Nyheter MDTV Forum Om Doner

Mot Dag-konferansen 2020 avlyses på grunn av koronakrisen

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/03/mot-dag-konferansen-2020-avlyses-pa-grunn-a-koronakrisen/

På grunn av situasjonen rundt virussykdommen Covid-19 i Norge, ser vi oss dessverre nødt til å avlyse Mot Dag-konferansen 2020 som var planlagt til 2. og 3. mai. Vi beklager dette. Vi tar sikte på å likevel få avviklet et arrangement på senhøsten. Vi kommer tilbake med mer.