Nyheter MDTV Forum Om Doner

MUREN FALLER. Berlin 1989–2019

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/11/muren-faller-berlin-1989-2019/

Av Geir Sundet. Den følgende historia kan betraktes som et autentisk historisk dokument. Den er skrevet under og umiddelbart etter begivenhetene i november 1989, og er en detaljert beskrivelse av stemningen, hvem jeg møtte og hva de sa. I motsetning til de fleste vestlige folk som reiste til Berlin, var jeg ikke på vestsida, men…

1 Like

Ingen snakker om hvorfor muren egentlig ble bygget i 1961. Hvorfor ikke? Er det en side av historien som vi helst skal glemme ?

Det er spesielt to grunner som fremheves til at muren ble bygget. Den første gjelder arbeidskraft.

Vesten drev aktiv rekruttering av profesjonelle arbeidere som var utdannet i Øst for kommunistenes regning. Dette førte til alvorlig arbeids- og produksjonskrise i Øst. Derfor skrev New York Times i 1963 etter at muren var et faktum: “Vest Berlin led økonomisk pga. muren med tap av omtrent 60.000 faglærte arbeidere.”

Den andre grunnen er sabotasje som minner om terrorisme.

På 50-tallet drev amerikanske kalde krigere en rå kampanje med sabotasje og ødeleggelse i Øst-Tyskland designet for å ødelegge landets økonomi og få administrasjonen til å falle sammen. CIA og andre sivile og militære amerikanske institusjoner rekrutterte, utstyrte, trente og finansierte grupper og individer for å utføre alt fra småkriminalitet til terrorisme, alt for å gjøre livet vanskelig i Øst og svekke folkets støtte til styre og stell.

USA og dets agenter brukte eksplosiver, brannstiftelse, kortslutninger og andre metoder for å skade kraftstasjoner, skipsverft, kanaler, havneanlegg, offentlige bygninger, gassforsyning, kollektivtransport, broer, etc. De sørget for avsporing av godstog som skadet arbeidere, brente 12 vogner på et godstog og ødela trykkluftslanger på andre, brukte syre for å skade viktig fabrikkutstyr, fylte sand i turbinen til en fabrikk for å få den til å stoppe opp, satte fyr på produksjonsutstyr, fikk folk med på å jobbe sakte i fabrikker, drepte 7000 kyr til et kooperativ, tilsatte såpe i melk beregnet på østeuropeiske skoler, og noen av dem var i besittelse av cantharidin da de ble arrestert, en gift som var tenkt tilsatt i sigaretter for å ta livet av østeuropeiske ledere. (William Blum “America’s Deadliest Export: DEMOCRACY”)

Når vi ser oss rundt i verden, ser det ikke ut til at USA har sluttet med sabotasjer.

5 Likes

“Andre trailersjåfører som har tatt seg inn i DDR veit hvor Hitlers gamle SS-garde søkte tilflukt etter krigen. De som ikke blei tollere i Østerrike blei grensepoliti i DDR.”

En SS-man som var 45 år 1945, dvs född 1900, skulle vara 65 fyra år efter Murens tillkomst 1961. En SS-man som bara var 25 vid krigsslutet skulle bli 65 (och pensionsfärdig) fyra år innan Muren föll.

Så jag undrar hur många av DDR:s gränsvakter som kom från gamla SS.

2 Likes

Det ser heller ikke ut til at det kommer til å opphøre med det første.
John Pilger forklarer det bedre en hva jeg greier i dokumentaren The war on democracy.
Jeg fant ingen god versjon å linke men den her gir noe å søke videre på.

2 Likes

Artikkelen nemner dette. Muren hindra brått ei mengd med arbeidstakarar i vest i å koma på jobb. Sett frå den eine sida er kampen for å hindre tap av arbeidskraft til vest eit argument for muren. På den andre sida hadde dei som ikkje kom på jobb den dagen eit problem - dei hadde mist arbeidsplassen sin, og DDR laut kompensere, om dei ikkje hadde noko å tilby i aust. Korleis løyste dei denne saka, som var ei direkte følgje av muren?

Det er jo alltid en god grunn til at slikt blir til. I byggherrens øyne. Men siden de hadde måttet bytte ut folket, om de skulle fått lojalitet, så blir det som å pisse i buksa for å holde seg varm.