Nyheter MDTV Forum Om Doner

Nå blir det lettere for utenlandske firmaer å ta med seg billig arbeidskraft fra land utenfor EØS til Norge

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/01/na-blir-det-lettere-for-utenlandske-firmaer-a-ta-med-seg-billig-arbeidskraft-fra-land-utenfor-eos-til-norge/

En klage mot Norge og en endring i UDIs praksis, gjør at det nå blir lettere for EU-firmaer å leie inn arbeidere fra land utenfor EU til oppdrag i Norge. Dette skriver Fri Fagbevegelse, som fortsetter: «Norge er klaget inn for Eftas overvåkingsorgan, ESA, fordi Norge praktiserer for strenge regler for utenlandsk arbeidskraft.Samtidig har Utlendingsdirektoratet…

5 Likes

Smak litt på denne setningen…Belgiske marokkanere i Frankrike Yeah…

Jeg har sjekket BigMac indeksen (for juli 2019):
En BigMac koster 2,22 dollar i Ukraina mens den samme BigMac koster 4,85 dollar i Norge. Det betyr at en norsk krone er ca 2,2 ganger mer verdt i Ukraina enn i Norge. Tjener feks en person 500.000 kroner i Norge så har disse penger altså en kjøpekraft i Ukraina som tilsvarer hele 1,1 million norske kroner. Slike forskjeller som dette vil i praksis kunne undergrave lønnsnivå og tariffavtaler i Norge.

Tilsvarende forskjell mellom Norge og Polen lå tidligere på 2,5 ganger, men ligger nå på 1,7 ganger. Det har over tid altså skjedd en viss utjevning i lønnsnivå, prisnivå og vekslingskurs mellom Norge og Polen. Men da åpner man i EU altså for fri arbeidsinnvandring fra bla Ukraina for å opprettholde det nedadgående presset på lønnsnivået i EU.

5 Likes

[quote=“SHO, post:3, topic:5290, full:true”]
Jeg har sjekket BigMac indeksen (for juli 2019):
En BigMac koster 2,22 dollar i Ukraina mens den samme BigMac koster 4,85 dollar i Norge.

Jeg synes det høres veldig høyt ut når en tenker på lønnsnivået der? Gjennomsnittlig månedslønn i Ukraina er bare 315€ (etter skatt), i Norge 3452€. Kan ikke være mange som kjøper BigMac der når den lønnsjustert koster 4-5 ganger mer enn i Norge. Men det er sikkert like greit… :thinking:

Minner om hva Polen har fått / får fra Norge / Island / Lichtenstein.
397.8 millioner Euro.

Detaljer Polen (Trykk på kartet )
https://eeagrants.org/countries

1 Like

Det har vist seg at det ofte er veldig riktig å ta utgangspunkt i BigMac-indeksen når man skal sammenligne ulike land mot hverandre, det ser ut som den er ganske bra i samsvar med andre indekser som måler forskjeller i reell vekslingskurs mellom ulike land. Lønnsnivå kan ikke uten videre sammenlignes direkte mellom ulike land i og med at prisnivået kan variere ganske mye mellom ulike land (selv om feks alle landene har euro som valuta). Selv i Norge er det feks forskjeller i prisnivå (når det feks gjelder dagligvarer) mellom Oslo og Tromsø. Det ser ut som BigMac-indeksen gir et ganske riktig bilde av forholdet mellom feks Polen og Norge (jeg har tidligere dobbeltsjekket dette forhold). Men i veldig fattige land kan det nok være vanskelig å bruke BigMac-indeksen, den sier nok mer om ulikheter mellom større byer feks i Ukraina og byer i rikere land. Spesielt tror jeg det feks er vanskelig å sammenligne Norge og Kina ved å bruke BigMac-indeksen. Og det er godt mulig at Ukraina havner i samme kategori som Kina i så måte. Det kan jo tenkes at feks 500.000 norske kroner har en kjøpekraft i Ukraina som tilsvarer feks 2 millioner norske kroner. Da kan det bli mye sosial dumping som følge av dette.

2 Likes

Lenger ned på min lenkede side ser jeg at norske lønninger er 4,25 ganger så høye kjøpekraftjustert (PPP - Purchase Power Parity). Siden BigMacen koster bare 2,18 ganger så mye i Norge vil det si at den er ca. dobbelt så dyr i Ukraina kjøpekraftjustert. Så ikke 4-5 ganger så dyrt som jeg først hevdet altså.

2 Likes

Autentisk konversation vid middagsbordet idag:

– Pappa, hva er politikk for noe nå igjen? jeg husker ikke.
– Ja, det är att bestämma vad som ska ske i landet (ganska lamt, medges)
– Å ja. Jeg trodde… jeg hade for meg det var om å beskytte de rike.

2 Likes

Ja, det er derfor jeg hele tiden sier at alle bør holde seg i hjemlandet sitt for å jobbe for bedre rettigheter. Arbeidsmigrasjon er tilrettelagt for de som har og vil ha mer og bare gjør at folk ender med mindre rettigheter. Resultatet er hjelpeløse fagforeninger som ikke kan gjøre noe for hjelpeløse arbeidstakere som ender arbeidsledig som følge av billig arbeidskraft fra utlandet. Om folk ønsker å bosette seg permanent blir saken en annen selvfølgelig.

2 Likes