Nyheter MDTV Forum Om Doner

Myndighetene visste om de eksplosive kjemikaliene i Beirut og om risikoen

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/08/myndighetene-visste-om-de-eksplosive-kjemikaliene-i-beirut-og-om-risikoen/

Eksplosjonen som rammet Beirut var som en liten atombombe. I terroraksjonen mot regjeringskvartalet i Oslo 22. juli 2011 ble det brukt 950 kilo ammoniumnitrat. Det varehuset som eksploderte i Beirut inneholdt 2750 tonn ammoniumnitrat, altså 2.900 ganger mer! Store deler av Beirut sentrum ble utslettet og dødstallene er over 130. Det er en katastrofe av…

4 Likes

I følge min syriske svigersønn, så er Hezbolla eneste myndighet i Libanon, som er verdt å nevne. Om de også styrer havna, er jeg mer usikker på.
Dette var nok heller et tilfelle av byråkrati og medfølgende ansvarspulverinsering.
Stoffet ble jo beslaglagt fordi det var uforsvarlig fraktet. Og kunne bli ustabilt.
Problemet er at det ikke var utarbeidet innstruks for håndering av slike beslag, og da blir systemet lammet, og vil helst se en annen vei - fortrinnsvis mot noe som er innenfor innstruksen.
De har det samme problemet overalt der byråkrati rår, særlig i Kina.

2 Likes

Jeg tror faktisk at det var en ulykke. Der oppstod trolig en brann, uvisst av hvilken grunn, og brannfolk prøvde å slukke. Det førte til at oksygenen ble borte, og dette utløste eksplosjonen, iflg denne artikkelen https://www.google.com/amp/s/www.dagbladet.no/nyheter/dette-skal-ha-forarsaket-eksplosjonen/72715665/amp

1 Like

La oss håpe det, og at det ikke var noen som utnyttet en åpenbar sårbarhet. Trump ser ut til å antyde det.
Netanyahu er i hverfall ivrig etter å ta “æren”.
https://www.trunews.com/stream/beirut-bedlam-what-did-u-s-generals-tells-president-trump-about-explosion

Det er vanskelig å se så men det er der i andre link.1 Like

Moon of Alabama gjør en god jobb, som vanlig:
https://www.moonofalabama.org/2020/08/beirut-blast-wrap-up.html#more

Å tillegge Trumps utsagn noen som helst vekt eller noen som helst interesse i denne saken, er det siste man må gjøre. I artikkelen står det:
Donald Trumps første reaksjon var å si at militære generaler hadde sagt til ham at det antakelig var «en bombe» , et «fryktelig angrep».
Som vi alle vet, er Trumps motiv alltid å gjøre seg selv viktig og interessant og å skade sine motstandere.
Hvis Trump sier to setninger, er minst en av dem løgn. Ved å lempe ordet “angrep” ned i mediesuppen, prøver han å få folk til å se på hverandre og si: HVEM har i så fall angrepet? Det skulle ikke forbause meg om vi snart får høre at USAs etterretning har fått info om at Hizbollah står bak.

Det blir helt feil å legge Trumps utsagn inn i grunnlaget for et forsøk på analyse. Da bidrar man bare til å spre den forvirringen som Trump ønsker å spre.
Han lyver og spiller splitt og hersk - ALLTID!

Det er hans eneste motivasjon?
Snakket han usant om Hillary Clinton?
Snakket han usant om Covid?
Hvor mange presidenter har snakket sant? Gjorde Bush sr.? Bush jr.? Obama?
Når noen snakker og blir gjort usynlig av mediene blir jeg alltid interessert i hvorfor. Hvorfor? Fordi jeg vet hvem som eier mediene derfor tror jeg aldri et ord som kommer fra dem.
Hva er det her for noe at det kommer krav om tanke og talesensur fra alle kanter for tiden?

3 Likes

Alle amerikanske presidenter i nyere tid har selvsagt kommet med løgner. Men det er vel ikke tvil om at ingen tidligere har drevet det så systematisk som Trump.
Du spør om Trump snakket usant om Covid? Mitt svar er at det Trump har sagt om Covid, er en sammenhengende rekke med nonsens, og at han gjennom systematisk desinformasjon har bidradd betydelig til at smitten har fått så stor utbredelse i USA. Så vidt jeg kan forstå, har et vesentlig motiv vært å sørge for at aksjekursene ikke går ned men tvert imot kan fortsette å stige, og å sikre rikdomsutviklingen til en del av de rikeste i USA (ikke til alle de rikeste, jf. hans raseri mot Amazon). Pluss selvsagt å sørge for at han til enhver tid sprer forestillingen om at hans presidenttid på alle måter er en enestående suksess.
Å bruke hans utsagn om noe som helst som dokumentasjon av noe som helst, er særdeles dristig. Trump prøver systematisk å få våre tanker til å gå i en retning som tjener ham og hans maktposisjon i verden. Hva i all verden er det som gir grunn til å tro at han umiddelbart etter den store eksplosjonen skulle sitte på sannheten om årsaken, med mindre det var USA eller USAs nære allierte Israel som sto bak? Og hvis det var de som sto bak, hvorfor skulle han da være interessert i å utbasunere det for hele verden? Hans utsagn om denne eksplosjonen er egnet til å så splid i Libanon og forvirring i verden, og da er det vel all grunn til å tro at det nettopp er det som er formålet? Hva er da poenget med å spre hans tanker som et interessant grunnlag for analyse?

