Nyheter MDTV Forum Om Doner

Mysteriet med den forsvunne Madonna


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/06/mysteriet-med-den-forsvunne-madonna/

Av Øyvind Andresen. I juni 2013 kjøpte Nicolai Tangen Munch-litografiet «Madonna» for 8,2 millioner kroner pluss moms fra Grev Wedels Plass Auksjoner i Oslo, ifølge Dagens Næringsliv 1/6. Bildet var innlevert av en anonym person. Bildet ble deretter plassert på det som skal være Norges sikreste kunstlager som er i et ukjent bygg på Kalbakken…


#2

Kanskje de trodde at de kunne gjøre med kunst, som med alt annet de håndterer, -nemlig pantsette det flere ganger. Det er en etablert praksis og kalles re-hypothecation,
og er av spesialitetene til City of London - der de også bestemmer LIBOR-raten over dag-gammel sush.