Nyheter MDTV Forum Om Doner

Møte med rasisme og klasseundertrykking i Jimmy Carters USA

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/07/mote-med-rasisme-og-klasseundertrykking-i-jimmy-carters-usa/

Av Pål Steigan. Da jeg kom til immigration på John F. Kennedy airport i 1977 tok politimannen i kontrollen passet mitt, bladde i det, og da han så det store visumet mitt der det sto svært tydelig: «One entry – two weeks – under The McGovern Amendment». Da han så det, gjorde han store øyne…

5 Likes

Men innebär inte detta att BLM-rörelsen nu gör jobbet att splittra svarta och vita, fast från “andra sidan”?

2 Likes

“Mondainé accused groups of young white people at the forefront of confronting federal officers of rising to Trump’s bait and using the campaign against racial injustice to provoke a fight in pursuit of other causes, such as anti-capitalism”.

1 Like

Mike Klonsky og andre kommunister i USA motarbeidet etnisk organisering av arbeidskraft og jobbet for å bryte ned etniske bydeler i USA. Etniske bydeler og arbeidsplasser var et viktig grunnlag for kollektiv organisering av arbeidslivet og kollektive folkelige løsninger i politikken. Her samarbeidet kommunistene, kanskje ubevist, med WASP eliten og andre kapitalkrefter for å oppløse etniske bydeler og arbeidsplasser. Realiteten i USA var at etniske bydeler og fagorganisering var en effektiv motstand mot markedsliberale krefter.

Whole Foods som er eid av Amazon opererte med “Heat Maps” som ga et trusselbilde for at ulike butikker skulle bli fagorganisert. En av de 24 indikatorene på fagorganiseringsfare var mangelen på etnisk mangfold:
https://archive.fo/1khJw

Markedskreftene valgte en pragmatiske linje for å bekjempe motstanden de møtte fra etniske arbeidsplasser og bydeler. Klonsky og kommunistene valgte, kanskje fra et idealistisk ståsted, en felleslinje med markedskreftene i USA. Det er også spesielt at Klonsky som ikke selv var polakk så på det som sin kamp å bekjempe homogene polske bydeler.

Det går ikke an å ta denne “rasime-debatten” alvorlig, så lenge det å kritisere den eneste ærklærte rasist-staten i verden blir ansett som anti-semittisk:

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.