Nyheter MDTV Forum Om Doner

Mye uro i verden — men er framtida lys?

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/01/mye-uro-i-verden-men-er-framtida-lys/

Av Ove Bengt Berg. Verden preges av økende rivalisering og erobring av arealer og ressurser, skiftende geopolitiske allianser, usikker realøkonomi dominert av finansslott og oppsamling av rikdom på færre hender. Heldigvis også med økende folkelig motstand over hele verden mot de politiske og økonomiske elitenes tradisjonelle politikk. Men med uorganisert tilfeldig motstand — altfor svak. Bjørn…

3 Likes

Jeg tror den folkelige motstanden mot elitens åk har falmet som følge av de liberale holdningene som ligger i selve motstanden, og nærmere bestemt i videreførelsen av motstanden til neste generasjon. Da 68 generasjonen omsider hvilte laurbærene etter sine tallrike seire, hadde de plutselig slått røtter og blitt etablerte. På grunnlag av dette grodde forestillingen om at kommende generasjoner måtte ta fatt på sin egen motstand helst på fullstendig bar bakke. Jeg tror dessverre at det vil kreve store menneskelige lidelser å vekke lignende folkelig motstand igjen.

3 Likes
2 Likes

Utdrag av en fersk kommentar av Haarstad:
“Natos militære etterretningstjenester jobber nå med to saker på Jihadistarenaen.
I den Ukrainske Hæren har man nå satt opp en egen bataljon av tsjetsjenske veteraner fra IS. Krimtatarer og jihadister langs Volga væpnes og trenes.
Og når det gjelder blokkering av Kinas nye Silkevei så har vestlige militære tenketanker a la Rand,redegjort for strategien med å destabilisere provinsen Xianjang med Uighur-Jihadister som igjen har blitt utdannet under Syriakrigen.”

Kommentar

3 Likes

Professor Stiglitz sier at årsaken til krisen på 1930-tallet i USA var fordi USA ikke klarte å håndtere omstillingen fra å være et jordbruksland til å bli en industrinasjon. Det var en krise som lot seg løse. Eventuelt var det også en finanskrise den gang i en hel serie med finanskriser pga overakkumulasjon. Dette lot seg løse gjennom Marhallhjelp til Europa og Japan (dvs produktiv kapitaleksport) og ved at gullstandarden ble opphevet i 1971 (hvor kombinasjonen av olje kun priset i dollar og dollartrykking ble en delvis løsning på problemet med overakkumulasjon).

Men hvis dagens krise egentlig er en krise pga mangel på (billig) energi og mangel på kritiske naturressurser i en verden som kan være på vei til 11 milliarder mennesker, har verden et veldig stort problem å hanskes med. Man sier at man innfører drivstoffavgifter pga global oppvarming, men kanskje er det heller frykten for energi og ressurs mangel som er hovedgrunnen til tiltakene (og spesielt i EU hvor behovet for energiimport er helt enormt stort)?

3 Likes

Boka “The Creature from Jekyll Island” med skapelsen av "The Federal Reserve ", mener jeg kommer inn her.

2 Likes

Tyskland er interessert i Nord Stream 2 , og russerne selger billigere gass til Industrien enn USA.

Gassrørledningen Nord Stream 2 skaper bitter splittelse i EU
Blant temaene var noe de færreste har hørt om i Norge, men som i årevis har ligget som en ulmende verkebyll i EU. En verkebyll som nå er i ferd med å sprekke:

En ny gassrørledning fra Russland til Tyskland, Nord Stream 2, som kan ligge klar ved utgangen av 2019. Selskapet Nord Stream 2 AG er registrert i Sveits og har det mektige russiske selskapet Gazprom som eier.

Nord Stream 2 kan frata Ukrainas situasjon som transittland for russisk gass til EU, og har utløst motstand fra EU-kommisjonen, EU-parlamentet og trusler om sanksjoner fra USA.

2 Likes

Erna Solberg som stenger sin hjemmeside på grunn av folkelige protester mot regjeringens tilslutning til FNs migrasjonspakt
Det hadde jeg ikke fått med meg, men jeg leste flere av kommentarene før det skjedde, og de var ikke nådige.Dagsavisen gjengir noen av dem :

  • «Ved å signere denne avtalen vil du bli husket som landets mest forhatte statsminister, slik landsmorderen Gro var… bare dette er ENDA verre!»

  • «Politikerne må stilles i front når det smelle i Norge og Europa.»

  • «Tror vi må gå for franske reaksjonsformer for at hun skal forstå dette, brenne biler, knuse vinduer og virkelig protestere, vi er for snille.»