Jeg er for øvrig enig i at det har noen svært betenkelige sider når Facebook og Twitter fjerner innlegg.
Det er opplagt viktig å utvikle motkrefter mot Trumps Goebbels-aktige bruk av mediene, men det kan med god grunn spørres om ledelsen i Facebook og Twitter er de rette til å bestemme det.

2 Likes

Alt vi blir fortalt om covid er løgn. Det handler ikke om å holde oss trygg. Dødsraten med covid er ikke høyere enn den er med vanlig forkjølelse. Mens vi blir holdt fanget så er det folk som lider. Selvmordsraten er opp, bedrifter går konkurs, folk selger innbo, bil og bolig for å kunne betale regninger eller tar lån for å overleve, studenter mister utdanning.
Forklar meg hvorfor vi skal holde 1,5 meter avstand til hverandre for å hindre spredning mens nys og hosting rekker opp til hele 8 meter. Det som derimot fungerer veldig bra med 1,5 meter avstand er facial recognition som 5G tårnene er laget for og nå blir satt opp overalt. Merkelig at Clintons og Gates’ applauderer BLM som visst nok er immune mot covid. Hvorfor er det mere farlig for kjærester å dele bil eller kysse i offentligheten enn å dele senga? Hva kommer det av at fattige land har færre covid døde enn Europa? Selv Libya som er i fullstendig kaos takket være Norges lyst til å bombe hitten og titten som det var å spille monopol gjør det bedre enn Europeiske land. Hvordan kan det henge sammen?
Vi blir opplagt løyet. Hva med å ta tak i det istedenfor å bry seg om hva Trump sier om Beirut. Hva med å ta tak i hva som blir gjort med Norske borgere? Hva med å ta tak i medienes løgner og befri Norge fra den globale storkapitalistiske okkupasjonen?

1 Like

Covid har hatt behandlingsmetode i 15 år. Denne covid er lik andre covid. Behandlingen ble godkjent av Fauci da mens nå som Fauci jobber for Bill Gates blir det erklært verdløst. Verdens Helse Organisasjon rettet seg etter forfalsket data som stammer fra en ørliten bedrift som heter Surgisphere. Siden det er kjent, hvorfor skal man da fortsatt forholde seg til anbefalingene basert på falske data?

1 Like

Ingenting kan utelukkes, men bildene er for uklare til å konkludere med hva objektet er. Med tanke på at eksplosjonen sendte milliarder av fragmenter flere kilometer igjennom luften, er det den mest sannsynlige forklaringen. Det kan også ha vært en fugl, noe som er en forklaring i f.eks. UFO-videoer som dukker opp fra tid til annen.

Men det er en annen mer plausibel forklaring på at dette trolig ikke er et kampfly. For det første er det ikke nødvendig å fly lavt for å slippe en bombe eller avfyre et missil. Dette gjøres nesten utelukkende fra større høyder, typisk 10-15 tusen fot i luften. For det annet ville det vært nærmest selvmord om piloten skulle fly rett igjennom en eksplosjon av denne typen. Det er uhyre lite som skal til for at fragmenter enten skader flyskroget eller blir dratt inn i motoren, noe som raskt kan bli fatalt. Piloten ville i så fall tatt en uhyre risikabel og helt unødvendig risiko. Ikke bare for sitt eget liv, men også sin karrière.

1 Like

Fortell det til mannen min som så på bildene med meg. Jeg tar hans ord på hva det er før jeg tar ditt siden jeg kjenner bakgrunnen mannen min har. :wink:

1 Like

I en av videoene rett etterpå blir en eldre mann interjuvet. Han sa det først hadde vært flystøy, så kom eksplosjonene. Det var forsøk på inntrengning i Israel fra Hezbollha forrige uke. Da er det standard prosedyre for Israel å gå til motangrep. Ammoniumnitraten var det vel få som visste om

1 Like

Det skal jeg ikke si noe på, men jeg vet hva jeg ser, og det er noen uklare bilder som kan være hva som helst. Jeg kan også legge til at kampfly har jeg sett og studert nesten hele mitt liv. :wink:

2 Likes

Studert som flyingeniør? En ting er være leg interessert men det er noe helt annet å profesjonell :wink:
Forresten har tjatta et godt poeng. Israel og Hezbollha er stadig i tottene på hverandre. Det kan ha noe å gjøre med at Israel elsker å invadere Lebanons land og luftrom.

1 Like

Hvis du tenker på den første videoen som Mari linket til, så forteller mannen også at han var 40 kilometer fra Beirut på tidspunktet. Om det var et jetfly, kan det ha vært relatert til noe helt annet. En annen forklaring på lyden kan være forløpet til eksplosjonen, den enorme brannen som fulgte rett før. Men siste ord i denne saken er nok ikke sagt, så det skal bli interessant om det dukker opp noe mer som kan kaste lys på det.

1 Like

Nei. Den har jeg ikke sett. Dette var fra sentrum rett etterpå. Mens folk gikk rundt sjokk med blod over hele seg. Men det blir som å lete etter den berømte nåla nå

1 Like

Nethanyahu vil nok gjerne ta “æren”, men i Tel Aviv har reagert helt annerledes

3 Likes

Mannen din har nok greie på fly, men en flyingeniør skrur på fly. Skal man bli god på å identifisere kampfly i luften må man ha syslet nokså mye med det. F.eks. i form av en relevant militær bakgrunn eller som ihuga flyspotter. Og det kan jo absolutt gjelde mannen din. Men, som jeg poengterte, ingen jagerpilot (jeg kjenner mange) ville ha flydd igjennom en slik eksplosjon med vitende vilje. Så da blir det interessant å høre hva din mann mener om det. :slight_smile: