til å hylle ham som en Hitler med alle høyrearmene hevet til klassisk nazi-hilsen – før han så bare hopper ut av karakter, henger tomlene i bukselommene og tar uten et ord et grundig overblikk over den ulykksalige forsamlingen som nå stort sett holder pusten i påvente av neste kommando, rister oppgitt på hodet og konstaterer lattermildt med et anstrøk av forakt: – You Germans never learn, do you!

Uten å ønske å fornærme noen, vil jeg foreløpig la denne anekdoten stå som min kommentar til ditt rørende forsøk på nok en gang å selge oss det samme idéuniverset som har feilet så inni kølsvarte big time ved flere anledninger i forrige århundre, og at du byr på en nærmest urevidert utgave av Marx som innsalgspunkt. Hakk i plata? Eller skal vi virkelig prøve igjen, altså? Det er nesten så man må klype seg i armen. Einstein skal ha sagt at galskap f.eks. er å repetere det samme, gjennomprøvde eksperimentet om og om igjen, og hver gang forvente et nytt og annerledes utfall. Nå var strengt talt ikke psykiatri Einsteins primære fagområde, men det er lett å fatte poenget hans, og stilt overfor fenomenet vil selv legfolk formodentlig lett komme i tanker om en mulig tvangspreget tilstand.

Eller som far min i sin tid pleide å si når menneskelig dårskap nærmet seg nye og oppsiktsvekkende høyder:
– Forskjellen på dyr og mennesker er at dyrene faktisk har evnen til å lære.

Og det gjelder så vidt jeg senere har kunnet konstatere ikke utelukkende tyskere.

Jeg velger å anta at heller ikke du var ute etter å fornærme noen, selv om forelesningen om naturens utfordringer for Homo sapiens, og det at vi ikke kan ville oss bort fra absolutt alt som knytter oss til den jorda vi tramper omkring på (infantil, magisk tenkning) var noget i underkant og selvfølgelig helt overflødig.
For meg funker ting sånn at når noen kommer trekkende med selvfølgeligheter vedr. biologiske begrensninger i ethvert levende vesens frihet som argument for å vifte bort et temmelig felles menneskelig håp og ønske om selv å bestemme over mest mulig i sitt eget liv, og de politiske ideologier som forsøker å ta høyde for og bygge på denne allment opplevde, grunnleggende frihetstrangen, nærmest som en bagatell eller detalj vi i beste fall evt. kanskje kan se nærmere på etter revolusjonen, en gang vi har riktig god tid og det regner ute, da vet jeg at vedkommende for det første har et veldig annet fokus en meg og har en blind flekk i synsfeltet for et helt basalt premiss, og for det andre at det er tale om en person som derfor i ytterste konsekvens dessverre, under gitte omstendigheter, om så uforvarende, må antas å ville kunne medvirke til å bringe det utilslørte, fascistiske diktatur langt nærmere i sin korstogspregede iver etter å realisere sin fasttømrede, og mot erfaringer og motforestillinger fullstendig impregnerte idé. Dvs., Marx’ idé, siden man selv ikke nytenker noe, men bare resirkulerer dogmatisk.
Jeg kan knapt tro at du snubler så ettertrykkelig i nivåer av frihet at f.eks. det at “vi må jo ha mat” kan bli et politisk argument for i lett sminkede termer å avvise tanken om at frihetsidealet alltid må være en del av det ideologiske fundamentet for hvordan vi organiserer, og kanskje ikke minst lar være å organisere samfunnet. Da synes jeg egentlig heller vi bør ta’n helt ut, og nok en gang blåse liv i den herlig sirkelpregede og fullstendig uproduktive, og med åpenbar selvfølge uløselige, filosofiske diskusjonen omkring muligheten for eksistensen av konseptet fri vilje som sådan versus ren materialistisk determinisme. Den diskusjonen kan du nemlig alltid bestemme deg for at det var deg selv som vant (hvis du vil det …) – at du er på det laget som kategorisk fornekter viljens eksistens tar jeg for gitt – og værsågod, du har nok et argument for i praksis å la noens vilje være alles lov også under det nye, gamle regimet.


#26

Javisst. Borgerskapets diskréte sjarme, som det heter. Trodde ikke du var sånn, Hammer. :innocent:


#27

Jeg hadde sansen for denne kommentaren siden frihet er noe jeg også setter høyt, og er oppvokst med, og foreldrene var av det slaget som aldri gikk rundt og bekymret seg, eller var overbeskyttende, men helt avslappet .
Det jeg syns nå fokuset bør være på, er å tenke igjennom hva som kan skje framover med samfunnet når Erna sannynligvis skriver under .
Hva hvis vi får mange hjemløse f. eks.fordi det ikke er plass i herberget. Det blir kanskje julekvelden omigjen.
Kommuner både i Tyskland og Danmark har begynt å bøtlegge hjemløse, og sammenhengen der er fordi de får klager fra naboene og da sier kommunen at de må gripe inn.
Alternativet var visst fengsel for de hjemløse, altså kriminalisering for å få ei seng.Hvis det blir mange kan man forestille seg at det blir kamp om de elementære tingene, så det å se litt på tyske forhold kan være nyttig. Bøtene var på 20 Euro, og dette var i Dortmund.
Et utdrag av teksten :
Dortmunds hjemløse forteller oss at de som håndterer dem i de nærliggende byene, er mye mer avslappet. På vår forespørsel bekrefter Essen og Hamm at de distribuerer ingen eller svært få slike bøter. Som regel vil de forbli på plasser de er henvist til. Bastian Pütter fra hjemløshets- avisen Bodo e.V. anser bøter mot hjemløse i Dortmund absurd.

Det var demonstrasjon mot Marocco avtalen i dag, klokka 13-15 i Oslo, og selv ikke alternative medier hadde dette på førstesida.I denne demonstrasjonen stod faktisk høyre og venstresiden sammen, noe som viser at denne saken har bredde, og som gir et annet landskap enn før, og jeg så at media ellers som vanlig var tause, men kom som ei kule etterpå da det oppstod masseslagsmål og 3 ble tatt hånd om av politiet. Det var etter selve demonstrasjonen at noen som demonstrerte ble angrepet . Her skriver nettavisen noe, mens Dagbladet hadde en liten notis ( ! ) etterpå.
Masseslagsmål på Karl Johan, søndag 25 nov.
Disse angriperne angrep altså ytringsfriheten som er en menneskerett, samtidig som de viste at de heller ikke respekterte demokratiet.


#28

Det var godt skrevet Aksel! Fornekter jeg viljens eksistens? Overhode ikke. Viljens kraft er helt avgjørende for forandring og er avgjørende for å kjempe mot undertrykking. Men du tar fullstendig feil når du hevder at Marxismen er deterministisk (utviklingen går på skinner)! Muligens du har møtt personer eller har lest at kommunismen kommer uavhengig av menneskets vilje? I så fall er dette religion og ikke samfunnsteori. Nei en slik oppfatning er bare tøv og tull. Tilfeldighetenes spill og klassekampens flo og ebbe er vel så avgjørende som målbevisst politisk arbeide. Det er ingen enkel eller lett vei i arbeidet å nå frem til et klasseløst samfunn. Men menneskehetens historie har da vist oss alle at det er fullt mulig å organisere et slikt samfunn (vi har levd i slike samfunn i minst 200 000 år) de Tradisjonelle samfunn, de primitive som borgerskapet kaller dem. Og Aksel uten å provosere, en har ingen mulighet til å befri seg fra sin egen biologi, annet enn å velge å ta sitt eget liv. I hele mitt politiske liv har jeg aldri innskrenket bruken av folkestyre/demokrati men tvert i mot kjempet for å utvide det, selvfølgelig også innad i partiene jeg har vært medlem av. I fremveksten av alle nye klassesamfunn har den nye herskende klassen prøvet og feilet gang på gang intil en har funnet en farbar vei. Kommunismen er ikke noe unntak. Svært ofte glemmer en når en diskuterer dette at et kommunistisk samfunn er en svært dramatisk endring av klassesamfunnene, oppgaven er jo å avskaffe denne undertrykkende og ødeleggende samfunnskonstruksjonen - selve klassesamfunnet. Jeg håper for din del at den politiske utviklingen som nå skjer i Kina, Cuba, Vietnam og Laos, vil vise at det er mulig å skape samfunn som gir et bedre grunnlag for personlig frihet enn det er mulig å få til i våre (de vestlige). Nei Aksel jeg er ikke naiv, jeg er en klassekamper og håper at jeg kan holde til mitt siste åndedrett. Skulle jeg rose deg? Hvorfor det? Er det ikke bra nok at du holder en skarp tone ovenfor meg? Selvfølgelig! Jeg lærer jo og jeg er ikke for å skryte, ei pingle! Takk på nytt for skarp tilbakemelding! Mvh.: Kjell.


