Nyheter MDTV Forum Om Doner

Mot Dag-konferansen første dag en knallsuksess


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/02/mot-dag-konferansen-forste-dag-en-knallsuksess/

Det var stinn brakke under første dag av Mot Dag-konferansen 2019 på Parkteatret i Oslo. Alle billetter var utsolgt da et entusiastisk publikum fikk oppleve sterke foredrag av Patrick Henningsen, Eva Bartlett og Vanessa Beeley. Det var også to filmpremierer denne kvelden. Dokumentarfilmen «Veto» – følger propagandaen fra starten av krisen i Syria. Den er…


#2

Jeg vil bare minne om “bibelen” i denne sammenheng:


#3

“Hit, men ikke lenger”.

Skap inntrykk av nærmest naturgitt konsensus om virkelighetens bunnlinje, og ditto grenser for hva man med rimelighet kan diskutere eller betvile innenfor det velfungerende sinns rammer – kjør debatt! :no_mouth: