Nyheter MDTV Forum Om Doner

Multiresistente bakterier og Big Pharma

NRK hadde for et par dager siden et innslag på Dagsrevyen hvor en økende utbredelse av multiresistente bakterier i Europa ble vist. I Italia skal multiresistente sykehusbakterier blitt et så stort problem, at det advares mot å innlegges på sykehus hvis det ikke er helt nødvendig. Det advares altså mot kosmetiske operasjoner på klinikker og sykehus i Italia. Sveits og de Skandinaviske landene er de eneste snart som hvor faren er relativt lav for smitte.

Som vanlig for slike reportasjer ble det fremstilt som om landbruket hadde skylden, på grunn av for mye bruk av antibiotika, som om bønder verden over bevisst overforbruker antibiotika, men bøndene følger bare rådene fra Big Pharma som selger dem antibiotika. Den egentlige skyldige, Big Pharma, som bagatelliserer problemet, nevnes ikke av MSM. For hvem er det som fremstiller antibiotika for bruk i landbruk, jo det er de multinasjonale legemiddelgigantene. Og det til enorm profitt, over fem milliarder dollar i året.

Når USAs næringsmiddeltilsyn endelig innførte restriksjoner for bruk av antibiotika i USA, på grunn av multiresistente bakterier, flyttet legemiddelgiganten Zoetis salget til India, hvor de reklamerte for kyllingoppdrettere hvordan kyllinger ble fetere med bruk av antibiotika. Kynismen og profittjaget er grenseløst for denne multinasjonale industrien

Dette er bare en del av problemet med overforbruk av antibiotika. Bla så har amerikanske leger fått godtgjøringer og provisjoner for medisinsalg i lang tid av legemiddelgigantene. Jo mer medisiner de skriver ut, jo mer får de fra legemiddelselskapene. Overmedisinering hvor antibiotika ble skrevet ut av griske leger uten grunnlag for det har også økt risikoen for multiresistente bakterier over mange år.

Utviklingen av nye antibiotikum har legemiddelindustrien ingen hast med ser det ut til, det kan synes som de spekulerer. De hevder at de ikke får nok profitt på fremstilling av antibiotika, og antyder at stater må komme med (store) penger for at de skal fremstille nye virksomme antibiotikum. For å løse en krise de selv er 100% ansvarlige for. Dette minner om utpressing.
Som Lord Jim O’Neill sa, de opptrer som deres oppgave er at deres aksjonærer skal få størst utbytte på aksjene. Han mener også at for å løse problemet må kanskje legemiddelselskapene nasjonaliseres.

3 Likes

Det har i løpet av de siste år oppstått en alvorlig legemiddelmangel i verden. Det var VG eller Dagbladet som hadde en ganske lang liste over ganske viktige og vanlige legemidler som det nå er vanskelig å få tak i både i Norge og i andre land. Det snakkes om at alle land nå må bygge opp lagre av legemidler og også begynne å produsere mer av dette selv. Det hele høres ut som en falitterklæring fra Big Pharma og fra verdens storindustri som altså ikke lenger klarer å opprettholde sin produksjon og som ikke lenger klarer å forsyne verdensmarkedet med de produkter som virkelig trengs. Dette er skandaløst, men nyliberalistene vil helst ikke snakke om dette. Men man kan ha en krypende mistanke om at dette egentlig er et kynisk spill som bransjen bedriver for å presse opp prisen på legemidler i alle land.

2 Likes