  • «Erna Solberg er en fiende. På lik linje med alle andre politikere i Europa.»
    https://www.dagsavisen.no/innenriks/fjernet-ikke-bombetrussel-mot-stortinget-fra-facebook-1.1244227

Apropos uro, så kommer NRK med serien " Uro " i morgen 3 januar.
"Hva uroer oss? Leo Ajkic lytter til folks bekymring for innvandring, velferdsstatens kollaps, ensomhet, terror og klimaendringer. "

4 Likes

Fordi en nordmann kan ikke få ha et slikt program, da propagandagevinsten er for stor når man kan få vise at ALLE bekymrer seg for fremtiden, også våre nye landsmenn.

2 Likes

Dette er status quo i et nøtteskall.

Og det er samtidig en viktig påminnelse om den uvurderlige misjon blogger som
steigan.no & derimot.no har i kampen om å vekke folkets bevissthet! . . . . . .

2 Likes

Denne boken er skrevet av Griffin.
Men hva mener Griffin om det at gullstandarden i 1971 ble avskaffet?
Svaret er vel at Griffin ikke har noe å si om denne meget viktige hendelse.
Skal man lese om betydningen av det som skjedde i 1971 må man isteden lese det som feks Yanis Varoufakis skriver om det bla Paul Volcker gjorde i sin tid.
Det er også et problem med marxismen at Marx beskriver en verden hvor gullstandarden gjelder.
En økonom som heter Triffin har beskrevet hvilken betydning det har for dollaren at dollar både er lokal valuta i USA samtidig som dollar også er verdensvaluta.
Jeg mener at deler av det Griffin og Marx beskriver (men ikke alt) har gått ut på dato etter at gullstandarden ble avskaffet og etter at USA i 1970 ikke lenger var selvforsynt med olje, men måtte importere denne viktige vare fra bla Midt-Østen.

2 Likes

“Svaret er vel at Griffin ikke har noe å si om denne meget viktige hendelse.”
Du kan sikkert ha rett i det, men det ligger nok mer i mellom linjene, f. eks når han i kapittel 8 beskriver de negative følgene av “fiat money” som er massiv inflasjon,arbeidsledighet,tap av eiendom og politisk uro (Konklusjon s.170) og han mener at inflasjon også er skjult beskatning.( s.162 )
Han nevner at “fiat-penger” gjør at regjeringen kan øke forbruket uten å øke skattene, og selv om mange var enig i teoriene om at det var best at pengene skulle være oppbakket av gull og sølv, så var det sånn i praksis at krigen skapte behov for mye penger.
Han nevner David Ricardo (1772-1823 ) på s. 180 , når det gjaldt talsmann for gullstandarden.
Han ble rik ved regelen han hadde om å være fornøyd med små avkastninger, som han fikk ved å være rask til å selge ut det han hadde investert i, når det steg i verdi, og ikke vente for lenge, selv om verdien fortsatte med å øke.
Fiat-penger er definert på wikipedia som penger uten en iboende verdi. Det er penger (mynter og sedler) som er erklært for å være penger, men der utstederen har ikke dekning (i f.eks gullreserver) til å innløse dem i realverdier. Det er utelukkende tiltroen til at den neste kjøperen i rekken også vil akseptere pengene som betalingsmiddel som får dem til å bli penger. Ordet «fiat» kommer fra latin og betyr «la det skje».

Jeg mener absolutt at denne boka er relevant, da den gir en masse historiske fakta. “Times Literary Supplement” ( TLS ) bekrefter også historien med det som skjedde på Jekyll Island som Griffin forteller detaljene om.

Fra TLS :
…“Susie J. Pak’s review of A Return to Jekyll Island: The origins, history, and the future of the Federal Reserve (“We’re going on a duck hunt”, January 31) would have been more interesting had she included a reference to G. Edward Griffin’s book The Creature from Jekyll Island (1994), which was also published in Germany and Japan. Griffin gives an account of the first Jekyll Island meeting in 1910 and the intricate web that was and is spun to a legitimate “need” for the Federal Reserve.”
Times Literaly Supplement ( TLS )

Utdrag fra Times Literaly Supplement artikkelen:
SUSIE J. PAK
"We’re going on a duck hunt

On the centenary of the meeting that led to the founding of the US Federal Reserve, a distinguished panel of economists gathered to ponder the legacy and history of America’s central bank. The conference was held at the Jekyll Island Club, the location of the original convening, where Senator Nelson Aldrich and Assistant Secretary of Treasury A. Piatt Andrew Jr spent ten days with a group of the nation’s top bankers, including J. P. Morgan & Co partner Henry P. Davison, Kuhn, Loeb & Co partner Paul M. Warburg, and National City Bank President Frank A. Vanderlip, discussing a proposal for a central bank. Unlike the 1910 meeting, which was secret, the 2010 proceedings have been documented by an engaging volume of essays. Taken together, the papers in A Return to Jekyll Island highlight the complicated relationship between history and policy as well as the challenges of reconstructing the…"
https://www.the-tls.co.uk/articles/private/were-going-on-a-duck-hunt/