#29

Ikke var jeg i Oslo, ikke er jeg på fjøsboka og ikke har jeg løftet en finger for å finne ut hvem som mot-demonstrerte eller noen detaljer vedr. hvordan dette forløp. Men jeg kan alltids spekulere, og antar da at det var noen … tja, skal vi kalle det moderate aktivister fra Antifa-universet. Moderate fordi det ikke er meldt om skader eller bruk av slagvåpen. Men hvis det er folk fra et miljø med så sterke indre, gjensidige konformitetskrav, og som er så enøyd dogmatisk og monomant fiksert på favorittkampen som er vanlig i mer eller mindre militante aktivistmiljøer – og her er anti-rasistene ikke dårligere enn andre aktivister – er det som forventet at det finnes lite sans for ytringsfrihet for meningsmotstandere hos dem. Det er litt av et mantra faktisk, at det ikke skal være ytringsfrihet for rasistiske eller nazistiske ytringer, og at dette er nedfelt i FNs menneskerettighetskonvensjon. Og sånne som meg benevnes som “ytringsfrihetsfundamentalister”, da ment negativt, selv om jeg selv nikker ivrig med hodet.

Det er egentlig mange ganske bra folk i bevegelsen, og mange “mener det veldig godt”, dvs. de er i hvert fall selv hellig overbevist om det. Men de lever som sagt under strenge konformitetskrav, det er meget suspekt å si noe som helst feil som kan antyde at man nages av noen som helst form for tvisyn eller manglende absolutthet og unyanserthet mht. holdninger vedr. absolutt alle temaer som kan tenkes å tangere eller assosieres med rasismeproblematikk, de henger i mye større grad enn andre vestlige med folk i innvandrerbakrunnsmiljøer – og de ser rasister og nazister over faenmeg alt. Kritikk av FNs migrasjonsspill er selvfølgelig helt innafor som markør for Antifa. Det gamle hockeylaget fra Blitz i sine glansdager var det neppe, men noen var sikkert med.

Sånn ellers, søndagens sitat fra den alltid sitatvennlige, østerrikske diktar og fritenkjar Karl Kraus:

Skandalen var et faktum da politiet satte en stopper for den.


#30

Det er jo bare tull av Dagbladet å vinkle slik de gjorde. Midt i artikkelen ligger en John Færseth video om nazister i Fredrikstad. Dagbladet
Her kan det stemme som du sier etter det jeg har lest.


#31

Jeg tror jeg skal skrive litt mer enn dette om dette, forhåpentligvis blir det tid i kveld/ natt. Men inntil videre skal jeg bare kaste litt biodiesel på bålet og konstatere at jeg tror på klassekamp, men ikke på det klasseløse samfunn. Ikke i de 200.000 årene du antyder, og ikke noensinne i fremtiden. Ren ønsketenkning. Noen få, ikke-signifikante unntak, og da helt sikkert i knøttliten skala og av relativt kort varighet, har det temmelig sikkert vært, men det har aldri vært vanlig. Jeg tror på klassekamp som jeg tror på Sisyfos, og det får være bra nok, for jeg holder av og beundrer Sisyfos som et ideal.


#32

Ke? Bestrider du Dagbladets journalistiske integritet og dyktighet også nå, din paranøtte, konspiravende gale avviker. Gå og vask tastaturet ditt med grønnsåpe.


Plugge ut først, mann. I kølsvarte.


#33

Jo vist har det vært vanlig og ganske sikkert atskillig mer enn 200 000 år, det fantes ikke noe økonomisk grunnlag for å dele stammene, klanene i klasser. En utdyping av deres levevis finner en i boken: Verden frem til i går, av Jared Daimond. Kjell.


#34

Det har kostet mye studier og tid, men det er veldig greit å ha orientert seg i terrenget, så når jeg så det der, så tenkte jeg på noe som ble skrevet om media : “Deres oppgave er ikke å informere, men å desinformere,” og det syns jeg er greit å få stadfestet.
Da Nrk gjorde noe liknende, gikk de ut og beklaget faktisk, noe jeg ikke regner med i dette tilfellet. Jeg har da oppfunnet en ny humorsjangerbetegnelse og det kaller jeg “konspi-satire” som er et godt redskap , som du også er utstyrt med.


#35

Huff, ja man har jo sine svakheter! Og godt er det!


#36

Kjenner Diamond. Human etologi og evolusjonspsykologi er blant interessene. Og selvfølgelig hadde man ikke klassebegrepet, og ikke det økonomiske grunnlaget for moderne klassedeling. Men at klasser fantes, i betydningen at folk faktisk er forskjellige og det alltid er noen som helt mønstermessig karrer til seg, og seg selv opp på andres rygg, og gjør det til en kunstart å klare å holde på uten å bli effektivt hindret, fordi de er temmelig gode til det de gjør, utspekulerte og generelle råskinn, burde ikke være vanskelig å akseptere, sånn som fakta betraktet, om ikke nødvendigvis som gyldig egen etisk standard. Det er vel dette; å motvirke de mest ubarmhjertige utslagene av naturlig ulikhet for grupper og enkeltindivider, som er selve kjernen i alle sivilisasjonsprosjekter, så vidt jeg har skjønt på dere som driver med denslags? Og hele grunnen til at mennesket ikke kan innrømmes frihet. Selv om det er noe som skurrer med akkurat det med hvem som utgjør det formelle unntaket som har frihet til å begrense alles frihet med makt …

Edit:

Anbefaler for øvrig sosialantropologen David Graebers “Debt – The first 5.000 years” (2011), der han går i rette med mye av dine antagelser om fortiden og viser at gjeld og kreditt – og derved grunnlaget for klassesamfunn – ble utviklet lenge før penger.


#37

Et veldig godt redskap, sier alle som har prøvd det.

Sorry, jeg bare måtte. Det var slik ein framifrå lissepasning.


#38

Metoden som allerede blir brukt for å stenge tilsvarende medier som steigan.no, er å stenge de økonomiske kanalene. Dvs: Mastercard, Visa osv. kan simpelthen stenge Steigans tilgang til deres tjenester. Og diverse banker kan gjøre det samme. Det skjer allerede med andre, også i Norge. (Sturle Sunde er et eksempel.)

Selv fikk jeg nylig beskjed av banken min om at jeg må fysisk møte opp i banken med _pass_for å få lov til å beholde bank-ID. (Måtte egentlig møte opp for et par dager siden, men fikk utsatt fristen, siden jeg bor i en kommune hvor det ikke er passkontor, og siden jeg ikke har gyldig pass fra før.)
Myndighetene krever at bankene ser kundenes pass, men de samme myndighetene sier også at pass nå er altfor dårlig ID, så vi er høyst et par år unna en situasjon hvor bankene begynner å kreve først biometrisk ID, blod, DNA-prøve, nyrer, ens førstefødte sønn, osv. (I omtrent den rekkefølgen.)

I fylket jeg bor blir snart de siste passkontorene nedlagt, så om noen år må jeg dra enten til Trondheim eller kanskje Oslo for å få fornyet passet som banken sikkert krever å få se hvert år – for å forsikre seg om at jeg virkelig er den jeg utgir meg for.

But I digress.
Poenget var altså at det er ganske lett for TPTB å stoppe folk som Steigan, ved å f.eks. strupe deres tilgang til banktjenester.

Fremtiden ser lys ut.


#39

Hei Aksel! At gjeld og kreditt ble utviklet lenge før penger er jeg helt enig i. Låner jeg deg og din eller dine kvinners flokk med ditto barn et lårbein av en mamutt, så står du i gjeld til meg og jeg kan finne på veldig mye faenskap og intriger for å få tilbake mer enn jeg gav. Det sosiale sjakkspillet er utrolig innviklet i alle slags allianser. Dette spillet er så gammelt og innøvd at det sikkert er en del av genmaterialet hos oss. For å få en noen lunde hyggelig fremtid, så får denne bestå av så høy personlig frihet det er mulig å gi, under begrensningen som du selv sier: Også med personlig ansvar. Kjekt å diskutere med deg! Kjell. Og sjakkspillet fortsetter og det er helt greit!


#40

Ja, selv takk for denne runden, det var gøy. :slightly_smiling_face: