Nyheter MDTV Forum Om Doner

– Nå er det alvor for euro’en: Tyskerne gjør opprør i EU

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/05/na-er-det-alvor-for-euroen-tyskerne-gjor-oppror-i-eu/

Tyskland utløst en konflikt i EU som kan få enorm betydning for samholdet og fellesvalutaen euro. Dette skriver kommentator Thomas Vermes i ABC Nyheter. Han forklarer dette slik: Forfatningsdomstolen i EUs dominerende land, Tyskland, gjorde 5. mai nemlig det motsatte av det Stortinget og norsk rettsvesen hele tiden gjør:De avsa en dom stikk i strid…

3 Likes

Hvordan er det egentlig med disse statsobligasjonene som ECB kjøper opp, finansieres de ikke med “nyopptrykte” penger skapt uten tilsvarende verdiskapning? Akkurat som den am. sentralbanken gjør.
En slik løsning er nok ikke tyskerne glade i. Det vil utvanne Euroen og skape inflasjon som igjen utvanner verdien av bankinnskudd mens lån tilsvarende også synker i verdi. Det er på en måte å belønne uansvarlige og straffe eller beskatte de ansvarlige. Ekstremt lave renter har den samme virkningen og ødelegger bankvesenet. Europeiske bankaksjer har falt mye i verdi de siste åra, og det ødelegger også pensjonsfondenes avkastning. Alt dette er ting tyskerne ser med gru på pga. sin historie før 2. verdenskrig.

Samtidig har de selv høstet store fordeler av Euroen fordi den er mindre verdt enn hva DM ville være, det har gitt eksportrekorder. Andre EU-land vil dermed på den annen side kanskje beskylde tyskerne for bare å ville høste fordelene og ikke ta ulempene ved å ha en felles pengeenhet. Euro uten Tyskland er utenkelig, det tror jeg de fleste vil være enige i. Setter tyskerne hardt mot hardt kan det utløse en finanskrise. Kanskje bedre å ta den med en gang siden den uansett vil måtte komme før eller siden?

1 Like

Nå regner ikke jeg inflasjon for EURO som et problem. Gjeld forsvinner (mer eller mindre) med inflasjon.
Trump anklaget Kina for kunstig å inflatere Yuan.

Mens 10 mill som gjeld + deflasjon vil føre til at gjelden stiger selv om man betaler ned hele tiden. Hele inntekten vil gå til å betale avdrag og renter, og kona må prostituere seg.

Katatrofen Portugal opplever idag får VK2 til å bli blåbær? EU sier at dersom Portugal begynner å trykke opp penger selv er de en kriminell stat

Det er et usunt system enkelt og greit. Det er gjelda som gjør at vi kan kjøpe en bolig til 5 x vår egen inntekt, men samtidig blåser det prisene (“verdiene”) opp. Resultatet ser vi i dag, store deler av befolkninga er gjeldsslaver og i økende grad også som pensjonister. Mye av livsinntekten går med til å betjene renter. Det er også samme system som gjør at noen kan bli superrike uten at de egentlig har arbeidet for det. De følger en lignende oppskrift som Kjell Inge Røkke; lån noen milliarder av dine bankvenner, kjøp opp bedriften (Aker) og betal tilbake ved å tømme kassa.

Samme system sørger også for at selskaper knapt har reserver slik vi har sett nå i koronatida. Alt er bare gjeld. Overskudd skal nesten i sin helhet brukes til utbytte mens man finansierer investeringer med gjeld og ubalanser med kassakreditt. Norwegian er kroneksemplet. Det er slik dagens turbokapitalisme fungerer.

I siste instans er det bare bankene og Staten som har penger når det svikter. Men de fleste stater har ikke et oljefond som den norske, de må trykke opp disse pengene. Dette systemet kommer før eller siden til å kræsje fordi tilliten til pengeenhetene blir borte. De siste 20 åra har vi sett rullerende systemsvikter, koronaen er bare en utløsende faktor. Når det store smellet kommer er det kun realverdier og dine evner som menneske som teller. Det er mulig du anser kona di som en “realverdi” :laughing:

2 Likes

nasdaq

Fantastisk avkastning per uke her med andre ord.
7000 til 9000 på 2 mnd
BEDRE enn gull

fordi tilliten til pengeenhetene blir borte

Her spår du at tilliten til dollar vil forsvinne?

-Hva koster kaffen?
-50 lei
-Her er 1 dollar
-Nei, nei, dollar godtas ikke

Min spådom er at Portugal vil kollapse uten 100 mrd fra EU. De vil slåss om hver EURO i Portugal

Hvilken som kollapser først av dollar og Euro skal ikke jeg begi meg inn på å spå. Men tyskerne viser jo allerede at de ikke har tillit til Euroen. Èn ting er sikkert som sagt, uten Tyskland blir det ingen Euro.

Jeg blir betenkt om Europa finner ut at den grenen de sitter på, Euro, den trenger de ikke.
Gitt at ECB ikke overflommer hele Syd-Europa snart med Euro, Syd-Europa har ikke noe annet valg enn å starte egne banker.

Tyskland er en case-studie i nytten av sjokk-doktrinen.
Hyperinflasjonen for hundre år siden, har gitt dem nedarvede traumer.
Men så har de aldri riktig kastet seg på pantelåns-galoppen.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.