1 Like

Det er mulig en av årsakene til at de ønsker erobring i Eurasia, som Zbigniew Brzezinski skrev om i "The Grand Chessboard ", at det er olje der, at de vil bli selvforsynt. Jeg skulle gjerne funnet en artikkel som beskrev mer om dette med hvor mye olje det er snakk om, for man kan jo også tenke seg muligheten av at USAs behovet for drivstoff til framtidig krigføring er inkludert i tenkningen , for selv om de kan trykke penger av luft ( og trær ) så må det konkrete naturressurser til for å drive verdens største marineflåte mer selvstendig, uten å være avhengig av import fra Midt Østen, (foran Kina som nr. 2, og nr. 3 som er Russland. ) pluss alt annet de trenger det til.

Skal man ha en seriøs og realistisk analyse av fiat penger er man nødt til å analysere det som i praksis skjedde med dollaren etter 1971. (Jeg sa at visse teorier bare delvis var gått ut på dato, at det fremdeles er mye riktig i disse gamle teoriene).

Jeg kan feks ikke se at det har vært noen massiv inflasjon i verden etter 1971 til tross for all dollar trykking. Situasjonen har ikke løpt løpsk slik det feks gjorde i Tyskland i mellomkrigstiden.

Dollar er ikke verdiløse selv om det er fiat penger, har man dollar så kan man kjøpe olje, og skal man kjøpe olje er man helt nødt til å ha dollar (fram til nå). Man kan si at dollar er basert på olje istedenfor på gull. Og at feks norske kroner igjen er basert på dollar istedenfor på gull. Olje er noe som er veldig verdifullt, olje er feks en veldig viktig produktivkraft som driver verdens maskineri. I en globalisert verden er det en fordel om etterspørselen er høyere enn produksjonen, dvs at man har noe inflasjon og at alle produsenter (i terorien) kan få solgt sine produkter. Mulig at globaliseringen ville ha vært umulig uten fiat penger og dollartrykkingen. Når man bruker nytrykte dollars (eller lånte penger) gjennom USAs statsbudsjett så sender dette en etterspørselsimpuls ut i det amerikanske markedet og i verdensmarkedet, dette er med på å redusere ubalanser i verdensmarkedet som overakkumulasjon av profitt ellers ville ha skapt. Bruken av fiatpenger har hatt en positiv effekt for å holde verdensøkonomien i gang kan man godt si (men iflg Triffin så svekker dollartrykkingen USAs konkurranseevne i verdensmarkedet). USA har selvfølgelig tjent godt på dette, de kan kjøpe olje og biler etc i verdensmarkedet bare ved å trykke opp dollars, mens andre land derimot må skaffe seg eksportinntekter (bla dollars) for å finansiere sin import. Skulle USA får problemer med å finansiere sin gjeld har de mulighet til å kunne trykke seg ut av problemene. Men selvfølgelig, hvor vil det ende til slutt? Det var feks ganske illevarslende at USA ikke klarte å håndtere finanskrisen i 2008.

Det finnes et et apokryft ordspråk, ofte tilskrevet “de gamle kineserne”, noen ganger Joseph Chamberlain, og i hvert fall i innholdsmessig betydning nærmest synonymt med et kjent sitat av Georg W. F. Hegel, ment som en forbannelse over ens motstander:

“Måtte du leve i interessante tider!”

Det var jo forbilledlig optimistisk av Nistad å velge Bjørnson over de apokryfe skrifter, men hvordan han ser for seg at denne kampen skal bli så jævlig kul fatter jeg lite av.

1 Like

Åjøss, helikopter, nå …! Makan. Ellers er det da helikopterplass også i vårt hjemlige regjeringskvartal, fler blir det når det skal nybygges der, og muligheter for rask og trygg retrett fra maktens korridorer finnes i de aller fleste samfunn, og har alltid gjort det. Makten har alltid forsøkt å sikre seg mot en fremtid som pynt i lyktestolpene, så dette er ikke noe som beskriver vår tid som spesielt interessant. Det er andre forhold som gjør det, men ikke helikopteret til Macron.

2 Likes

Trump snakker i rallyen sin nylig om den russiske gassledningen ( Nordstream 2 ? ) i forbindelse med å ta ut soldater fra Tyskland, i som et forhandlingskort mot Merkel 18.30- ca 20.30, Hør klippet.

Det franske presidentpalasset er en bolig

Er ikke kampen mot ågervirksomhet, er den ikke verdt å vinne.

Litt mer om North Stream 2 / Trump, som passer veldig godt til CFR agendaen.