Nyheter MDTV Forum Om Doner

MOTVIND Norge i sterk medvind

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/07/motvind-norge-i-sterk-medvind/

Folkeaksjonen MOTVIND Norge er i kraftig medvind, en vind som nærmer seg kulings styrke. Styreleder Eivind Salen oppsummerer stillinga og oppfordrer til å forsterke kampen framover. Av Eivind Salen, styreleder MOTVIND Norge. Vi er over hele landet nå. Det syder og koker overalt. Lokalpolitikere allierer seg med vanlige folk og interesseorganisasjoner, det er en kraft…

5 Likes

Nydelig! Sånn skal det være!

3 Likes

Jeg meldte meg inn for noen uker siden, beste investerte 200 kr jeg har gjort :slight_smile:

Go Go Motvind :slight_smile:

2 Likes

Jeg håper folk er så drittlei alt sammen at dette blir en av de største, eller den største, folkebevegelsen, siden EU avstemningen. Revolusjonen må starte ett sted. Kanskje dette er starten.

3 Likes

Den globalistiske regjeringen (og Frp) vil legge ned norsk landbruk og matproduksjon som alt i distrikts og utkantnorge som trenger overføringer og subsidier. Reindriftsnæringen får subsidier (Frp vil også fjerne dem) på lik linje med norsk landbruk, det er det regjeringen med dette demonstrerer ved å ødelegge beitet for reinsdyra. Samtidig som de lar vindturbinutbyggerne, utenlandske kapitalinteresser som de subsidierer, bygge monstermaster i beitelandet. Globalisme i praksis.

Svært gledelig at motstanden mot vindkraften øker over hele landet, og også blant urbane som ikke er direkte berørt av vindturbiner i nærområdet. Men det må ikke avlede oppmerksomheten fra kablene til utlandet fra vannkraftverkene, som tapper Norge for energi.

Utenlandskablene er en globalistisk strategi som fratar det norske folket suverenitet og selvråderett over vannkraften, og gjør at norske husholdninger må betale EUs markedspris som er uregulert. En dobling av strømprisen som er forventet vil gjøre det vanskelig for husholdninger med lav inntekt.

Forhåpentlig kan det få det norske folk til å forstå at vi må melde oss ut av EØS/EU og bygge en sterk nasjonalstat som sier nei til overnasjonale avtaler og at folket må eie landets ressurser og infrastruktur og ha egne grenser.

5 Likes

:heartpulse:
Så enig! Hele denne posten din varmer mitt hjerte. Tusen takk :hugs:

3 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.